Tot ce trebuie să știi despre asociația de proprietari

Asociația de proprietari este întemeiată pentru organizarea și reprezentarea intereselor proprietarilor dintr-un condominium. Forma juridică are caracter non-profit, deci toate sumele care provin din venituri sunt folosite doar pentru a îmbunătăți sau a repara proprietățile comune.

În legislație se folosește termenul de condominium, prin care se înțelege proprietatea imobiliară alcătuită din apartamente sau din spații cu o altă destinație decât cea de proprietate individuală (adică spațiile comune).

O asociație de proprietari se constituie în mod ideal pe o scară sau pe o parte a clădirii. Este obligatorie înființarea uneia, pentru că este unica formă juridică de organizare acceptată prin care sunt conferite drepturile și obligațiile în fața oricărei instituții.

Legislație. Ce lege se aplică asociației

Legea nr. 196/2018 care se referă la funcționarea și administrarea condominiilor este cadrul legislativ în vigoare. După publicarea în Monitorul Oficial, vechea legislație aplicabilă, respectiv legea nr. 230/2007 dar și H.G. 1588/2007, nu mai sunt în vigoare.

Legea nr. 196/2018 reglementează două aspect juridice importante:

 1. Organizarea, înființarea și funcționarea asociațiilor de proprietari din condominii alcătuite din minim 3 unități private;
 2. Administrarea, folosirea și întreținerea imobilelor sau grupurilor de imobile care au spații cu altă destinație decât cea de locuință, care se află în proprietatea a minim 3 persoane juridice sau fizice.

Formulare. Ce tipizate ai nevoie

Pentru ca asociația de proprietari să funcționeze transparent, sunt necesare mai multe formulare, pentru diverse situații comune, de exemplu:

 • Cererea de înscriere în asociația de proprietari – trebuie depusă și completată de toți proprietarii;
 • notificare restanțieri – este necesară pentru a aduce la cunoștința restanțierilor valoarea penalităților;
 • Cererea de scutire de plata a cheltuielilor – această cerere va fi depusă de persoanele care din diverse motive pot beneficia de scutiri, fie prin ordine legale fie prin motive personale cum ar fi părăsirea locuinței pentru o perioadă nedeterminată caz în care poți fi scutit de la plata anumitor taxe cum sunt cele de întreținere sau curățenie, pentru ca nu utilizezi aceste servicii;
 • Contestație calcul de întreținere – dacă simți că ți-a fost făcută o nedreptate și consideri că întreținerea costă prea mult, depune acest formular și administratorul este obligat să îți ofere toate informațiile;
 • Cerere de restituire a fondului de rulment – această cerere îți va fi utilă pentru revendicarea fondului de rulment plătit.

Fondurile asociației de proprietari

 1. Fondul de rulment

Fondul de rulment este prezent în activitățile asociațiilor de proprietari și este foarte important. Cu ajutorul acestuia funcționează de fapt asociația. Acest fond este legătura dintre prestatori si furnizori pentru serviciile de care asociația beneficiază și este necesar să fie acordată o mare atenție asupra modului în care este constituit. Dimensionarea sa se va face în așa fel încât să fie suficient pentru toate activitățile necesare, dar și pentru toate situațiile neprevăzute. 

Fiecare proprietar primește o chitanță personalizată separată de cea pentru întreținere, iar fondul de rulment este obligatoriu conform legii. Este stabilit prin adunare generală și trebuie menționat faptul că din fondul de rulment nu se vor plăti reparații.

2. Fondul de reparații

Fondul de reparații reprezintă suma pe care fiecare locatar o va da pentru construcții sau diverse lucrări din proprietatea comună. Acest fond trebuie să fie utilizat într-o anumită perioadă. Vei depune sumele la asociație și nu le vei primi înapoi. Din acest fond nu se pot plăti facturile de la furnizori (încălzire, apa caldă și rece, energie electrică ș.a.).

Fondul de reparații este aprobat prin adunare generală și devine obligatoriu. Poate fi utilizat cu ajutorul adunării generale și conform cu bugetul de cheltuieli și venituri.

Daca ai întârziat să plătești fondul de reparații, există și penalizări impuse de asociație, aprobate prin adunare generală. După trei luni de neachitare a fondului de reparații și a penalizărilor, asociația poate să te dea în judecată.

3. Fonduri speciale pentru lucrări

Fondul special este reprezentat de veniturile pe care asociația le obține din activități economice și din alte tipuri de activități. Acest fond este folosit doar pentru a îmbunătăți confortul sau eficiența clădirii, pentru a întreține și repara proprietatea comună.

Aceste venituri sunt constituite din închirierea anumitor spații care se află în proprietate comună, instalarea reclamelor contra cost, precum și alte surse acceptate de lege. Ele devin surse proprii ale asociației pentru care aceasta nu va plăti impozit.

Sumele nu pot fi returnate proprietarilor și nu pot fi utilizate pentru fondul de reparații sau pentru plata facturilor de întreținere. Fondul se depune în contul aferent asociației și este utilizat cu acordul adunării generale.

Regulament de ordine interioară a asociației

Toate asociațiile de proprietari au obligația de a întocmi un regulament pentru bloc. Conform legii, acesta trebuie să fie respectat de toate persoanele care intră în condominium, și nu doar de chiriași sau de proprietari.

Regulamentul se aplică și celor găzduiți pentru o perioadă definită în apartamentele blocului, dar și pentru cei care doar trec din diverse motive prin bloc.

Acest regulament prevede orele de liniște, regulile cu privire la plata fondurilor necesare, programul de lucru, obligațiile în materie de curățenie și alte detalii importante. Nu vine cu o structură fixă, iar regulamentul este făcut cu acordul adunării generale.

Ulterior înființării regulamentului, acesta va fi adus la cunoștință tuturor proprietarilor și persoanelor din bloc și va fi afișat la avizier pentru a fi ușor de remarcat chiar si de vizitatori. Fiecare persoană trebuie să respecte toate prevederile.

Acest regulament nu poate fi abuziv si nu poate impune reguli care nu sunt în conformitate cu legea, care pot restricționa anumite persoane și pot atenta la libertate. Regulamentul nu va include mențiuni rasiste, discriminări religioase sau sexuale. Orice neregulă din acest regulament de ordine interioara trebuie să fie semnalată de proprietarul lezat sau de grupul de proprietari și dacă modificarea solicitată este pertinentă trebuie făcută. Altfel, persoana sau persoanele în cauză pot acționa în plan legal pentru remediere.

Unde reclam asociația de proprietari

Atunci când consideri că ceea ce face asociația de proprietari este injust ai mai multe posibilități de a remedia problema. Primul pas pe care trebuie să îl faci este să sesizezi în scris asociația în care ești înscris și să rezolvi problema pe cale amiabilă .

Pot apărea situații în care cheltuielile cresc nejustificat, caz în care vei considera că ești furat sau că au loc greșeli în administrare, perioada legală pentru a depune o contestație este în general de maxim 15 zile de la înștiințare prin afișare la avizier. Dacă ai depus contestația către asociație, cenzorii și contabilul trebuie să refacă toate calculele pentru apartamentul tău.

Pot apărea situații în care sunt erori ce pot fi remediate prin scăderea costurilor din luna următoare. În cazul în care în urma unei recalculări și în urma discuțiilor dintre tine și asociație ești convins că ai dreptate, însă sumele nu se modifică, există o altă soluție care îți vine în ajutor.

Persoanele care se consideră nedreptățite pot să formuleze reclamații spre primăriile de sector sau din localitatea în care se află asociația. Toate primăriile au un serviciu specializat care să acorde consultanță pentru asociațiile de proprietari.

Primăria ar putea să transmită mai multe recomandări în vederea soluționării problemei, sau în cazul în care se constată că aspectele semnalate sunt corecte, va trimite o echipă în control la asociație pentru a remedia erorile grave și pentru a aplica sancțiunile legale.

În cazul în care problema nu se remediază nici în acest caz, singura soluție rămasă este să sesizezi instanțele de judecată. Vei formula o acțiune la judecătoria de sector sau la cea din localitatea de domiciliu, pe care o vei îndrepta contra asociației și chiar a primăriei în cazul în care consideri că au fost refuzate dispozițiile legale.

Cel mai bine ar fi să apelezi la un avocat bun, care să te îndrume și să îți explice dacă există sorți de izbândă pentru a evita cheltuielile inutile. Nu este însă obligatoriu să lucrezi cu un avocat. Toate dovezile vor fi depuse la dosar, sunt indicați martorii și sunt prezentate toate chitanțele și documentele aferente cazului. Cea mai importantă probă pe care trebuie să o ceri este expertiza contabilă.

În momentul în care depui actele, magistrații vor stabili suma reprezentând taxele de timbru pe care trebuie să le achiți. Procesele pot dura între câteva luni și câțiva ani, iar decizia finală este supusă atacului. Chiar și atunci când este dată o hotărâre definitivă, petentul va trebui sa recurgă la executare silită pentru a recupera sumele de drept.

Cine face parte din asociația de proprietari

Membrii asociației (locatarii)

Toți proprietarii de apartamente din condominium trebuie să facă parte din asociația de proprietari. În afară de drepturile și obligațiile prevăzute în statutul asociației, ei trebuie să mențină în bune condiții proprietatea comună.

Locatarii nu au dreptul de a prejudicia dreptul la proprietatea comună sau privată a celorlalți. Toate regulile care vizează membrii asociației de proprietari au ca scop principal menținerea imobilului în stare optimă și în condiții de confort pentru toți locatarii. La aceste reguli se adaugă și obligația de a plăti la timp toate fondurile necesare.

Comitetul executiv

Comitetul executiv este alcătuit din președintele de bloc și un număr par de membri. Numărul de membri este de maxim patru, iar comitetul executiv nu poate fi mai mare de cinci membri.

Printre atribuțiile comitetului executiv se numără:

 • Convocarea adunării generale minim o dată pe an sau de fiecare dată când este nevoie;
 • Îndeplinirea tuturor deciziilor luate în adunarea generală;
 • Urmărirea prevederilor legale, a celor din statul și a celor din regulament și respectarea lor.

Președintele de bloc

Președintele de bloc este membrul asociației ales prin voința proprie și a cel puțin jumătate plus unu din numărul proprietarilor prezenți la adunarea generală. Președintele are posibilitatea de a delega pentru 90 de zile, atribuțiile sale altei persoane din comitetul executiv, fără să fie eliminat din funcție.  

Președintele de bloc este cel care semnează documentele importante. Tot el supraveghează lucrările și urmărește punerea în aplicare a tuturor hotărârilor din adunarea generală. Cu ajutorul său vor fi respectate statutul și regulamentul, dar și aplicarea tuturor deciziilor.

Administratorul

Obligațiile administratorului sunt prevăzute de cadrul legislativ al asociației de proprietari și pot să fie completate cu mai multe obligații stabilite în fișa postului. Aceasta se prezintă sub formă de anexă al contractul de muncă pe baza căruia activează.

Administratorul are obligația de a acționa astfel încât toate atribuțiile să fie îndeplinite. El trebuie să fie un manager bun și să activeze cu interes și profesionalism, în favoarea membrilor asociației.

Administratorii sunt cei care gestionează bunurile materiale sau fondurile asociației, insă are obligația de a aduce locatarilor la cunoștință modul în care s-au stabilit cheltuielile curente.

Cenzorul

Cenzorul sau cenzorii sunt persoanele care au fost mandatate de către asociație să urmărească modul în care sunt aplicate prevederile din lege de toate organele de conducere ale asociației.

De asemenea, cenzorul este cel care verifică modul în care a fost gestionat bugetul de cheltuieli și venituri conform cu prevederile legale existente.

Dacă cenzorul este o persoană fizică atunci trebuie să aibă studii în economie sau studii juridice. În cazul în care cenzorul este o persoană juridică, trebuie ca domeniul său de activitate să fie în contabilitate, audit sau consultanță fiscală conform prevederilor legislative existente.

343 de comentarii la „Tot ce trebuie să știi despre asociația de proprietari”

 1. Buna ziua Legea 196/2018 si ordinul 1058/2019 pentru mine sunt clare dar pentru alti nu.Administratorul asociatiei nu face contabilitate ,fapt pentru care a angajat un contabil care este platit cu 800 lei in mana . O fi legal?!

  1. Conform legii, administratorul organizează contabilitate in partidă simplă. Bănuiesc ca prin organizare se poate înțelege si angajarea unui contabil.

   Daca este de acord comitetul executiv sau există o hotărâre a adunării asociației de proprietari, administratorul poate încheia diverse tipuri de contracte.

   1. Bună ziua,
    Conform legii nu îmi este foarte clar dacă liftul se plătește per persoană sau per cota indiviză. Asociația ne obliga sa plătim taxe pentru lift per cota indiviză, deoarece deținem loc de parcare la subteran în condițiile în care liftul nu ajunge acolo.
    Ma puteți ajuta cu acest aspect? Prin interpretarea legii eu consider ca liftul nu reprezinta un bun común pentru spațiul de la subteran, deoarece aceste nu merge mai jos de parter.
    Mulțumesc frumos!

    1. De cinci ani administratorul strânge fondul de reparații, și continu a sa strângă, dar nu are ce repara.Dacă fondul de reparații nu ni se da înapoi, administratorul se folosește de banii noștri. Ce lege mai e și ăsta? Nu ne a dat nici chitanță.

     1. Toma Elisoara-Narcissa

      Am intampinat si eu probleme cu fondul de reparatii . Ajunsese o gaura neagra in care se scurgeau banii stransi in fond…se facea aceeasi reparatie pe acelasi loc si dupa o luna se repara din nou tot acolo…

     2. Bugnar Georgeta

      Si la noi administratorul a adunat timp de un an (atât am putut verifica în urmā dupā tabelul de la avizier) câte 10 lei/apartament si nu a pus nici macar sticla la geamul spart din casa scarii. Asociatia este mare, multe blocuri cu 20 ap/sc. A facut pauza o jumatate de an si iar a inceput sa treaca in tabel. S-au adunat bani separat (nu se stie câti din scara au contribuit) pentu reparat conducta de scurgere din subsol fārā nici o garanitie din partea instalatorului si acum doua luni zice ca a schimbat conducta de distributie a apei reci de la camin exterior unde este montat contorul si pânā in subsol, tt asa fara garanie. Nici macar o poza nu s-a facut la ce s-a lucrat. Pretul/ap a fost de 200 lei.

     3. Cereti chitanta, iar daca nu vi se da, refuzati sa mai platiti. In instanta veti avea castig de cauza.

     4. Bună ziua,aceiași problemă este și la asociația noastră,doar că adunarea generală hotarește cât timp se va trage fondul de reparații și din acel moment nu mai are voie să mai tragă fondul de reparatii.Întradevăr administratorul folosește fondul de reparații la plata facturilor ce trebuiesc platite,este ilegal acest lucru,doar că eu am facut plangere penală împotriva asociatiei de propietari la Parchetul de pe Langă Judecatoria din localitatea mea,iar cercetarile va dura cativa ani,totul e să rezistați și să aveți rabdare,e-mail:jeff.beck102@gmail.com

    2. Buna ziua! Mentenanta si reparatii ascensor sunt suportate de catre toti proprietarii proportional cu cota parte indiviza detinuta. Cheltuielile care inseamna energie electrica consumata de ascensor in timpul functionarii se calculeaza pe nr. de persoane. Pentru cei de la parter sau et.1 se poate hotari in Adunarea Gen. scutirea de la plata energiei electrice si eventual blocarea accesului la et.1. Propuneti adoptarea unei astfel de hotarari in Adunarea Generala.

    3. Dacă ne uităm în lege, nu există noțiunea de bun comun pentru o parte din imobil. Dacă blocul are lift atunci cheltuielile legate de el se repartizează per cotă indiviză. Aș cita din lege( 196/2018)dar nu-i loc aici. Citiți articolul 75 și 76 din legea 196/2018 și o să vedeți că nici măcar în Adunarea Generală nu se poate lua o decizie de exceptare la plată pentru locurile de parcare de la subteran, pentru că scrie foarte clar în lege că o astfel de exceptare ar fi ilegală.
     Singura exceptare de care vă puteți bucura în urma unei hotărârii AGA este energia electică pentru lift, dar acest lucru este posibil doar dacă se contorizează separat curentul pentru lift.
     Ca sa vă mai dau un exemplu, reparațiile la acoperișul/terasa blocului sunt plătite de toți proprietarii nu doar de cei care stau la ultimul etaj.
     Ideea este: dacă imobilul deține un bun sau o parte din imobil nu este în proprietate individuală, atunci este bun comun indiferent unde este plasat în cadrul imobilului.

    4. Aceste 3 lucruri se plătesc per persoane :
     -liftul
     -lumina aferenta liftului și a părților comune
     -gazele (daca nu aveti centrala proprie)
     Restul cheltuielilor sunt pe cota parte.

     1. Cheltuielile pe numar de persoane sunt cheltuielile cu serviciile de utilitati publice daca nu exista contorizare individuala: energie electrica inclusiv pt functionarea ascensoarelor, gaze naturale daca sunt la comun, salubritate acolo unde se mai plateste, vidanjare, apa calda si apa rece daca nu sunt contorizate individual. Service ascensor este o cheltuiala pe cota parte deoarece liftul este proprietate comuna.

    5. (4) Niciun proprietar din condominiu nu este exceptat de la obligaţia de a contribui la plata cheltuielilor comune, ca urmare a renunţării la folosirea unei părţi din proprietatea comună. (5) Prin excepţie de la prevederile alin.(4), în baza hotărârii adunării generale, pot fi exceptate de la plata cheltuielilor aferente consumului de energie electrică pentru funcţionarea ascensorului/ ascensoarelor persoanele care locuiesc în apartamente situate la subsol, demisol, parter, mezanin, precum şi la etajul 1 din clădirile fără mezanin”, scrie în Legea nr. 196/2018.

     1. Se știe că orice Asociație de Proprietari este forma juridică înființată doar pentru organizarea și reprezentarea INTERESELOR COMUNE ALE PROPRIETARILOR „DINTR-UN SINGUR CONDOMINIU”, numai că Asociația de Proprietari nr. 71 din Brăila (cea mai mare din oraș) încalcă grav procedurile legale imperative, deoarece ESTE ALCĂTUITĂ DIN … 9 CONDOMINII DISTANȚATE ÎNTRE ELE ȘI DISPUSE PE 6 STRĂZI DIFERITE, aceste 9 clădiri ilegal constituite ne-având deloc părți și proprietăți COMUNE (sunt nu mai puțin de … 458 de proprietăți care nu prea au nimic în comun unele cu altele).
      În această situație ilegală de ne-comunitate, citind și prevederile imperative aflate în Legea nr. 196/2018 la articolul 63 alineatele 1 și 2 și la articolul 64 alineatele 1 și 2, PROPRIETARII MAI POT FI OBLIGAȚI SĂ ACHITE ACESTE CHELTUIELI LUNARE CARE NU SUNT COMUNE PENTRU CELE 9 CONDOMINII DISTANȚATE ÎNTRE ELE, deoarece proprietățile și cheltuielile COMUNE nu pot fi impuse decât pentru o singură clădire care poate avea părți, proprietăți și instalații COMUNE indivizibile (9 clădiri nu pot avea absolut nimic în comun, pentru blocurile mai vechi de anul 2007) ?
      Art. 63. – (1) Administrarea, exploatarea, întreținerea, repararea, reabilitarea și/sau modernizarea, după caz, A PROPRIETĂȚII COMUNE AFERENTE CONDOMINIULUI sunt în sarcina Asociației de Proprietari, IAR CHELTUIELILE LEGATE DE ACESTE ACTIVITĂȚI REPREZINTĂ CHELTUIELI COMUNE.
      (2) ÎN SCOPUL ADMINISTRĂRII ȘI ÎNTREȚINERII CONDOMINIULUI, Asociația de Proprietari încheie contracte în numele proprietarilor cu persoane fizice, persoane fizice autorizate sau cu persoane juridice cu obiect de activitate administrarea condominiilor (…).
      (3) DESEMNAREA ADMINISTRATORULUI ȘI ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE ADMINISTRARE SE FAC DE CĂTRE COMITETUL EXECUTIV REPREZENTAT DE PREȘEDINTELE ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI, ÎN BAZA MANDATULUI ACORDAT DE ADUNAREA GENERALĂ, ȘI DECIZIA SE COMUNICĂ TUTUROR PROPRIETARILOR.
      Art. 64. – (1) ADMINISTRAREA CONDOMINIULUI poate fi realizată de către Persoane Fizice, Persoane Fizice Autorizate, sau Persoane Juridice specializate, autorizate conform legii.
      (2) Activitatea de administrare include ACTIVITĂȚI DE ADMINISTRARE TEHNICĂ ȘI ÎNTREȚINERE A PROPRIETĂȚII COMUNE, de contabilitate și de casierie.
      ☢ DETALII: https://www.dascalescu.ro/asociatia-de-proprietari/

   2. Presedintele asociatiei a hotarat posibil sa fi fost contactat de o firma de se ocupa cu montages apometre unde radio ,personal afisand la vizier informatii gen costuri !
    Acum problema este ca nu stim daca cineva a fost de acord Sau s-a manipulat,impus Iar in acest moment din 100 apartament 30-40 Nu au montat din diferite motive!
    Pierderile de apa indiferent cate si de unde provin le platesc doar cei car Nu au montat aceste noi apometre Unde radio!
    Intrebarea este Ce putem face ca platim pierderi dublu chiar triplu fata de ce consumam chiar daca se sparge ceva pe coloana la subsol etc,de ce cei cu unde radio Nu mai sunt bagati la pierdere?
    Ce lege a aplicat si Ce putem face noi restul?

    1. Se poate face Asociatie si daca nu suntem de acord 50+1? Intreb deoarece,dezvoltatorul care ne-a vandut locuintele nu este de acord cu infiintarea asociatiei de proprietari decat daca noi suntem de acord cu anumite conditii impuse de el.
     Cum putem avea castig de cauza?Nu putem sa ne platim anumite utilitati dat fiind faptul ca sunt pe firma lui.

     1. Confirm legii 51/2006, diferenta dintre consumul facturat de catre furnizor si suma consumurilor inregistrat pe apometre se repartizeaza in functie de consumul fiecarui apartament. In cazul dvs se pube fiecarui apartament necontorizat 5,1 metri cubi / persoana/luna pt apa rece si 3,3 mc/pers/luna. Prin urmare dupa ce adunan consumurile celor la pausal cu consumurile inregistrate pe apometre vedem ce diferenta ramane intre suma lor si ce a facturat furnizorul, iar diferenta se repartizeaza tuturor infunctie de consum nu doar celor neccontorizati. Pe de alta parte proprietarii sunt obligati sa fie contorizati individual pentru buna gestionare a consumurilor.

   3. Bună seara, o intrebare:cei care locuiesc la parterul blocului sunt obligați sa plătească liftul dacă nu l folosesc? Mrrss marius

    1. (4) Niciun proprietar din condominiu nu este exceptat de la obligaţia de a contribui la plata cheltuielilor comune, ca urmare a renunţării la folosirea unei părţi din proprietatea comună. (5) Prin excepţie de la prevederile alin.(4), în baza hotărârii adunării generale, pot fi exceptate de la plata cheltuielilor aferente consumului de energie electrică pentru funcţionarea ascensorului/ ascensoarelor persoanele care locuiesc în apartamente situate la subsol, demisol, parter, mezanin, precum şi la etajul 1 din clădirile fără mezanin”, scrie în Legea nr. 196/2018.

   4. Buna ziua,exista persoane care locuiescin bloc fara a fi inregistrate la intretinere. Presedintele si administratorul nu iau masuri deoarece persoanele respective sunt „scanadalagii”. Eu sunt un simplu locatar care in acest mom platesc si pt aceste persoane. Ce masuri exista? Ar trebuie sa apelez la polotistul de proximitate pt a impune inregisttrarea tuturor locatarilor? Multumesc

     1. Care este prevederea legala din L196/2018 potrivit careia proprietarii apartamentelor nelocuite de ani de zile trebuie sa plateasca intretinere ptr.o persoana?

    1. Am fost trecuta la plata apei calde de la cet in ultimele opt luni ,desi am centrala de doi ani.Centrala functioneaza si ceasul ei se invarta la fiecare consum de apa .Cine raspunde pt asta ??Nu exista program de liniste afisat .Nu locuiesc in acel apartament ,dar sunt trecuta la curatenie .

   5. Buna seara,
    Din luna martie la apartament locuim eu cu sotul (copiii de 2, respectiv 1 an sunt cu parintii mei la curte). Cu toate astea subtem 4 pers la intretinere, am anuntat adminustratorul s scoata copiii, pentru ca ei vin acasa doar sambata, si duminica ii ducem iar la curte, practic, nu stau cele 15 zile. A scos doar 1 copil pe motiv ca in lege scrie ca daca sta 15 zile consecutive, vreau sa stiu cum este stipulat in lege, pentru ca o sa depun alta cerere prin care sa solicit scoaterea si a celuilalt copil, daca in lege nu se mentioneaza 15 zile consecutive. Multumesc anticipat.

   6. Buna ziua,
    Ne confruntam de ceva timp cu o situatie la care rezolvarea este instanta judecatoreasca. Avem in bloc un restantier, care de-a lungul catorva ani de zile nu si-a achitat datoriile privind cheltuiala cu intretinerea. Acest locatar nu are acte din care sa reiasa folosinta legala a apartamentului. Locuieste cu fiul si prietena acestuia, beneficoind de toate utilitatile. Bunicii lui sunt decedati, iar noi asociatia, trebuie sa il actionam in judecata ptr succesiune. Metoda care presupune timp si fff multi bani. Exista totusi o alta solutie de rezolvare ptr un astfel de caz? Multumesc.

   7. Un presedinte de bloc ales de majoritatea locatarilor poate sa detina aceasta functie daca este cu domiciliul la adresa respectiva dar nu este titular de contract contractul de locuinta fiind pe numele sotieiMultumesc

   8. Locuiesc într-un apartament la bloc am contoare la apă,gaze și lumina.Plata la întreținere este la fel cu cel care n-are contoar dar același număr de persoane.

  2. Buna ziua . Administratori de bloc au obligatia sa finalizez contracte de lucrari în favorea lacatrilor în schimb uni din administrator de bloc achizitioneaza contracte în defavirea locatarilor sı fara garanti la un preț mult ma-ai mic si în çabuk acesta locatari sunt pagubiti . EXEMPLU în vara anului 2017 an achitat o suma deştik de fabulosa pentr-u izolarea acoperisului blocului lcrarea a fost finalizata fara nici un fel de garntie contracte incheiat de administrato sı firma de izolare fara a da explucati locatarilo . Anul acesta 2020 Administratira solicita o alta suma de bani de la locatari pentru o nou izolare a acoperisulu . blocului . Ce eşte de facut în asemenea situati

  3. CONFORM ART. 66, LITERA F DIN LEGEA 196/2018 ESTE O ATRIBUȚIE A ADMINISTRATORULUI DE A ,, ORGANIZA ȘI CONDUCE CONTABILITATEA ÎN PARTIDĂ SIMPLĂ ȘI ACTIVITATEA DE CASIERIE,,

  4. Ce reguli trebuie respectate de locatari cu privire la spatiile comune+uscătorul?
   Dacă aceste reguli trebuie afișate și cunoscute de locatari?
   Pot fi afișate obligațiile de serviciu ale femeilor de serviciu administrator, președinte de asociație?
   Mulțumesc!

  5. Ce reguli trebuie respectate de locatari cu privire la spatiile comune+uscătorul?
   Dacă aceste reguli trebuie afișate și cunoscute de locatari?
   Pot fi afișate obligațiile de serviciu ale femeilor de serviciu, administrator, președinte de asociație?
   Mulțumesc!

 2. Buna seara, as vrea sa formulez in scris o sesizare catre presedintele asociatiei, cu mentionarea obligatiilor legale din fisa postului administatorului, dar nu gasesc nimic despre obligativitatea citirii apometrelor. Ma puteti ajuta cumva? Apometrele nu au mai fost citite de 10 ani! Administratorul sustine ca nu e obligat sa faca aceasta citire.

  1. Citirea apometrelor este obligatia proprietarului. Daca citirea nu este trimisa la timp, apartamentul poate fi considerat necontorizat.
   In aceasta situatie, si mai ales daca nu este permisa verificarea apometrelor se poate trece pe lista de plata o cantitate de apa mai mare in functie de pierderile de la bransament pe instalatie (plata la pausal pentru acel apartament). Comitetul executiv poate decide si alte masuri.

   Proprietarii au obligatia sa permita unui reprezentant al asociatiei sa verifice instalatiile de apa si apometrele.

   1. dar instalatiile sanitare sunt proprietate personala. iar cel ce controleaza e afon. ce drept si pregatire are cel ce controleaza ? concluziile lui sunt in 90% gresite.

   2. Buna ziua,am o problema asemanatoare:nu locuiesc in garsoniera de peste 20 de ani,iar de vreo 8-9 luni imi baga la plata intre 8 si 11 m cubi de apa pt. ca nu am contoar (cu toate ca nu am fost anuntata ca se vor monta contoare) cu toate ca nu folosesc o picatura de apa.Ce este de facut ?

    1. Dacă sunteți 0 persoane trecute pe lista de cota întreținere și ati facut cerere în acest sens, NU are voie sa fiti bagat la pausal. Se baga doar pierderile pe cota parte.
     Iar la prima ocazie sa va puneți contoare direct cu citire radio , este deja data lege și este în Monitorul Oficial.

     1. Adriana Adriana

      Buna ziua! Acordul scris al locatarilor privind utilizarea spatiului comun are valoare juridica? Am primit sesizări pentru ca las caruciorul copilului in scara blocului si am acordul scris al tuturor vecinilor singurul care nu este de acord e președintele! Poate presedintele sa decida in numele locatarilor ? Multumesc !

     2. Buna ziua. Cum ati reusit sa fiti 0 pers la intretinere. Eu locuiesc la alta adresa de 6 luni si administratorul a lasat o singura persoana in conditiile in care nu locuieste nimeni.

   3. Buna ziua!Daca citirea apometrelor nu a mai fost data de 2 ani, iar cei de la asociatie au trecut o valoare lunara estimativa, atunci cand se da citirea si se sesizeaza ca estimarea lor pana in momentul de fata este mult mai mare decat valoarea reala de pe apometre , se fac recalculari?
    Concret: dupa citirea reala a apometrelor iese o diferenta de 200 mc(deci ei au estimat 200 mc in plus), ce se intampla in cazul asta? Am platit ce au estimat ei insa mi au spus ca nu se face nici o recalculare, adica luna viitoare nu am sa fiu pe minus ci am sa platesc cat consum luna respectiva. Este normal?

 3. Problema e exact invers. Nu m-ati inteles bine. Exista locatari care predau citiri de 1mc in fiecare luna de 10 ani, nimeni nu se intreaba cum traiesc oamenii acestia cu 1 mc. Diferentele se impart la restul vecinilor care declara cat consuma! Exista apartamente care si-au schimbat proprietarii de 2-3 ori in acest rastimp, au facut modificari interioare.. Cu toate acestea, nimeni din comitetul asociatiei nu a facut o verificare. Administratorul sustine ca nu are nicio obligativitate sa vina in casele consumatorului sa verifice corectitudinea declaratiei si nici sa verifice instalatiile ( nici in apartamente si nici subsolul blocului, unde echipa x a facut o reparatie a instalatiei de apa – defectuoasa in continuare de altfel – si care a primit probabil o suma de bani pentru reparatii. ) Nu isi face nimeni jobul! Nu vi se pare trist ca serviciile femeii de servici sa fie platite in functie de cati mp are apartamentul? Si nu in fapt de numarul persoanelor care deservesc acel apartament si deci spatiile comune? In ce am citit pana acum, nu am gasit nimic referitor la obligativitatea asociatiei de a face controale la apometre si va intrebam daca stiti cumva sa faceti vreo referire catre baza legala scrisa. Multumesc.

  1. Sunt probleme asemănătoare la majoritatea asociațiilor.
   Exista o secție in cadrul primăriilor si daca faceți o plângere sunt șanse sa vină în control, dar nu verifică fișa postului.

   Daca se da o amendă o plătește asociația, deci nu este ideal daca o singura persoană face demersul.

   Trebuie să găsiți vecini care vad aceleași probleme si sa formați o echipă. Puteți propune sa schimbați administratorul, președintele si să faceți publice problemele.

   Nu există o soluție simplă aici.

   1. Bună ziua,am si eu o problema,sa strans un fond de bani pentru a da in judecată dezvoltatorul,bani sunt într-un cont încă nu sunt cheltuiți.Daca am văzut apartamentul mai pot recupera bani,multumesc

  2. administratorul sau presedintele poate verifica la 6 luni apometrele sau poate apela la serviciile unui instalator pt ,verificarea si citirea apometrelor

   1. Buna ziua!Am o problema cu chiriașii de deasupra mea .Ri sunt trecuți 4 pers la plata întreținerei. Dar de cand sau mutat luna de luna intrelocuiesc 6 persoane intre 14 zile ,10 zile,8 zile lunar.Comitetul a hotărât să fie trecuți o luna 4 persoane o luna 6 deoarece regulamentul interior al asociației prevede ca ai voie să primești la tine sa locuiască doar 14 zile în plus pe an nu constant.Acestia spun ca nu este legală decizia comitetului ca in cartea funciară specifică ca este voie ca la tine sa locuiască în plus luna de luna chiar și 4 zile .
    Vreau sa stiu cum este legal.Ținand cont că ei deja sunt chiriași nu am depus copie duoa niciun contract făcut cu proprietarul dar mai aduc totusi in licuinta luna de luna inca 2 persoane sa locuirasca?
    Multumesc !

    1. Bunaziua.Am si eu o intrebare :Eu am un apartament in care nu locuieste nimeni .La asiciatie este trecuta o persoana .Inttebarea mea este:La ce cheltuieli obligatori trebuie sa fiu pusa?Ca in ultimul timp vad ca platesc destul de mult pe luna chiar daca nu locuieste nimeni in apartament. VA MULTUMESC MULT PENTRU RASPUNS. Alina

 4. Stiamte Domnule Dascalescu,
  1. DACA NU locuiesc in apartament de ani de zile, fiind in strainatate,
  trebuie sa platesc caldura, ca si cum apartamentul este permanent
  locuit.
  2. NU am voie sa-mi instalez asa zisul „repartitor” ?
  3. Trebuie sa dispuna Asoc. de Prop. de un SITE ?

  Sincere multumiri anticipate.
  Antonescu S.

  1. 1. Indiferent daca locuiește cineva in apartament sau nu, trebuue sa participe la cheltuielile Asociației. De obicei se discută cu administratorul si se ajunge la o înțelegere.
   2. Nu cred ca este interzisă instalarea repartitorului. In același timp nu există obligația asociației sa ia in considerare citirea.
   3. Nu există obligația existenței unui site, dar orice proprietar poate formula o cerere prin care să obțină orice document al Asociației.

   1. Buna seara.
    Locuiesc intr-un apartament in Braila si in conditii de pandemie, am considerat ca ar fi potrivit sa evit aglomeratia si sa aman plata intretinerii ( data scadenta fiind 01.04.2020).
    Ca urmare, mi s-au aplicat penalitati.
    Suntem o familie de 3 membri, 2 adulti si un copil de 3 ani iar de 1 luna am iesit doar eu la servici ( cadru medical ) si la cumparaturi de stricta necesitate.
    Cand am intrebat la administratie, mi s-a raspuns k nu o intereseaza pe dansa ce crede d.nul politician sa declare stare de urgenta, eu trebuia sa ies sa platesc intretineea pana la data de 1 aprilie ( astazi fiind 15 aprilie ).
    Este normal?
    …gen : noi cu cine votam ?

    Multumesc anticipat

    1. Doamnei Administrator trebuia sa-i spuneti ca asociatia trebuie sa aiba cont bancar inca din 2018 (conform cu legea). Daca exista un cont bancar, nu mai exista problema neplatii intretineri.

    2. Buna seara .
     As avea nevoie de cateva lamuriri ( poate gresesc eu ) . In calitate de proprietar al unui imobil, din luna februarie am observat ca la scara mea fata de celalat scara curentul electric este de 2 ori mai mare ( blocul este format din 2 scari lipite ) . Nu inteleg de ce este aceasta diferenta .unde ar putea fi problema ?
     La scara mea se intra in subsol pt tot blocul adica am 2 spati ( normal unu ar fi intrarea in subsol si celalat ar fi spalatoria / uscatoria comuna a locatorilor de pe scara mea.
     Din cauza ca la parter din cei 4 locatari nici 1 nu la intersat ce se intampla cu spatiul.asa ca administratia a hotarat sa faca acolo asociatie in conditiile in cate cealalta scara are acelasi spatiu si nu a fost de acord sa faca la ei ( la cealalta scara nu se poate cobori in subsol asa ca au 2 spatii de depozitare ) , problema este ca nu ma deranjează ca se încasează 1 data luna suma de plata ( pot fi ingaduitor si in ziua respectiva as putea sa nu pun rufe la uscator .
     Mai nou sunt si camerele tot la noi in scara ( ma rog monitorul – la fel nu ma deranjează .. insa cu administratora si presedintele am incercat sa ajung la un numitor comun pe aceasta tema .
     Problema mea este ca salariile se calculeaza pe persoana si nu cpi ( cota parte indiviza).
     Este un art care sa explice ferm si clar ca salariile se plătesc pe cpi .. sau exista posibilitatea ca adunarea generala sau comitetul executiv sa modifice salariile pe persoana
     ?

   2. nu pot pune o intrebare asa ca incerc aici.
    Nici noi nu stam in apartament. Problema Caldura.
    Noi am eliminat caloriferele legal din casa. Presedintele de bloc ne-a pus o suma dupa un calcul al lui la caldura, motivind ca tevile care transporta elementul caloric trec vertical prin apartament.
    este legal ? si daca aveti o lege care ne lamureste.
    Va multumesc

   3. Buna ziua!! Locuiesc intr-un bloc cu 10 scari(aprox 370 de apartamente) si membrii din comitetul executiv si-au marit salariile ( ei numesc aceasta marire indemnizatie de sedinta!?) cu 50 de lei/ persoana fara sa aiba aprobarea adunarii g-le!! Este corect sau nu??Unde ne putem adresa??

  2. Caldura dacă nu este contorizata, da se plateste pe cota parte. Deja este obligatoriu sa se pună contoare la caldura cu citire radio, insa este o marja de ani, pana în 2026.
   Asociatia fiind non profit nu este obligata sa aibă site, dar e mail este obligata. Și chiar mai modern, un grup pe WhatsApp, unde sa scrie doar președintele, administratorul cenzor ul, în care fac diverse anunțuri importante. Dacă dvs aveți ceva de anunțat sa scrieti pe whasappul personal.
   Va mai menționez, chiar dacă aveți contorizata caldura și dvs o închideți, o sa platiti doar o cota parte pt tevile care trec prin apartament spre alt apartament superior.

 5. Stimate Domnule Dascalescu,

  Multumesc sincer pentru raspunsul promt.
  INSA, eu (15.Octombrie 2019 22:34) NU m-am referit la
  „cheltuielile asociatiei.”, asa cum ati preluat intrebarea mea.
  CHIAR si ASA, sunt cheltuielile individuale care NU pot fi
  repartizate pe CEL CARE NU LOCUIESTE de ani de zile in apartament.
  In mesajul meu/intrebarea mea, m-am referit la CHELTUIELI CALDURA
  in speta LUNILE FRIGUROASE.

  1. Indiferent daca intr-un apartament locuiesc sau nu persoane, cheltuielile, inclusiv cu caldura se repartizeaza, de obicei raportat la cota-parte indiviza si la numarul de persoane.
   In mod normal, desi nu gasesc exact acum prin lege, daca nu locuieste nimeni in apartament, atunci se calculeaza la o singura persoana cheltuielile, plus, evident cota-parte indiviza.

   Dar modul prin care se repartizează cheltuielile asociației de proprietari pe consumuri individuale – de exemplu contractul de incalzire este pe asociatia si aceasta imparte mai departe costurile – acest lucru trebuie discutat cu administratorul.

   În cazul furnizării de căldură, contractele individuale de furnizare vor putea fi încheiate numai dacă vor exista branșamente între rețeaua publică și rețeaua interioară a fiecărui apartament și dotate cu aparate de măsură pentru stabilirea consumului, dacă toți proprietarii vor încheia contracte individuale de facturare, dacă soluția de branșare, precum și tipul contoarelor vor fi avizate de către furnizor și dacă citirea contoarelor individuale și comune va fi făcută de o firmă specializată.

   1. de ce este normal pt.dvs.sa se calculeze cheltuieli pt.o persoana pt.un apartament unde nu se locuieste ? Bine spuneti ca nu gasiti baza legala !

    1. Buna. La noi la bloc a fost femeia de servici plătită / apartament. De luna trecută a schimbat pe persoană. E normal că cei care nu locuiesc in bloc sa nu plătească nimic? Din cate am căutat normal ar trebui sa se plătească cota parte. După ce lege se repartizează cheltuielile? Multumesc

  2. Buna ziua, daca intr-un bloc nu este infiintata asociatie de proprietari (deci nu exista presedinte), firma de administrare are drepturi legale de a pune penalizari?
   Daca da, la ce se pun penalizari si cum se aplica?
   Ce se intampla cu banii din penalizari, unde se duc si pe ce se folosesc?
   Va multumesc si astept raspunsul dvs.

   1. Conform legii 196/2018 se stabilește la articolul 77 aliniatul 1 cuantumul maxim al penalizărilor:
    -„Penalitățile nu vor fi mai mari de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere și se vor aplica numai după o perioadă de 30 de zile de la termenul scadent pentru plată, fără ca suma penalităților să poată depăși suma la care s-au aplicat”.
    În aceeași lege la art 53 se specifică faptul că doar adunarea generală poate să stabilească cuantumul penalităților în limitele legale stabilite la articolul 77 (vezi mai sus).
    Penalitățile colectate se pot utiliza pentru a plăti penalitățile pe facturile primite de … în mod normal de asociație (nu știu cine, ca ați spus cu nu aveți asociație).
    Penalitățile colectate se mai pot utiliza pentru reparații și pentru nimic altceva. Art 77 alin 3 din 196/2018.

   2. Administratorul nu poate administra blocul dumneavoastra daca nu exista asociatia de proprietari. Asociatia de proprietari, prin presedinte( care este reprezentantul legal), contracteaza un administrator ( persoana fizica sau juridica ). In privinta penaluzarilor este o mare ilegalitate deoarece doar in Adunarea Generala se poate fixa daca se vor apkica penaluzari si cuantumul cuantumul acestora in limitele prevazute de lege.

  3. Faceti o cerere de debransare la radet ,platiti costul debransarii ,in urma debransarii se incheie un proces verbal de debransare intre dv si radet pe care il imanati administratorului sau presedintelui asociatiei ,veti mai plati caldura din conductele de incalzireprin din apartament prin care ciecula agentul termic spre etajul superior,daca imi urmati sfatul nu veti mai plati caldura eliberata de calorifere atata timp cat agentul termic circula prin ele.

 6. Locuiesc la etajul 4 sa facut izolatia la parter e boxa care e ocupate de o persoană tot de la parter de pe alt tronson suma care era atribuită boxei a fost împărțită la toti locatari este corect daca noi nu beneficiem de acel spatiu

   1. Bună ziua, aș dorii să mă lămuriți în privința amplasării pubelelor galbene,la noi la bloc stau in fata usii de la intrare.am vorbit cu administratorul blocului pentru mutarea acestora ,motivînd faptul că nu există alt loc mai bun pentru amplasarea lor.Ce aș putea face din punct de vedere legal ca să obțin mutarea lor din acel loc

 7. Buna ziua,felicitari domnului Dascalescu pentru intelepciunea de a si face timp sa raspunda solicitarilor.An nou cu bucurie si sanatate .

 8. Buna seara,
  In iarna 2017, jumatate+1 dintre proprietari au dorit masurarea caloriferelor din apartamente printr-o firma(TECHEM), iar calculul pentru plata caldurii per apartament sa se faca dupa aceste cifre Si asa s-a si facut, fara sa existe o aprobare, un accept scris din partea tuturor sau macar jumatate+1 a proprietarilor. A venit un reprezentant al firmei, a masurat caloriferele cu un centimetru si au transmis niste cifre pentru fiecare camera cu calorifer.. Binenteles ca au avut loc renovari in bloc…. e la fel de 3 ani. Nici macar nu s-a tinut sau se tine cont de faptul ca nu sunt functionale unele coloane de caldura.
  As dori sa stiu daca e corect sa se faca calculul dupa aceste cifre, de atunci?
  Noul administrator(din decembrie 2020) spune ca asa s-a hotarat atunci si asa face. E corect?
  Daca eu am niste calorifere in functie de cubajul camerelor si al etajului (4/4) si mi-au iesit
  niste cifre…duble sau chiar triple fata de restul, normal ca platesc mai mult, am oricum mai putina caldura ca orice alt locatar pe palier in jos. Cum ar trebui sa se calculeze corect?
  Va multumesc pentru timpul pierdut de dvs. si acordat mie.
  Cu stima.

  1. Când încălzirea este la comun, corect se calculează cum au hotărât membrii dau reprezentanții asociației de proprietari.

   Daca hotărârea de care vorbiți a fost luată intr-o adunare legal constituită a membrilor asociației, atunci in baza deciziei administratorul calculează cotele.

   Puteți depune o declarație la asociație prin care solicitați sa se verifice din nou sau sa se ia măsuri întrucât la etaj nu ajunge căldură.

   Asociația, titulară de contract, poate solicita firmei care furnizează căldură sa remedieze situația.

   1. Daca „TECHEM” a calculat S.E.T.(suprafata echivalenta termic)trebuia sa se monteze repartitoare de costuri sau contoare pentru masurarea cantitatii de caldura consumata si robineti termostatati si functie de consum firma calcula costurile tinand cond de factorii de amplasare a apartamentului respectiv a camerelor functie de etaj si de pozitionarea fata de punctele cardinale .In ordinul nr. 343/2010 al Presedintelui ANRSC se gaseste metodologia de calcul si alte precizari. Daca in condominiul (scara de bloc.etc) nu sunt montate repartitoare de costuri cheltuielile cu incalzirea se vor repartiza proportional cu cota parte indiviza (cand toate apartamentele sunt conectate la instalatia comuna de incalzire )si exista contorul de bransament care indica consumul de energie termica din condominiul respectiv.Daca nu sunt montate repartitoare si sunt apartamente deconectate legal (au alta sursa de incalzire a apartamentului)se va calcula costurile cu incalzirea proportional cu S.E.T.totala din condominiu iar pentru apartamentele conectate la incalzirea centralizata (comuna) costurile rezultate pentru S.E.T.a acestora se repartizeaza proportional cu Suprafata Utila a acestora astfel ca pentru apartamentele cu aceeasi suprafata utila se vor plati la fel indiferent de etaj,pozitie fata de pct.cardinale ori S.E.T. din proiect (cartea tehnica a imobilui )iar pentru spatiile comune se calculeaza proportional cu S.E.T spatii comune si se repartizeaza la toti proprietarii (toate apartamentele) proportional cu cota parte indiviza .Trebuie stiut ca din constructie apartamentele considerate „ZONA TAMPON” adica cele de la parter peste pamant ori subsol neincalzit,cele de la ultimul etaj ,cele de colt,cele orientate spre Nord ori cele invecinate cu spatii neincalzite ori ganguri(pereti comuni cu aceatea)au un S.E.T. mai mare (un nr. mai mare de elementi de calorifer)tocmai ca in acestea sa fie acelasi confort termic ca in celelalte apartamente conectate. In Ordinul 483/2008 al presedintelui ANRSC se gasesc precizari si metodologia de calcul si repartizare a costurilor cu incalzirea.

   2. din cate imi amintesc, sunt niste coeficienti de corectie si chiar caloriferele sunt dimensionate conform acestor coeficienti, Acestia se aplica pentru apartamentele cu pozitionare defavorizanta, cum ar fi parter, ultimul etaj sau colt. Asta chiar daca acest calcul se face in mod normal pentru suprafata radianta. Deci nu este legal ce au facut d-lor si nici Asociatia nu poate lua o hotarare care sa incalce prevederi dintr-o lege de rang superior. Nu am timp de cautat dar o pot face cei direct interesati. Toate cele bune!
    P.S. – nu este cazul celor care nu fac parte din aceste categorii si au facut modificari de configuratie a spatiului si inlocuirea caloriferelor initiale cu altele mai mari sau si-au adaugat calorifere pe balcon etc.

 9. Buna ziua.
  Avem un spatiu comercial destul de mare situat la parterul si respectiv etajul unu al blocului de locuinte.
  Acest spatiu face parte din asociatie, dar plateste separat la furnizorul de apa consumul acesteia.
  Intrebarea care se pune, este ce cheltuieli lunare trebuie sa plateasca acest proprietar catre asociatie?

  Va multumim.
  Stima.

  1. Buna ziua,
   De obicei, aceste spatii care fac parte din asociatie sunt date in folosire in baza unui contract.
   In acel contract ar putea fi trecute inclusiv cheltuielile la care trebuie sa contribuie.
   In acest caz se plateste furnizorul separat. Suma stabilita pentru care este dat in folosire spatiul ar trebuie sa reprezinte contravaloarea cheltuielilor la care ar trebui sa contribuie.

   De cele mai multe ori pentru un spatiu comercial este dificil sa fie calculate cheltuielile in formatul folosit pentru apartamente private.
   Deci conteaza cu cat s-a inchiriat si unde ajung acei bani.

  2. Buna ziua,
   Imi puteti spune cum de calculează fondul de rulment si unde este reglementat in lege (art)?
   Multumesc!
   Cu stima
   Simona Ionică

   1. Art 72 din 196/2018. Se stabilește astfel încât să acopere cheltuielile lunare. Se stabilește la nivelul lunii cu cele mai mari cheltuieli din ultimul an îmulțită cu rata inflației. Cota care revine ficărui proprietar se decide în AGA.

 10. asociatia de locatari unde locuiesc a fost data in judecata de o firma de asigurari pt un prejudiciu produs de ruperea crengilor unui copac aflat in spatiu alaturat blocului.spatiul respectiv e administrat de ADP sector 5.Vreau sa ma lamuresc cu privire la ce spatiu e proprietara Asociatia de proprietari(membrii asociatiei)avand in vedere ca impozitul se plateste pe spatiul apartamentului si o soprafata de teren aflat sub ampenta blocului.poate ma puteti indruma cu privire la prevederile legale in domeniu

 11. Buna ziua!
  Am un spatiu comercial la parterul unui bloc si am contracte separate cu toti furnizorii de utilitati, iar pentru apa am repartitor. Sunt total separata de bloc, nu utilizez lift, intrarea este total separata. La asociatia de locatari platesc doar apa si partile comune pentru caldura, deoarece am centrala proprie. Asociatia de locatari imi cere lunar 60 lei pentru indemnizatia administratorului si pentru alte cheltuieli. Este in regula sa platesc lunar acesti bani? Multumesc!

  1. Cheltuielile referitoare la salarii, indemnizatii, remuneratii sunt cheltuieli pe cota parte indiviza si nu este nimeni exceptat de la plata lor. Cititi art 84 si 85 din legea 196/2018

 12. Buna seara, incerc sa gasesc pe toate site-urile care incearca sa explice modul de functionare a Asociatiilor de proprietari dupa Legea 196/2018, care este modul corect de stabilire a cotelor parti indivize in cazul asociatiei din care fac parte si care este constituita din 5 blocuri de locuinte, din care 2 blocuri au cate 2 scari cu 20 de apartamente fiecare, iar 3 blocuri au 5 scari cu cate 20 de apartamente fiecare. Administratorul a preluat cota indiviza din actele de proprietate a fiecarui apartament, astfel incat toate cotele parti indivize din cele 5 blocuri, adunate fac 500%. Daca un apartament cu 2 camere dintr-un bloc cu 2 scari si 40 apartamente, are o cota indiviza de 2,409(toate cotele indivize din acest bloc adunate fac 100%), un apartament cu 2 camere cu aceeasi suprafata utila dintr-un bloc cu 5 scari si 100 de apartamente, are o cota indiviza de 0.967(toate cotele indivize din acest bloc adunate fac 100%).S-a ajuns astfel la situatia in care, un proprietar dintr-un bloc cu 2 scari, plateste aproape dublu cheltuiala cu cota indiviza decat un proprietar al unui apartament cu aceeasi suprafata utila dintr-un bloc cu 5 scari, desi este vorba de cheltuieli comune intregii asociatii ( cu salariile administratorului, cenzorului, comitetului executiv si femeilor de serviciu). Desi am facut sesizare atat la asociatie cat si la primarie nu s-a rezolvat nimic. In niciunul din articolele gasite pe internet nu a clarificat modul de stabilire a cotei parti indivize in cazul asociatiei cu mai multe blocuri. Cum este corect?

  1. Buna ziua,

   Cota parte indiviza pentru partile comune poate fi gasita in contractul de vanazre-cumparare. Faptul ca a fost preluat din acest document este corect.
   Chiar daca exista acelasi numar de apartamente, suprafata pentru spatiile comune din fiecare scara poate fi diferita, de aici si diferentele.

   1. Bună ziua, va rog dacă puteți sa îmi spuneți în ce contitii se poate alege un președinte de bloc care a suferit un accident grav de sănătate. Mulțumesc

 13. Ce legatura este intre Radet si ISTA ROMANIA SRL?sau intre asociatia de locatari si ISTA ROMANIA SRL?
  Locuiesc intr-un ap.la parterul blocului iar prin apartamentul meu sunt tevile de apa calda si rece ale blocului.Eu am montatat centrala electrica cu care incalzesc apartamentul.Fac precizarea ca apartamentul este propietate personala.De ce trebuie sa platesc lunar la firma ISTA ROMANIA SRL o cota parte de bani pentru ca acele tevi trec prin ap.meu.Acele tevi nu le-am tras eu,si nu ma incalzesc cu apa care trece prin ele. Ce trebie sa intreprind ca sa nu platesc caldura de doua ori,o data pe lista de intretinere a blocului si o data pe factura de la Radet,care are dreptul legal sa-mi incaseze ceeace consum.

  1. Legea nr. 196/2018 SECȚIUNEA a 2-a
   Cheltuielile asociației de proprietari
   Art. 75.
   (4) Niciun proprietar din condominiu nu este exceptat de la obligația de a contribui la plata cheltuielilor comune, ca urmare a renunțării la folosirea unei părți din proprietatea comună.

 14. BUNA ZIUA.SOTUL MEU ESTE PRESEDINTE LA O ASOCIATIE DE LOCATARI LA BLOCUL UNDE LOCUIM.ESTE O ASOCIATIE DE PROPRIETARI CU UN SINGUR BLOC DE 10ETAJE.DORIM SA FACEM RENOVAREA CASEI SCARII DIN BANII NOSTRI.DIN 46 DE APARTAMENTE TOATE SUNT DE ACORD MAI PUTIN UN SG VECIN.IDEEA ESTE CA VECINII VOR SA FACEM RENOVAREA CU O FIRMA SOTULUI MEU .AVEM TABEL CU SEMNATURA SI ACORDUL VECINILOR DAR DNA DE LA ASOCIATIE CARE ESTE CASIERA SI ADMINISTRATOR NU DORESTE SA FACA SI NE PUNE BETE IN ROATA,SPUNAND CA ESTE INTERES DE SERVIUCIU SI NU ESTE LEGAL.NE PUTETI AJUTA VA ROG CA SA STIM CE PASI AVEM DE URMAT.MENTIONEZ CA BLOCUL ARE NISTE ANTENE DE LA O FIRMA DE TELECOMICATII SI RENOVAREA SE FACE DIN BANII BLOCULUI

 15. Buna ziua,
  Asociatia de proprietari dn care fac parte nu are nici o adunare generala anuala. Singura AG a fost cind s-a infiintat (2012): cu alegeri de presedinte, cenzor, comitet executiv…si salarii. Cel ales atunci se considera in continuare stapin si pt.ca blocul e mic, unii au murit de batrinete, altii au inchiriat si sunt persoane necunoscute cu dute-vino continuu, se complac in tot ce face si pune la plata asa zisul pres.asoc. Sunt singura persoana care am cerut explicatii si am refuzat sa platesc lucrurile ILEGALE facute de acesta. Treaba cu primaria E O CACEALMA, acesta mituieste si merge mai departe cu procese in instanta contra mea. Culmea demonstrez in instanta toate incalcarile legiilor 230/2007, hg1588/2007 etc.cu probe, si tot acesta cistiga si ma executa silit in doua procese. Am angajat chiar si avocat, degeaba…cu avocat si fara am pierdut. Mentionez ca a introdus si falsuri in proces, eu depunind actele originale, cerind deschiderea unui alt dosar pentru fals in acte, degeaba acesta cistiga peste tot. POATE CINEVA SA MA INDRUME CE SA FAC FIINDCA MOR CU DREPTATEA IN MINA!

  1. CUM SA NU AI DEA INSTANTA DE JUDECATA CASTIG DE CAUZA….? DVS. NU VA JUDECATI CU ASOCIATIA SAU ASOCIATIA CU DVS. PE BAZA LEGALA. PRESEDINTELE SI COMITETUL EXECUTIV NU MAI AU CALITATE DE REPREZENTANTI, ASOCIATIA ARE CALITATE PROCESUALA, INSA FARA REPREZENTANTI LEGALI, ACTIUNILE INTRODUSE SUB SEMNATURA ACESTORA SUNT NULE. INTRODUCETI UN SINGUR PROCES, CU MAI MULTE CAPETE DE CERERE, PRIN CARE INSTANTA SA CONSTATE NULITATEA ABSOLUTA A ACTELOR SEMNATE DE PERSOANE FIZICE IN NUMELE UNEI ENTITATI, IN SPETA ASOCIATIA, DIN CADRUL PROCESELOR PE CARE DEJA LE-ATI PIERDUT, MOTIVAND CA PRESEDINTELE SI COMITETUL EXECUTIV AU INTRODUS ABUZIV IMPOTRIVA DVS. PROCESELE INITIATE DE ASOCIATIE. CONFORM LEGII 230/2007 CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE,PRESEDINTELE AVEA OBLIGATIE SA CONVOACE ADUNATREA GENERALA IN FIECARE AN. DUPA EXPIRAREA MANDATULUI PE CARE L-A PRIMIT IN 2012, ADICA DUPA 4 ANI, TREBUIA , IN CDRUL ADUNARII GENERALE ASOCIATIA SA ISI ALEAGA UN PRESEDINTE, FIE CA IL REALEGEA PE ACESTA, FIE CA ALEGEA UNUL NOU. SOLICITATI SCRIS, CU NUMAR DE INREGISTRARE, O COPIE A PROCESULUI VERBAL DE INFIINTARE A ASOCIATIEI…ACOLO VETI PUTEA VEDEA CARE ESTE TERMENUL IN CARE EXPIRA MANDATUL PRESEDINTELUI, DE REGULA ESTE 4 ANI, DAR POATE FI SIMAI SCURT, DACA S-A CONSEMNATIN PROCESUL VERBAL DE INFIINTARE ASOCIATIE ! SA SOLICITATI ACEST ACT CONFORMAT CU ORIGINALUL, CU SEMNATURA REPREZENTANTULUI ASOCIATIEI SI STAMPILA ASOCIATIEI !!!!! APOI….. FACETI-I PRESEDINTELUI O PLANGERE PENALA LA PROCURATURA , AVAND IN VEDERE CA DUPA NOUA LEGE PRESEDINTELE DE ASOCIATIE ESTE FUNCTIONAR PUBLIC. DAR AVOCATII DVS . NU V-AU INDRUMAT SA DEPUNETI IN INSTANTA O ACTIUNE DE INSCRIERE IN FALS? ACTIUNEA SE INTRODUCE PE CALE SEPARATA, AVAND IN VEDERE FALSURILE INTRODUSE IN PROCES. INSTANTA DE JUDECATA NU POATE LUA IN CONSIDERARE CA ACELEA SUNT FALSURI,DACA DVS. NU DEMONSTRATI ACEST LUCRU. IN REALITATE DVS. VA JUDECATI CU ASOCIATIA AVAND ALT GEN DE ACTIUNE…FIE CA V-A DAT IN JUDECATA ASOCIATIA SAU DVS. UN PROCES DE INSCRIERE IN FALS IL INTRODUCETI CONCOMITENT CU PLANGEREA PENALA LA ADRESA PRESEDINTELUI SI A COMITETULUI EXECUTIV. DE ASEMENEA , MAI PUTETI INTRODUCE LA INSTANTA O ACTIUNE PRIN CARE INSTANTA SA CONSTATE DACA PRESEDINTELE SI COMITETUL EXECUTIV SUNT LEGAL IN FUNCTIE. TEORETIC, CONDUCEREA ASOCIATIEI ISI DESFASOARA ACTIVITATEA FARA BAZA LEGALA, PRACTIC , ACESTE PERSOANE FIZICE SUNT NISTE IMPOSTORI, IN FRUNTE CU CENZORUL ASOCIATIEI. ADRESATI-VA CU PLANGERE SI PROTECTIEI CONSUMATORULUI PRECUM SI LA INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA, AVAND IN VEDERE CA PRESEDINTELE SI COMITETUL EXECUTIV ANGAJAZA PERSONALUL IN NUMELE ASOCIATIEI. CONTRACTELE PERSONALULUI AUXILIAR SUNT NULE DACA ACESTIA NU REPREZINTA LEGAL ASOCIATIA DIN CARE FACETI PARTE. CHIAR DACA SI-AU INCHIRIAT PROPRIETATILE, CEILALTI VECINI SUNT OBLIGATI SI ACUM(PRECUM ERAU OBLIGATI SI PRIN VECHEA LEGE 230/2007) PRIN NOUA LEGE 197/2018 SA ANUNTE LA ASOCIATIE ORICE SCHIMBARE, CHIRIASI, DECESE,VANZARI-CUMPARARI,NOI PROPRIETARI,MOSTENITORI, ETC….IAR PROPRIETARII AU OBLIGATIA PRIN LEGE, SA PARTICIPE LA ADUNAREA GENERALA CONVOCATA LEGAL.IN ACEST MOMENT, NU PUTETI CONVOCA DECAT O ADUNARE GENERALA EXTRAORDINARA, CONFORM NOII LEGI. DV.PUTETI SA LUATI SEMNATURA PROPRIETARILOR,PE BAZA DE TABEL-CONVOCATOR,IN CARE SA STIPULATI LA CAPATUL DE TABEL CA ESTE ADUNARE GENERALA EXTRAORDINARA. IN TABELUL CONVOCATOR SA STIPULATI CA PE ORDINEA DE ZI AVETI LA PUNCTUL 1 ALEGEREA NOULUI PRESEDINTE SI DIVERSE. LA DIVERSE, PUTETI, IN TIMPUL SEDINTEI, SA COMPLETATI ORDINEA DE ZI CU CE MAI DORITI SA PROPUNETI SPRE APROBARE. HOTARARILE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE CONSEMNATE PUNCT CU PUNCT IN PROCESUL VERBAL SI SEMNAT DE CATRE TOTI CEI PREZENTI. ATENTIE ! ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA SA NU DESCARCE DE GESTIUNE CONDUCEREA SI NICI ADMINISTRATORUL, PANA CAND ACESTIA NU VOR DA „RAPORTUL” PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA IN TOT ACEST TIMP.IN CAZ CONTRAR, STIPULATI CA NU AU FOST DESCARCATI DE GESTIUNE SI CA REFUZA SA DEA RAPORTUL. LA ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA, EI AR TREBUI SA AIBA SCRIS ACEST RAPORT. IMEDIAT DUPA SEDINTA, NOUL PRESEDINTE DEPUNE RECLAMATIE LA POLITIE SI LA PROCURATURA, CONCOMITENT, CU COPIE A PROCESULUI VERBAL AL ADUNARII GENERALE, PRIN CARE ARATATI MOTIVELE PLANGERII SI SOLICITATI O EXPERTIZA CONTABILA JUDICIARA. ACEASTA EXPERTIZA VA FI PLATITA DE POLITIE, NU DE CATRE PROPRIETARI. SI….MARE ATENTIE SA NU DISPARA PROCESUL VERBAL IN ORIGINAL. ACESTA VA FI UN NOU INCEPUT PENTRU INTREAGA ASOCIATIE ! SUCCES !

   1. Bună seara!
    Cum pot lua și eu legătura cu dv.? Și eu am probleme cu Asociația.Observ că dv.sunteți f.bine informată.
    Aștept un răspuns din partea dv.pe adresa de mail:
    ***********
    Sărbători fericite!

   2. Buna ziua.Suntem o Asociatie de Proprietari care am reusit sa schimbam conducerea.Problema este ca Administratorul angajat cu Contract prestari servicii si pe care am votat sa il schimbam dupa 5 ani de contract,refuza sa predea Registrul Jurnal de incasari si plati si Registrul de Casa si invoca motiv ca nu exista.Nu il obliga legea sa tina contabilitatea asociatiei in partida simpla?Cum sa procedam?Multumesc

 16. Mentionez ca tabelele de intretinere NU ERAU SEMNATE DE CENZOR, desi noi il plateam lunar, nu stim cine este, NU L-AM VAZUT NICIODATA=NU EXISTA BILANT CONTABIL ANUAL. TABELELE DE INTRETINERE nu sunt conform legii, nespecificind pentru ce sunt acele plati=sume de bani. Mai mult incasarile se fac tot de acesta desi exista un administrator si era si platitcu salariu stabilit de el fara vreo hotarire a asociatiti. Mai mult in singurul proces verbal al adunarii generale, atit persoanele cit si salariile stabilite NU COINCID. Probe depuse in dosare iar instanta ii da dreptate. Stie cineva cum SE POATE STABILI ADEVARUL SI FACE DREPTATE IN JUSTITIA ROMANA?

 17. Buna ziua!

  Cum pot afla va rog cand o persoana trebuie trecuta la intretinere? Ultima mea informatie este ca o persoana trebuie sa locuiasca 15 zile consecutiv. Imi puteti oferi mai multe detalii?
  Intrebarea mea vine in contextul urmator: 2 persoane au locuit in aparatament pana la sf lui Dec 19 si au anuntat prin mesaj/sms administratorul ca de la 1 Jan 20 nu mai locuiesc acolo. Totusi intretinerea pe luna Ianuarie este calculata la 2 persoane. Mentionez ca atat in luna Ianuarie cat si in Februarie apartamentul a fost folosit cateva zile de cunostinte.

  Multumesc anticipat si multumesc pentru timpul pe care vi-l alocati sa raspundeti la toate aceste intrebati.

  1. Este necesara o cerere care trebuie depusa la administratie, ideal luat si un numar de inregistrare in care se precizeaza datele pentru care locuiesc, nu mai locuiesc persoane.

   Dar pentru a fi trecuta la intretinere, o persoana trebuie sa locuiasca cel putin 15 zile dintr-o luna.

   1. Multumesc pentru rapsuns. O completare, va rog: cele 15 zile trebuie sa fie consecutive?

    De asemenea, in lipsa unei cereri din partea mea (propietar)/chiriasului meu de a se inregistra la intretinere o a doua persoana, are administartorul dreptul de a creste numarul de persoane la intretinere la 2 persoane, doar pe premiza ca cea doua persoana a fost vazut vizitand des locatia cu pricina?

    O zi buna!

   2. Buna ziua va rog sa ma lamuriti , daca am fost plecat din tara 7 luni si am anuntat acest lucru de ce a trebuit sa platesc ca si cum as fi locuit an apartament si cum pot recupera banii anapoi +majorări .multumesc

    1. Depinde ce platiti. Daca sunteti scutit de la cheltuielile pe numar de persoane este corect. De la cheltuielile pe cota parte nu puteti fi scutit chiar daca nu locuiti acolo. Nici un proprietar nu poate fi exceptat de la plata cheltuielilor pentru proprietatea comuna

 18. Buna seara!As dori sa stiu daca este obligatorie inscrierea in asociatie de proprietari?Precizez ca stau la bloc,intr.o scara cu 19apartamente iar 4ap.,desi n.au fost de acord,au fost inscrisi in asociatie….Se merge pe cota jumatate plus unu?multumesc

  1. Hotărârile adunării generale a asociaţiei de proprietari sunt obligatorii şi pentru proprietarii din condominiu care nu au fost prezenţi la adunarea generală, precum şi pentru proprietarii care nu sunt membri ai asociaţiei de proprietari.

   Deci si cei care nu sunt membri contribuie la fel ca ceilalti.

 19. Buna ziua,

  Locuiesc intr un apartament cu doua camere si eram trecut cu 1 persoana la intretinere. Prietena mea doarme la mine aproape zilnic dar nu locuieste cu mine, are apartamentul ei, cu contract, totul legal. Calatorim mult si uneori suntem plecati de acasa 1-2-3 saptamani. De cateva luni mi s au pus 2 persoane la intretinere fara sa fiu notificat in niciun fel. Este legal ce au facut cei de la administratie? Care sunt legile pe care ar trebui sa le consult in legatura cu acest caz? Sunt obligat sa platesc lunile cu 2 persoane? Avand in vedere ca nu am fost notificat, pot cere o scutire pentru urmatoarele luni (0 persoane in loc de 2 pentru compensare)? Sau cum as putea sa imi recuperez banii?

  1. Este obligatia proprietarului sa declare orice modificarea in structura si numarul persoanelor care locuiesc sau desfasoara activitati in proprietatea privata. Ganditi-va daca aveti un birou de contabilitate si 8 ore pe zi vine anfajatul la munca el trebuie declarat la intretinere. Daca prietena dvs vine zilnic la dvs ziua noaptea nu conteaza dar acest fenomen se produce zilnic, corect ar fi sa faceti o cerere presedintelui si sa o treceti la intretinere. Presedintele nu a procedat corect ca nu a existat cererea dvs, dar din punct de vedere moral voi locuiti 2 nu 1, asa ca din bun simt ar trebui sa mai treceti o persoana la intretinere. Cat despre contestarea listei de plata aceasta se poate face in termen de 10 zlie de la afisare si se face in scris nu verbal. Art 30/ legea 195/2018 privind nr de pers si art 28 alin 3 privind contestatea listei de plata

 20. Buna ziua! Sunt proprietarul unui imobil dintr un condominium care este situat la parterul unei scari, imobil care este invecinat cu uscatorul de la acea scara. Fac precizarea ca apartamentul meu este singurul imobil invecinat cu acel spatiu(uscatorul), fiind direct afectat. Am solicitat administratiei sa facem demersurile necesare pentru a inchiria acel spatiu. Adminstratorul mi a zis sa ma inteleg cu vecinii si sa il folosesc asa…de comun acord cu restul coproprietarilor. Eu doresc sa il folosesc cu forme legale, fiind singurul imobil direct afectat.Ce ma sfatuiti sa fac? Cum ar trebui sa procedez?

  1. Sunt administratorul unei cafenele ce funcționează la parterul unui bloc. Nu beneficiez de căldură că am propria centrala, dar nici nu trec țevi de căldură prin cafeneaua respectiva care sa ducă la locatari, apa este contorizată cu ceaduri, nu beneficiez de serviciile femeiei de serviciu, electricul este contorizat, nu folosesc gaze intrucit totul este electric, nu beneficiez de serviciile, administratorului,instalatorului, sau al altor factori de decizie din bloc întrucât sunt chiriaș la proprietarul spațiului respectiv PRIMCOM. Problema este că administratorul blocului îmi cere pe întreținere pt cît ar plati un apartament cu doua camere întreținerea pe o lună. Întrebarea este, sunt eu obligat să plătesc această întreținere dacă eu nu beneficiez de aceste servicii?, Defapt nu am nici un serviciu din partea administrației blocului. Mulțumesc anticipat!

 21. Bună seara! Am o întrebare, dacă ma puteți ajuta cumva. Am solicitat în mod repetat administratorului și președintelui de bloc sa mi se pună la dispoziție contul asociației pentru a plăti întreținerea prin banca iar ei m-au refuzat de fiecare data. Astăzi am depus o cerere în scris în cutia postala a asociației, cu evidențierea prevederilor legale din 168/2018. In cazul în care nu mi se vor pune la dispoziție informațiile, care sunt următorii pași? Ma adresez primăriei de sector? Ce poate sa dispună aceasta primărie?
  Mulțumesc anticipat

 22. Bună seara! Puteți să-mi spuneți vă rog dacă proprietara apartamentului(mama mea) a decedat și în acel apartament nu locuieste nimeni, se plătește comisionul și fondul de rulment la fel ca și celilalți proprietari care locuiesc acolo? Puteți să-mi spuneți ce lege/articol face referire la penalitățile percepute pentru restanțe la apă? Mulțumesc

  1. Care sunt obligatiile firmei care se ocupa de administrarea blocului (administratorului) in legatura cu deschiderea unui cont bancar, afisarea unui orar si a unei locatii unde se fac incasarile? Are obligatia sa faca incasari la locatia asociatiei?
   Multumesc

 23. Vă salut! Intru direct în subiect: anul trecut, din motiv foarte întemeiat, am fost la asociaţia adminitrativă a blocului unde locuiesc, anunţîndu-i pe cei în cauză, că începînd cu acea dată voi părăsi oraşul, deci implicit locuinţa pentru o perioadă nelimitată. Mi-au spussă completez un formular tipizat, şi că de la data respectivă mi se vor scoate din calcul doar anumite……că n-am înţeles în ultimă instanţă ce anume concret, dar că oricum – se vor calcula diferit costurile în dreptul apt. meu.
  Începînd cu următoarea factură care a urmat, apoi cu a doua, ş.a.m.d. practic eu n-am constat aproape nici o schimbare: plăteam şi liftul, şi întreţinerea spaţiilor din jurul blocului, service.ul liftului sau a uşilor de la intrare, gunoiul, adică tot. Apa evident că era calculată în funcţie de indecşii apometrelor, dar gazele sunt calculate în regim pauşal, etc.
  De fapt, vă rog mult, puteţi să-mi indicaţi o lege concretă, articulată, care să-mi ofere exact ce drepturi am, şi eventual şi ce obligaţii sau restricţii există, în caz că ar fi vorba de aşa ceva. Adică o lege, un articol, potrivit căreia/căruia să pot formula justificat o reclamaţie, şi sper să urmeze o recalculare sau primire înapoi a banilor pe care i-am plătit – consider eu, sub auspiciile unei greşite sau rău intenţionate decizii ale administraţiei. Mulţumesc anticipat!

 24. O persoana care locuieste cu un proprietar de apartament, este considerata buna de plata chiar daca plateste si in locul in care are domiciliul legal?

  1. Depinde! daca locuiti la etajul 1 si petreceti timpul cu proprietarul de la etajul 2 al aceluiasi bloc, nu ar trebui sa platiti impreuna cu vecinul. Platiti apartamentul dvs.
   Daca locuti in alt imobil (cartier) si petreceti clipe minunate la vecinul de la etajul 2, atunci sunteti buna de plata.

 25. Buna ziua as avea o nelamurire cu acei bani care se aduna lunar de asociatia de locatari sunt 2 lei lunar ,intrebarea mea este de ce atunci cand ai nevoie de o anmesuma de bani pntru a repara ceva in bloc si trebuie sa mergi la asociatie sa te rogi sati dea ,raspunsul este iti vom da dar trebie sa se dea inapi in 3 sau mai mlte luni ,inseamna ca acesti bani ii dam asociatiei si ii luam daca avem nevoie pe baza de imprumut cala banca? Multumesc!

 26. Buna ziua
  Cum se poate o scara dintr-un bloc cu 2 scari sa se dezica de asociatie?
  Cum se calculeaza cheltuielile pt spatiile comerciale de la parter?
  Multumesc.

 27. Maria
  Buna ziua,
  Am achitat intretinerea pentru luna februarie 2020 prin Banca,mentionand pe Ordinul de plata semnificatia sumei.Asociatia a redirectionat acesti bani catre Fondul de reparatii care fusese platit partial in ianuarie 2020.Astfel,intretinerea pentru februarie 2020 apare ca restanta,deci se aplica penalizari,in timp ce pentru Fondul de reparatii nu se percep penalitati.
  A procedat legal Asociatia de Proprietari? Daca nu,cum trebuie sa procedez?
  Multumesc.

 28. Pentru ca nici pana la aceasta data nu am gasit un raspuns , rog pe domnul Dascalescu ca in limita timpului disponibil cu un raspuns la urmatoarea intrebare :
  – Daca legea nr.196 / 2018 privind infiintarea , organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si administrarea condominiilor are caracter special , derogatoriu fata de alte legi aplicabile asociatiilor de proprietari .
  Va multumesc

  1. Actele normative aplicabile pentru asociatiile de proprietari sunt:
   LEGE nr. 196 din 20 iulie 2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor
   Codul de procedură civilă
   Codul Civil.

   LEGE nr. 196 din 20 iulie 2018 se completeaza cu alte acte normative care fac trimitere sau care trimit catre alte surse, dar este actul de la care se pleaca.

 29. Buna seara, de curand m-am mutat in Floresti, Cluj, fiind fara experienta in imobiliare, mi-am cumparat un imobil intr-una dintre cele mai urate zone, blocuri constructie 2008, unele langa altele, fatada exterioara arata jalnic, probabil unele dintre cele mai urate din Romania, in spatiul comun de la etajul 2 al blocului cade deja tencuiala de pe tavan, spatiul verde neingrijit…as dori sa stiu care sunt posibilitatile de a obliga firma care administreaza blocul la constituirea unui fond de reparatii si refatadizarea blocului.Daca sunt vecini care se impotrivesc care ar fii solutia?Dar daca majoritatea adunarii generale a blocului nu este de acord?Ce solutii/sesizari/reclamatii as mai putea sa fac si unde?Multumesc.

  1. Floresti e cel mai oribil loc din Romania cred la ora actuala. Cel mai indicat ar fi sa te muti, chiar de nu e usor, mie mi-au pus superglue in iala de la broasca vecinii ca ma convocat adunarea generala si am nemultumiri ca oricare altul.Presedintele blocului care mia marturisit ca atunci cand s-a mutat in 2011 , cosea iarba cu coasa! acuma in 2020 ma ameninta cu totporul cand bea bere in public si taia copacii publici. Nu mai spunem de transport si altele. Cea mai buna solutie e sa te muti, nu merita sa ti irosesti nervii timpul si banii cu asemenea specimene

 30. Buna ziua. As dori sa intreb daca comitetul executiv poate decide cheltuieli din fondul de reparatii in afara planului de investitii aprobat de adunarea generala, fara sa informeze sau sa ceara acceptul proprietarilor. In cazul meu concret a fost vorba despre 3 covorase la intrarea in bloc, anti covid, in valoare totala de 600 lei. Si despre o dezinfectie a aerului si suprafetelor pe casa scarii in valoare de 1500 lei.
  Multumesc

  1. Ceea ce spuneti dumneavoastra nu sunt cheltuieli care sa se faca din fondul dereparatii, consumabilele si serviciile se pun pe lista de plata. Comitetul executiv da decizii referitoare la fondurile de reparatii pentru a pube in executare hotararile adunarii generale cu privire la aceste fonduri, sau daca hotararea Ag face referire ca, cex are voie sa gestioneze si altfel fondurile

 31. Adunarea generală a asociației în următoarea formulă: 12 asociați, prezenți=10, 8=posesori CTI, 2=SACET. Din cei 8, 5=proprietari, 3=reprezentanți fără a prezenta procură (alți membrii de familie). Președintele asociației a fost ales fiul unuia dintre proprietari. Cât de statutară este adunarea generală și cât de legală este hotărârea ca, din valoarea facturii de încălzire, să fie alocat pentru suprafețele comune 15% împărțit în mod egal pentru 12 apartamente (cu suprafețe diferite, 3 sau 4 camere) ? Cenzorul (F.A.P.Cluj) și administratorul (S.C.”SUPER ADMIN IMOBIL” S.R.L.), deși au fost sesizate, aplică modul de calcul prezentat.

 32. Buna ziua!
  Va rog sa ma ajutati cu informatia urmatoare: in lista de plata lunara nu este obligatoriu sa se mentioneze fondul de rulment ,suma lunara si restanta aferenta pe fiecare locatar?Cum se tine evidenta acestui fond de rulment daca nu se mentioneaza in lista de plata?In registrul de evidenta al fondului de rulment se evidentiaza doar platile efectuate pentru a sti cat ti se va returna la sfarsit,insa cat ai de plata la fondul de rulment?

  Multumesc!

  1. Buna seara Va rog sa spuneti Cum este corect, ca urmare producerii unei inundatii unui apartamenent de pe un spatiu comun al imobilului, la decontarea reparației apartmentului Va mai participa proprietarul apartmentului pagubit..

   1. Despagubirea se face din fondul de reparatii al asociatiei de proprietari in urma semnarii unui proces verbal intre asociatie si proprietar cu privile la valoare sau modalitatea de reparare a prejudiciului, evident in urma constatarilr efectuate de o persoana specializata cf legii

 33. Buna seara,
  Am o mare problema, eu acum 3 ani a trebuit sa imi fac singura acoperisul (stau la ultimul etaj), vecinii mei nu doresc nici pana in ziua de azi sa imi dea bani pentru reparatia acoperisului.Domnul de la asociatie de cate ori am fost la el sa il rog sa ma ajute sa imi recuperez din bani…”a dat din umeri”. ( i-am dat si copii dupa chitante pentru a vedea cat a costat repararea acoperisului)
  Am rugamintea sa imi spuneti ce este de facut, cum sa imi recuperez banii?
  O seara frumoasa!

  1. Nimic. Era obligatia asociatiei de proprietari sa repare acoerisul acesta fiind parte comuna din condominiu. Trebuia sa faceti solicitare catre asociatie pt remediere si sa ii actionati in judecata daca era cazul. Faptul ca ati reparat in regim propriu fara sa existe o intelegere scrisa intre dvs si asociatie in scest sens si fara aprobari legale nu atrage cu nimic raspunderea asociatiei.

 34. Asociatia de proprietari imi interzice prin ROI inchiderea balconului cu orice fel de tamplarie (inclusiv prin profile trasparente, cu sticla glisanta etc.) motivand ca afectez fatada blocului. Este legala o asemenea prevedere?

 35. Buna ziua,

  Cum poate fi obligat un proprietar de apartament sa-si intretina in conditii functionale apartamentul? Precizez ca nu locuieste nimeni in apartament , nu are datorii la intretinere dar apartamentul este intr-o stare jalnica (nu are caldura, nu are gaze, este un focar de infectie). Apartamentul in cauza este la parter iar vecinii de deasupra , de la et.1 se plang ca miroase urat, au mucegait peretii probabil.
  Presedintele asociatiei si ceilalti vecini l-au rugat frumos pe proprietar (vine numai la plata intretinerii, locuieste la prietena lui, in alta parte) sa faca ceva, sa intretina /dezinfecteze apartamentul dar nu intelege de vorba buna.Ce se poate face? Poate s-ar speria de amenda (am citit in lege ca este intre 5000-10000 lei) dar cine sa i-o dea? unde sa ne plangem? Cui sa facem o sesizare?
  Mutumesc anticipat pt.raspuns,
  Adriana

 36. Buna ziua,

  In cadrul blocului din care fac parte, 13 apartamente (reprezentand mici firme, cabinete sau apt. inchiriate in regim hotelier) din 171 platesc anumite cheltuieli complet diferentiat fata de ceilalti locatari. Ex:
  – cheltuiala intretinere lift: de 7x mai mult decat restul.
  – extra cheltuiala lift: cate 10 lei in plus fata de cheltuiala standard platiti exclusiv de cei 13. Nimeni altcineva nu mai contribuie.
  – cheltuiala interfon: alti 10 lei platiti exclusiv de catre cei 13. Nimeni nu mai contribuie.
  – salarii asociatie: dublu fata de ceilalti proprietari.

  Cineva mi-a mentionat in fuga ca asa s-ar fi stabilit la Adunarea Generala. Eu sunt relativ de curand chirias in bloc si observ ca sunt foarte mult contrariati de aceste plati. Intrebarea e simpla. Sunt normale si legale aceste plati? Ce solutii am la dispozitie?

  Multumesc!

 37. Bună ziua,
  Noi ne confruntăm cu o altă situație: din cauza furtunilor care au fost, acum în febr. 2020, o parte din acoperișul de pe bloc a fost distrus. Acoperișul este făcut cu toate formele legale, de vreo 22 de ani și la furtuna din 2005, „a rezistat eroic„…acum, în 2020, furtuna a ținut prea mult timp și a cedat. Blocul are 4 etaje și două scări. Acoperișul a fost făcut dintr-o singură bucată. La o scară a fost rupt și dizlocat…la cealaltă, vântul a luat doar câteva plăci. L-am refăcut, coborându-l mai jos, reparând partea stricată și am schimbat plăcile de azbociment, cu tablă. Ca să ne mișcăm repede și să nu ne prindă ploile, am strâns bani de la locatari, cu ce mai aveam strânși…am rezolvat-o. Ca să nu intervină discuții între locatari, s-a fixat o sumă fixă pentru fiecare apartament, urmând ca din diferența rămasă să mai rezolvăm și alte probleme pe scară. Și cum nu toți locatarii sunt la fel, binînțeles că au rămas câțiva care au contribuit doar cu jumătate din sumă, pretinzând că ei fiind la etajele 1 și 2, au plătit mai mult pe apartamente când le-au achiziționat….și că ar fi cazul ca cei de la parter, etajul 3 și 4 să plătească mai mult pentru că apartamentele acestora au fost mai ieftine. Și de aici, discuții aprinse!Nu-i putem convinge cu nici-un argument. Pe această cale, doresc paragraful special din lege, în care se menționează că trebuie să contribuim în mod egal toți. Legea e vastă, dar mie îmi trebuie doar acel fragment, cu referire expresă la problema relatată. Mulțumesc!

 38. Dacă în perioada de stare de alertă președintele și cenzorii își dau demisia este legal să își delege toate atribuțiile unui singur membru al comitetului executiv?

  1. Doar presedintele poate delega atributiile sa unui membru al comitetului executiv pentru cel mult 90 de zile pe an fata a fieconerat de raspundere juridica. In conditiile in care presedintele demisioneaza acesta trebuie sa prevada un termen de 45 de zile pana este eliberat din functie el avand functie de conducere. In acest timp pana ii expira mandatul comitetul executiv trebuie sa convoace adunarea generala pt alegerea unui nou presedinte. In cazul membrilor din comitet care demisioneaza acestia isi exercita functia pana la alegerea unui nou membru in locul celui demisionar.

 39. Buna seara domnule Claudiu Dascalescu. Am si eu o problema la asociatia unde locuiesc. Am montat 4 jardiniere cu flori la iesirea din scara unde locuiesc. Propietarul unui apartament de la parter mi-a facut reclamatie la politia locala pt simplu fapt ca le-am pus acele jardinire pe domeniul public si politia locala ma obliga sa te scot si sa nu le mai las acolo. Ce trebuie facut pentru a obtine o autorizatie pentru montarea acelor jardiniere cu flori in contextul in care eu consider ca acel loc face parte din spatiul ce cuprinde intretinerea de jur imprejur a asociatiei de proprietari. Sau ce ma sfatuiti sa fac pentru a mentine acele jardiniere pe acel loc. Am proces verbal incheiat cu jumatate plus unul dintre locatarii acelei scari care au fost de acord sa fie montate la iesirea din acea scara. Va multumesc.

 40. Bună seara,

  Sunteți amabil sa-mi spuneti ce prevede legislația română în legătură cu detectoatele de gaze? Care este ultima hotărâre cu privire la acest subiect?
  Mulțumesc, o seară bună!

 41. Buna seara Va rog sa spuneti Cum este corect, ca urmare producerii unei inundatii unui apartamenent de pe un spatiu comun al imobilului, la decontarea reparației apartmentului Va mai participa proprietarul apartmentului pagubit..

 42. Buna ziua.
  Am un vecin la et.4 care saptaminal isi spala balconul si toata apa se scurge pe teava exact pe geamurile noastre.
  Presedintele de bloc si toti ceilalti locatari de la etajele inferioare am incercat sa i explicam ca ne murdareste geamurile cu apa care curge prin teava balconului.Binenteles, nu l intereseaza.
  Exista o cale legala prin care il putem obliga ori sa si scoata acea teava, ori sa nu mai evacueze apa cu care spala balconul pe teava?
  Va multumesc

 43. Buna seara!
  Administratorul și președintele blocului in care locuiesc doresc paza la scara( 3 paznici pensionari care vin pe rand, 24 de ore). De 18 ani platesc acești paznici, angajați pe firma președintelui de bloc. Din cauza pandemiei, paznicii nu au mai venit, dar acum se pare ca unii proprietari iar doresc paza la scara. Va rog frumos sa îmi spuneti dacă paza se plătește separat( chitanța separată fata de cea de intretinere) și cum sa fac dacă eu nu vreau sa mai platesc aceasta paza, deoarece le-am spus ca nu îmi permit financiar, sunt mama singura cu 2 copii, iar răspunsul a fost sa ma mut dacă nu îmi convine sa platesc.
  Va rog sa îmi spuneti urgent ce este legal sa fac și dacă sunt obligată sa platesc paza. Multumesc!

 44. Bună ziua,

  În ultima perioadă majoritatea locatarilor au probleme financiare. Ne dorim scăderea salariului administratorului angajat cu CIM pe perioadă nedeterminată. Nu știm cum să procedăm. Vă rog să ne oferiți o soluție, vă mulțumim anticipat.

   1. Buna ziua!! Locuiesc intr-un bloc cu 10 scari(aprox 370 de apartamente) si membrii din comitetul executiv si-au marit salariile ( ei numesc aceasta marire indemnizatie de sedinta!?) cu 50 de lei/ persoana fara sa aiba aprobarea adunarii g-le!! Este corect sau nu??Unde ne putem adresa??

 45. Buna ziua,
  Daca in extrasul de carte funciara si in contractul de vanzare cumparare un apartament are trecuta suprafata utila fara terase, e legal ca terasele sa fie adaugate ca suprafete in functie de care se repartizeaza cheltuielile de catre Asociatia de proprietari?

  1. nu, nu este legal.
   potrivit Anexei 1 din Legea 114/1996 – legea locuintei:
   – Suprafaţa utilă a locuinţei este suma tuturor suprafeţelor utile ale incăperilor.
   Ea cuprinde: cameră de zi, dormitoare, băi, WC, duş, bucătărie, spaţii de depozitare şi de circulaţie din interiorul locuinţei.
   Nu se cuprind: suprafaţa logiilor şi a balcoanelor (…)
   av. M. M.

   1. Bună ziua,

    Cum se pot obține următoarele informații și documente:

    1.Avem in bloc un apartament, vândut susține dezvoltatorul care nu dorește să ne pună la dispoziție alte informații, însă asociația de proprietari nu știe cui îi aparține.
    2.Dezvoltatorul refuză să achite punerea în funcțiune a liftului și montarea barierelor. Ambele servicii sunt specificate în ante contract.
    3.Garantia imobilului urmează să expire, însă realitatea depășește teoria. În PV de recepție al imobilului se specifică 200mp de spații verzi, care în realitatea sunt ciment cu locuri de parcare.
    4.Nu avem Cartea Tehnică a imobilului. Dezvoltatorul nu răspunde adreselor, la fel și proiectantul, iar Primăria susține că trebuie să le-o solicităm ambilor.

    Vă mulțumesc pentru timpul acordat și aștept răspunsul d-voastră!

 46. Buna ziua, detin un spatiu comercial prin destinatie la parterul unui bloc.Spatiul este inchiriat, iar chiriasul are intrare separata, din strada , fata de casa scarii si contracte la utilitati cu furnizorii- separate. Spatiulm il detin de 4 ani, iar de 5 luni primesc nota de plata de la asociatie.de exemplu pe luna februarie am primit o nota de plata de 29,82 lei iar doamna de la asociatie a pus si direct majorari , asa ca suma pe feb e de 162,57lei. Asa imi trimite luna de luna notele de plata , direct cu majorari.
  in nota de plata e inclus apa pluviala,salarii administrare, curatenie casa scarii,internet, security pe scara, etc. Inteleg ca trebuie sa particip ca proprietar la fonduln de rulment si fondul de reparatii ale blocului. sint obligata sa platesc si celelalte costuri, daca chiriasul are contracte la utilitati cu alti furnizori si nu depinde de casa scarii?
  Va multumesc

 47. Eu stau la parter,iar vecinul meu de la etajul 1 a făcut wc pe țeavă fluviala.A cui este datoria sa se ocupe de această problemă? Asociația zice ca nu este treaba ei.

 48. Buna ziua/seara. Va rog să mă lămuriți cu privire la ce acte ,daca este cazul, sunt nevoiți locatarii sa le predea la cererea președintelui al asociației de proprietari invocând reinfintare asociatiei. Președintele de asociație a cerut următoarele acte locatarilor: cerere de a fi membru al asociației de proprietari, copie după contractul de vânzare cumpărare a locuinței și extra de carte funciară. Aceste acte sunt necesare pentru reinfintarea și/sau reînscrierea asociatiei și are drept legal președintele de asociație sa le ceară? Mulțumesc anticipat.

 49. Buna ziua,
  Va rog sa ma ajutati cu un raspuns la urmatoarea intrebare:
  In urma cu aproximativ 3 ani, in blocul nostru, au fost montate camere video, pe toate cele 8 etaje, cu vedere spre lift si exterioare spre parcarile laterale ale blocului.
  S-a achizitionat un soft, care a fost distribuit proprietarilor , care au dorit sa vizualizeze, cand sunt acasa sau plecati in concediu, ce se intampla in preajma apartamentelor lor.
  In urma cu o luna, parolele au fost schimbate si nu au mai fost date decat presedintelui si probabil comitetului de bloc, pentru motivul ca cele vechi, au fost aflate de patronul unui market din apropierea blocului si anumite persoane sunt urmarite..si totodata ne putem urmari intre noi…???!!!
  Daca dorim sa vizualizam anumite momente sau situatii, pe care le consideram ciudate, ne adresam presedintelui, care ne va pune la dispozitie imaginile!
  Este corecta decizia lor, in conditiile mai sus mentionate si avand in vedere ca toti proprietarii platesc lunar o suma de bani pentru firma care asigura service-ul instalatiei?

  1. Nu aveti voi decat daca exista fapte de natura infractionala , pt asta faceti intai plangere la politie, iar politia cere imaginile de la firma care asigura mentenanta. Cat despre camerele care bat pe parcarile exterioare, este o incalcare grava a gdpr-ului.

 50. Buna ziua!
  As dori sa va intreb cum poate un proprietar sa fie reprezentat intr-o adunare genarala a asociatiei.
  Presedintele asociatiei spune ca orice persoana care are o imputernicire semnata de catre proprietar poate participa, dezbate si vota.
  Ma refer la persoane care nu sunt nici membri ai familiei proprietarului, nici alti proprietari imputerniciti, pentru acestia este clar.
  Conform spuselor lui, literalmente, daca vine un om al strazii cu o hartie semnata de proprietar e de ajuns.
  Citind legea eu unul nu m-am dumirit ce e ala reprezentant cu imputernicire. Se refera la alt proprietar, ceea ce e explicit in lege, sau efectiv la oricine vine cu o hartie.
  Cautand pe internet am vazut ca in mod normal tertele persoane au nevoie de procura notariala.
  Mi se pare foarte ciudat ca viata mea in condominiu sa fie decisa pentru un an intreg de catre persoane pe care nu le cunosc si care la o adica nu au nici o treaba cu imobilul respectiv.
  Cum poate cineva sa verifice ca o anumita persoana este sau nu ceea ce pretinde? Un proprietar poate fi foarte bine plecat si necontactabil si cineva poate sa aduca o alta persoana care sa voteze dupa cum are chef.
  Teoretic nici macar identificarea nu este ceruta, doar o simpla hartie denumita imputernicire.
  Trebuie procura notariala sau nu in aceste cazuri?
  Va multumesc!

  1. Nu este necesara procura notarile, acea imputernicire contine semnatura privata a proprietarului care o da celui care il reprezenta. O copie dupa acea imputernicire se pastreaza la asociatie si se ataseaza procedului verbal al adunarii generale.

 51. Buna ziua .Legea nr. 196 din 20 iulie 2018 i-i da voie Presedintelui si comitetului format din 9 membri sa formeze un „FOND SPECIAL” numit „FOND CHIRII” din factura pt. curatenia scari de 1000 lei pentru 8 apartamente din 52 motivand ca apartamentele care au chirias trebuie sa plateasca 100 lei Adica 800 lei iar cei 200lei sunt impartiti la 44 apartamente.Este legal ?
  Va multumesc anticipat .

  1. Comitetul este format din presedinte si inca maxim 4 membrii cf legii. Fondurile se propun de catre comitet in adunarea generala, dar doar adunarea generala poate adopa fondurile si caracteristicile acestor fonduri.

 52. Buna seara!
  La transmiterea dreptului de proprietate, fondul de rulment incasat se restituie fostilor proprietari. Aceasta este valabil si in cazul fondului de reparatii si a fodului special, acumulat din veniturile pe care asociatia le obtine din diferite activitati? Ati putea sa ma lamuriti, va rog?
  Va multumesc!

  1. Singurul fond care se restituie este fondul de rulment. Acesta se restituie fostului proprietar la cererea scrisa a acestuia si daca in actele de vanzare cumparare nu se stipuleaza altfel( adica ca nu a fost despagubit de noul proprietar pt acesta). Restul de fonduri apartin asociatiei si nu se platesc proprietarilor

 53. Buna ziua
  Sunt intr-o situație disperata , va solicit un sfat;
  In anul 2016 in baza listei de plata Septembrie 2016 președintele asociației a inscris un privilegiu pentru sumele restante. Deși debitele au fost achitate in anul 2018 și trebuia radiat acest privilegiu in maxim 10 zile președintele refuza și azi sa radieze acest privilegiu
  Totodata in luna mai 2020 figuram cu restante de 8800 lei . Am încercat sa achit debitul total pe data de 28.06.2020 dar Asociatia a refuzat sa încaseze deoarece ar exista un dosar de executatare. Am mers la executor însă acesta nu a dorit sa vorbească cu mine. Pe data de 01.07.2020 am virat in contul asociației 9000 lei reprezentând toate cheltuielile pe care le datorez asociație (debit ,cheltuieli de judecată etc). Tot pe 01.01.2020 executorul face cerere se încuviințare executare silită , cerere ce nu are termen de judecată stabilit.
  In aceasta situație , cu datorii achitate la zi, Asociatia refuza sa-mi elibere adeverința ca nu am restante la plata cheltuielilor de întreținere și îngreuna cu executorul(întâlnire pe ascuns ) încearcă sa continua executarea. Este legal sa-mi spună ca nu am datorii la ei(verbal) dar sa refuze eliberarea adeverinței? Mai are legătura executorul?

  1. Presedintele asociatiei este obligat ca in termen de 10 de la data la care proprietarul achita datoriile, sa nearga la registru de cadastru si intabulare sa radieze datoria. In caz contrar raspunde civil sau penal pentru toate prejudiciile directe sau indirecte aduse proprietarului. Actinati-l pe presedinte in judecata.

 54. Buna ziua
  Vreau sa stiu daca ptr a declara adunarea generala statutar constituita in situatia in care sunt prezenti 50+1% din titularii contractelor de proprietate, sau 50+1% din copropietari In contractul de vanzare-cumparare figureaza ambii soti ca fiind parti egale contractante

 55. Buna ziua, acum un an a născut sotia, până acum eram trecuți doua persoane la asociație iar după un an am ajuns sa fim trei persoane trecute pe lista de plata la asociație, este legal așa ceva pt că am citit legea data/modificată din 2017 in scrie că până la 3 ani copilul este scutit de plata, și ce demersurilor face

  1. Conform legii 196/2018, proprietarii au obligatia sa notifice presedintelui orice schimbare intervenita in structura si numarul membrilor familiei prin decs, nasteri, persoane luate in spatiu, locatari/ comodatari. Prin urmare sunteti 3.

 56. Buna ziua,
  In blocul in care locuiesc exista mai multe persoane care nu sunt trecute la intretinere ,mai exact chiriași..situatia aceasta este de cativa ani.
  Ma intereseaza sa stiu cum trebuie sa procedez pt rezolvarea acestei probleme…pe cine trebuie sa notific,unde trebuie sa fac reclamatie?
  Mentionez ca administratorul,dar si asociatia de proprietari..stiu aceasta problema,dar au spus ca nu le intra in atribuții.
  Va multumesc!

  1. Nu intra in atributiile administratorului. Cartea de imobil se completeaza si actualizeaza de presedinte. Este obligatia proprietarului sa declare orice schimbate intervenita in structura si numarul membrilor familiei prin deces, nasteri, persoane luate in spatiu, locatari, comodatari ca urmare a inchierii locuintei. Art 30 legea 196/2018

 57. Buna seara,
  As dori niste lamuriri.
  Fac parte dintr-o asociatie de proprietari care nu mai are presedinte de cativa ani( persoana a decedat), dar pe lista de plata, apare semnatura acestuia, nu are cenzor iar de curand a decedat si administratorul care de fapt era un fel de casier.
  Ultima lista de plata a venit cu o notificare prin care noi proprietarii eram invitati sa semnam ,,o consultare publica”(data fiind situatia actuala!!!) privind viitorul asociatie,adica, in locul casierului sa ramana fiica acestuia.
  Bineinteles ca nu am semnat pentru functionarea in continuare a acestei asociatii si am cerut o Adunare generala in conditii de siguranta si in care sa hotaram infiintarea unor asociatii mai mici,pentru a fi in conformitate cu Legea nr. 196 din 20 iulie 2018.
  Mentionez ca aceasta asociatie constituita de dinainte de anul 2000, are mai mult de 10 blocuri situate pe mai multe strazi, la asociatie nu exista un fond de rulment, un fond de reparatii, la asociatie se plateste doar apa rece+canal, salubritatea si energia electrica pe scara si ce este mai grav nu are un cont bancar.
  Pentru ca mi se pare ca sunt multe nereguli, ce s-ar putea face, adica unde sa ma adresez?

 58. Buna seara, va rog sa imi spuneti cum se poate, ca presedintele asociatiei de proprietari, sa permita unei firme de cablu, lucrari pe casa scarii unui bloc fara acordul proprietarilor si daca este legal sau nu . Va multumesc

 59. Care sunt obligatiile firmei care se ocupa de administrarea blocului (administratorului) in legatura cu deschiderea unui cont bancar, afisarea unui orar si a unei locatii unde se fac incasarile? Are obligatia sa faca incasari la locatia asociatiei?
  Multumesc

  1. Locul si orarul incasarilor se stabilesc de comitetul executiv. Administratorul oune in executare deciziile comitetului si hotararile adunarilor generale, nu are dreptul sa decida nimic de capul lui intr-o asociatie de proprietari indiferent ca e firma sau administrator pf din bloc. Cititi capitolul 6 din legea 196/2018

 60. Buna ziua. Locatarii scariii unde locuiesc la insistentele unuia dintre ei au hotarat scoaterea apometrelor pe scara la parter. Asociatia de proprietari nu are nici o implicare. Doresc sa aflu care sunt modalitatile legale pentru aceasta lucrare deoarece a adus o firma a spus un pret(toti banii intr-o singura transa si acum ma ameninta ca daca nu vreau imi taie apa ca ceilalti locatari au fost de acord. Nu a venit cu oferta scrisa prealabil de la mai multe firme modalitati de plata sau macar acordul Asociatiei si nu as vrea sa ma trezesc ca la o avarie ceva firma ce a facut lucrarea sa nu asigure mentenanta, eventual distribuitorul de apa sa ne taxeze suplimentar pentru mentenanta. Chiar poate sa imi taie apa daca eu am apometru individual si dau citirea lunar si chiar permit reprezentantilor Asociatiei de proprietari sa faca verificari. Astep un raspuns pertinent ca nu vreu sa fac ceva ilegal.

 61. Bună seara domnule Dascalescu! Asociația a decis sa izoleze casa scării unde locuiesc dar eu și alți vecini nu suntem de acord. Este legal sa se adauge la intretinere suma stabilita pt fiecare apartament în parte? Ce pot face dacă nu este legal? Mulțumesc.

 62. Buna seara! In cazul in care apartamentul meu a fost inundat si am nevoie de completarea de catre asociatie a unei declaratii prin care sa indice apartamentul vinovat de pagubele produse si cauZa, iar presedinte nu exista si administratorul refuza sa faca acest lucru, ce imi ramane de facut? Va multumesc!

  1. Daca inundatia nu provine de la tevile comune ale asociatiei de proprietari dati in judecata proprietarul care va inundat. Daca inundatia provine de la teava comuna si adociatia nu a luat masurile necesare si legale pt remediere, dati in judecata asociatie

 63. buna ziua, imi puteti spune daca exista posibilitatea ca plata apometrelor (aparat+montaj) sa se faca din fondul de reparatii in cadrul unei asociatii?
  multumesc

  1. Nu este posibil deoarece acele apometre apartin proprietarului nu asociatiei. Pot fi scazute din fonduri doar cele aflate pe proprietatea comuna a asociatiei si trebuie cel putin decizia cex sau hotararea ag in acestvsens

 64. Buna ziua,
  Locuiesc intr-un bloc la etajul 2.
  La etajul 1 este o terasa pe care a pus stapanire unul din vecinii de la acel etaj. Depoziteaza tot felul de lucruri, inclusiv pe rasteluri de pe care se poate intra usor la mine pe balcon, depoziteaza substante chimice, lucruri vechi urat mirositoare, mirosuri care ajung la mine in apartament, iar administratia si comitetul refuza sa intervina sub motivul ca e un om dificil si violent.
  Din contra, administratia l-a insarcinat cu curatenia terasei, contra unei sume modice la negru. sub motivul ca femeia de serviciu nu poate face aceasta curatenie fara sa intre intai prin unul din apartamentele de pe acelasi etaj 1 cu terasa.
  Iar aceasta sarcina de curatenie e o permanenta sursa de scandal, tipete, injuraturi de la sotia celui de la etajul 1, care face respectiva curatenie, catre vecinii care au ferestre deschise sau sunt presupusi ca au aruncat ceva si altele. Respectiva persoana este sub tratament psihiatric, sunt perioade cand zilnic e scandal.
  Am spus toate acestea si la primaria de sector, l-au amendat doar pentru modificarea ca a facut o usa sa poate iesi pe terasa (pana atunci iesea pe fereastra). De asemenea politia stie, dar… nimic.

  Cum rezolv acestea: 1.sa nu mai depoziteze lucruri pe terasa, 2. de curatenie sa se ocupe femeia de serviciu de la bloc? Optional (ca deja cer imposibilul), limitarea accesului pe terasa.

  Va multumesc.

 65. Buna seara,
  La mine in bloc, prin 2007 s-au pus repartitoare de caldura. Atunci aproape toata lumea avea calorifere de fonta. S-au pus atunci niste coeficienti in functie si de dimensiunea caloriferelor.
  In timp, oamenii au inceput sa-si puna calorifere noi, de otel sau aluminiu.
  Cei cinstiti, foarte putini, au procedt legal si au chemat firma de repartitoare sa re-monteze ei repartitoarele si evident sa modifice coeficientii.

  Ceilalti, majoritatea, mai putin cinstiti, si-au pus calorifere mari sau exagerat de mari, NU au chemat firma de repartitoare ci au lipit ei personaal vechile repartitoare de noile calorifere cu diversi adezivi, gen Picatura, si in loc sa aiba un coeficient de 2.5 cat are caloriferul lui in mod corect, are un coeficient in jur de 1 ca la vechiul calorifer de fonta.

  GRAV E CA ASA AU FOST INVATATI DE ADMINISTRATOR, care el insusi a facut asta, ba chiar mi-a sugerat si mie de cateva ori, inclusiv ieri. Chiar daca stie ca nu sunt de acord sa fac ceva ilegal, dar ii reclam frecvent situatia pentru ca nu-mi convine nici sa fiu furat de vecini. Si pe fata, cu nesimtire. Situatia dureaza de ani.

  Acum platesc consumul celorlalti pentru ca am fost corect si am chemat firma de repartitoare, iar ceilalti nu, deci ei platesc la nivel de calorifer de fonta de dimensiuni normale avand calorifere noi mult mai mari. Am un apartament de doua camere si platesc de 3 ori mai mult decat un apartament de 4 camere (cu un numar suficient de persoane sa fie ocupate toate camerele), pentru ca respectivii nu au declarat ca au schimbat caloriferele.

  Cum as putea rezolva situatia? De la administratie, de cate ori am pus problema, nu am primit raspunsul „ce, tu nu stiai smecheria?”.

  Va multumesc mult.

  1. Se poate face o sesizare la furnizorul de energie termica pentru a se cere calculatea suprafetei echivalente termic. Se poate face sesizare si la anre.

 66. Buna ziua! Am si eu o problema care dureaza de ani si ani. Locuiesc intr-un apartament de 24 ani, pe scara blocului , la fiecare etaj exista cate un spatiu folosinta comuna, erau spalatorii la darea in folosinta. s-au dezafectat, amenajat, unde fiecare si-a pus cate un dulap. pe etajul unde locuiesc sunt 4 apartamente, in spatiu comun de la etaj sunt 4 pereti, practic fiecare cate 1, o vecina a ocupat 2 pereti cu 2 dulapuri, celelalte ocupate de ceilalti vecini, eu nu am voie acolo pentru ca vecina cu 2 dulapuri nu ma place si nu mi da voie. Am facut demersuri repetate asociatiei, raspunsul a fost ca e treaba noastra, ne impartim cum vrem. Nu am nici o restanta, nu deranjez pe nimeni cu nimic, doar ca nu sunt venita in bloc de la infiintare si acea vecina nu ma place.Vecina a spus presedintelui asociatiei ca nu mi da voie acolo nici moarta.M a simt lezata si as vrea sa rezolv problema. Ce ma sfatuiti? Multumesc.

  1. Spatiile comune se folosesc conform destinatiei acestora. Schimbarea destinatiri se face prin hotararea adunarii generale cu acordul tuturor proprietarilor din condominiu. Daca nu exista asa ceva faceti sesizare la politia locala/primarie

 67. Buna ziua

  Deoarece nu fac parte din asociatia de proprietari a blocului unde detin un apartament, am redactat o solicitare in acest sens catre presedintele asociatiei.

  Pe langa aceasta, in cerere, am mai semnalat urmatoarele lucruri:
  – în temeiul articolului 28 din Legea 196/2018, punerea la dispoziție a Regulamentului de ordine interioară al asociației de proprietari a blocului, care trebuia adoptat, conform art. 22 din Legea 196/2018. (mentionez ca asociatia de proprietari nu are adoptat un regulament, deoarece oamenii nu se prezinta la sedinte, iar presedintele este complet dezinteresat)
  – faptul ca o locatara gazduieste pe casa scarii o pisica, care in timpul zilei vagabondeaza pe afara, inclusiv pe la tomberoane; am solicitat rezolvarea acestei probleme, amintind articole din legea 196/2019, art. 38, 36.

  Presedintele pur si simplu a refuzat sa imi primeasca cererea. A inceput o gargara in care spunea ca el nu mai presedinte, sa fiu eu, evident acestea fiind baliverne. Pur si simplu nu a dorit sa primeasca solicitarile mele.

  Ce pot face in acest caz? Nu stiu exact la ce apartament locuieste, deci o recomandata cu confirmare de primire nu pot trimite. De asemenea, daca aflu sau nimeresc apartamentul la care sta, poate foarte usor sa refuze scrisoarea.

  Mentionez ca toata discutia cu el, in care refuza sa imi primeasca cererea si spune ca nu vrea sa isi strice relatiile cu locatara care baga pisica in bloc (ca nu vrea sa il dea respectiva in judecata) o am inregistrata.

  Multumesc

  1. Trimiteti cererea prin posta ca scrisoare recomandata cu confirmare de primire si continut declarat. Este obligatbsa va raspunda in scridin termen de 10 zile de la primire. Daca raspunsul nu este satisfacator va puteti adresa cenzorului, prinariei si politiei animalelor.

 68. Buna ziua. În blocul unde locuiesc s-a ales în luna august noul comitet executiv ,președintele rămânând în funcție.Am început sa ne intalnim(comitetul) sa ne punem de acord cu îndatoririle pe care le avem.Normal ca au început și întrebările despre anumite lucruri,întrebări care l-au deranjat pe președinte (pana acum el lua hotărârile el le executa fără acordul comitetului).Am uitat sa menționez ca este și admistrator tehnic pentru care este plătit.Dupa patru întâlniri la sfârșitul ultimei ședințe a zis ca-i pare rău să ne spună dar numai proprietarii au dreptul sa facă parte din comitet.Asa spune legea.Din cei patru membrii,numai doi sunt proprietari în acte(președintele și un membru).Ceilalti au următoarea situatie:eu sunt casatorita și stau în bloc de peste 20 ani,dar apartamentul este al sotului(eu nefiind trecuta pe actul de proprietate),al doilea membru căsătorit dar apartamentul este pe numele soției și celalalt căsătorit dar apartamentul este pe numele soacrei(care a stat în blocul nostru ,s-a mutat și i l-a lăsat fiicei).În toți anii cât a fost președinte chiar dacă am avut un comitet nu a dat nici o explicație și nici nu a luat acordul comitetului pentru lucrurile făcute.Acum normal ca e deranjat ca noi l-am luat la întrebări și a găsit o metoda sa scape de noi.Deja a început sa umble prin bloc sa le spună oamenilor sa se pregătească sa între în comitet.S-a asigurat ca cei care ne vor înlocui nu îi vor pune întrebări ca sa poată face în continuare ce vrea.Intrebarea mea este :dacă nu suntem pe actul de proprietate avem sau nu aceleasi drepturi cu cel de pe actul de proprietate ? Avem dreptul sa facem parte din comitetul blocului?Dacă exista specificat în lege va rog sa-mi trimiteți nr.legii.Multumesc

  1. Pentru a fi membri in comitetul executiv, trebuie sa fiti membri ai asociatiei. Ca sa fiti membri ai asociatiei trebuie sa fiti proprietari in acte si sa depuneti la asociatiei o cerere numita act aditional la acordul de asociere sau cerere de adeziune.

 69. Buna ziua
  Sunt unul din locatarii Asociatiei nr. 50, din Tărgu-Jiu, si am sesizat pe factura din Iulie 2020 si August 2020, aparitia unor cheltuieli, care in mod normal nu ar trebuii sa apara și anume:
  – Fond chirie bloc 76: 3,00 lei/apartament
  – Declaratii: 2,62 lei/apartament in luna Iulie si 1,49 lei/apartament in luna august.
  Am sesizat abia acum aceste cheltuieli fiindca abia acum am reusit sa intru in posesia cheltuielilor (facturilor).
  Verbal Administratorul a justificat ca cheltuielile pentru declaratii sunt percepute de ANAF, care trimite lunar o doamna sa culeaga unele informatii, ia r chiria reprezinta o suma perceputa pentru faptul ca blocul in care este sediul Administratului a reclamat disconfort ca ceilalti locatari merg sa plateasca cheltuielile.
  Doresc sa stiu daca aceste cheltuieli sunt legale si ce putem face ca acestea sa dispara?

 70. Buna ziua,
  Locuiesc intr-un bloc cu 2 scari (cate 9 apartamente pe scara), separate, fiecare cu asociatie de proprietari. In scara noastra nu exista un administrator de bloc, un vecin si-a insusit aceasta atributie si nu vrea sa renunte. Nu avem Presedinte si nici Cenzor. Nici el, nici alti locatari nu sunt de acord cu fondul de reparatii si cu cel de rulement care inteleg ca sunt obligatorii. Spun ca legea nu se aplica la un numar de apartamente asa mic. Din punctul meu de vedere intretinerea afisata nu este legala, neavand un administrator cu acte in regula. Ce se poate face in aceasta situatie? Cui ma pot adresa?
  Multumesc!

  1. Adresati-va primariei. Chiar daca asociatia este mica este obligatoriu sa aiba fond de rulment si de reparatii sunt necesare oentru functionarea asociatiei,plata facturilor, intretinerea proprietatii comune, este obligatoriu sa aveti cont bancar, cenzor si oresedinte. Administratorul poate fi acceasi persoane cu presedintele daca acesta are atestat de administator si adunarea generala hotaraste asa. Administratorul se remunereaza pe baza de contract individual de munca daca este oersoana fizica. Contract de prestari servicii pt pfa si pj. Cenzorul se remunereaza pe baza contractului de mandat cf ag daca e membru al asociatiei, daca in schimb este din exterior se pkateste cu cim sau contract de perstarii servicii in functie de tipul persoanei.?

 71. Daca nu exista asociatie de locatari si nici presedinte, apa se plateste la pausal la CUP, centrala de apartament pt gaze si doresc sa vand apartamentul, ce fac cu adeverinta care o cere notarul de la administratie?

  1. In acest cazu nu se da adeverinta. Dati dvs o declaratia pe propria raspundere ca nu aveti datoriibsi faceti dovada pe baza unei facturibde utilitate care sa nu fie mai veche de 2 luni

 72. Buna ziua.
  Cand vom scapa de asociațiile de locatari? Nu toate blocurile au!
  Ma deranjează cumplit ca in fiecare luna ne încalță cu pierderi de apa. Dacă tot avem administrator, ar trebui sa se ocupe sa rezolve problema. Dacă se plătește din banii celorlalți, „hotul” va fi încurajat să continue.
  Ni se cer bani pentru fond de reparații. Nu se repara nimic . Doar daca in viitor drobul de sare va cădea…
  Mi s-ar parea firesc ca inainte de a solicita fond de reparații, sa se prezinte un plan, cu ce dorește să se repare si cat ar fi suma totala.
  Intrebarile mele sunt: 1. Cum pot evita sa mai plătesc pierderile de apă?
  2. Cand vom scapa de asociații, în contextul în care alte blocuri supraviețuiesc si fara ele?
  3. Este legal sa se ceară fond de reparatii fara prezentarea unui proiect de cheltuire a acestor bani?
  Dana Kelemen

  1. Findul decreparatii se propune de comitetul executiv pentru un an intreg si se adopta de adunarea generala. Este un fond obligatoriu cf legii. Pierderile se repartizeaza confom legii aici nu stiu daca adm respecta legea dar intotdeauna exista diferente intre consumul facturat de furnizor si consumul efectiv inregistrat oe apimetre. Planul de masuri pt investitii si reparatii se propune de catre comitet si se adopta in adunarea generala. Cat sa scapam de asociatii nu exista variantacasta xat timp exista proprietate comuna care trebuie intretinuta astfel incat sa nu fue afectata proprietatea privata

 73. Buna ziua!
  1)Asociatia de proprietari are voie, conform legii, sa iti trimita adresa la locul de munca, in cazul in care esti restantier la plata intretinerii? Daca da, care e legea?
  2)Avem urmatoarea situatie: sefa de scara este si administrator de bloc si, mai nou, a fost aleas presedinta de Asociatie!
  E legal asa ceva? E legal acest cumul de functii? Daca e ilegal, cum ar putea fi sanctionata acea persoana?

  1. 1) nu este legal asa ceva. 2) daca si-a dat demisia din functia de administrator poate fi presedinte. Daca asociatia este formata din maxim 10 unitati de proprietate imobiliara presedintele poate indeplinii si functia de administrator in cazul in care adunarea generaka hotaraste asa. La asociatii mai mari de 10 unitati imobiliare este ilegal asa ceva.

 74. Buna ziua
  Va roc sa ma lamuriti in urmatoarea problema. La zucravirea exterioara a blocului plata serviciilor se face in mod egal de catre toate ap. sau in functie de nr. de pereti zugraviti[eu locuind pe colt mi se solicita plata a 2 pereti fata de vecinul care are 1 perete spre ext.]
  va multumesc

 75. Buna ziua! Am doua nelamuriri: acum, in timp de pandemie se pot efectua citiri si verificari ale administrarorului in apartamente la apometre? in cazul in care mai multi proprietari din scara au transformat uscatoria in spatiu de depozitare a lucrurilor personale, cine trebuie sa ii determine sa elibereze uscatoria?

  1. Administratorul poate face vetificari cu acordul proprietarului. Uscatoria este spatiu comun cu destinatie de uscatorie printr-o decizie a comitetului executiv poate fi evacuatvspatiul dupa oborealabila notificare cu cel putin 5 zile inainte, se poate apela si la politie.

 76. Buna ziua
  Se poate infiinta o asociatie de propietari daca nu s-a facut predrea blocului
  Mentionez ca dezvoltatorul nu il mai termina neavand fonduri
  Multumesc

 77. Buna ziua!
  Locatarii unui bloc pot sa renunte la a face parte dintr-o asociatie de locatari daca au toate utilitatile separat, fara sa-si infiinteze alta asociatie?
  Au hotarat sa traga lumina de pe casa scarii din apartamentele proprii si pentru eventualele reparatii sa imparta corect cheltuielile. La vechea asociatie nu ii ajutau cu nimic. Multumesc!

 78. Buna ziua,

  Locuiesc într-un bloc dat în folosința în luna iulie 2019. La momentul actual asociația de proprietari este in curs de formare (s-a depuns documentatia necesara) iar de administrare se ocupă dezvoltatorul. La momentul cumpărării apartamentului mi s-a spus faptul că un spațiu de aproximativ 10 m2 situat la parterul blocului va fi destinat pt toti locatarii unde acestia isi pot lăsa bicicletele. Ulterior cand blocul a fost dat în folosinta am constat că acel spațiu a fost vandut unuia dintre detinatorii de apartamente din bloc.

  Am urmatoarele întrebări:
  1. Probail ca în documentția pt obtinerea autorizatiei de constructie pt intregul bloc spațiu de la parter a fost prevăzut de a fi folosit de toti locatarii. Din punct de vedere legal poti schimba destintia unui spațiu care initial prevazut ca spațiu comun astfel încât acesta să se afle în proprietatea exclusivă a unui singur proprietar.

  2. Ținând cont ca blocul nu are subsol (beciuri) există vreo obligație legală ca in imobilul construit să existe un spațiu destinat tuturor locatarilor care poate fi folosit in situații de ugenta (calamitati, razboaie, etc)?

  3. Ce autoritate publică ar putea sa mi pună la dispoziție documentația aferentă acestui spațiu astfel să ma conving dacă intre timp dezvoltatorul a schimbat destinația spațiului respectiv?

  1. Daca dezvoltatorul a schimbat destinatia inainte sa fi infiintata asociatia este inutil demersul dvs. La momentul acela spatiu era proprietatea privata a dezvoltatorului si o putea vinde oricui. Faceti o sesizare la primarie si la inspectoratul de stat in constructii

 79. Bună ziua detin o garsonieră în care nu sta nimeni dar totusi este trecuta o persoană la plata ,când i-am spus administratorei ca nu sta nimeni,de ce a trecut o persoana mia zis ca nu este cine sti ce adica 30 lei pe luna nu este mare lucru.Pe 03.11am rugat-o sa ma scadă (facand cerere)dar mi-a zis ca este tarziu si pentru octombrie nu mai poate face nimic.

  1. Cererea trebuie adreesata presedintelui. El este cel care ii directioneaza administratorului aceste modificari. Administratorul executa ordinele si decide el.

 80. Buna ziua
  Problema noastra cred ca tine tot de administratorul blocului nostru. Eu locuiesc la et4/4 iar o vecina de la parter ma acuza ca i s a umezit tavanul in baie deasupra veceului din cauza mea. Eu , având asigurare , am chemat un instalator, a facut constatare la mine in baie conform căreia totul este in regula. Am luat legatura cu d na administrator, i am adus la cunoștința demersul facut de mine si nu mi dau seama de ce nu prea i a convenit.In continuare eu cred ca tine de dansa sa contacteze o firma de instalatori care sa poată constata la fiecare etaj daca au defecțiuni la baie pentru a ajuta vecina de la parter. D na administrator mi a spus ca numai cu hotărâre judecătorească poate intra in apartamente sa faca constatare. Va rog frumos, lămuriri ma ce trebuie sa faca administratorul in cazul acesta? Multumesc!

  1. Cu un preaviz de 5 zile emis de comitetul executiv proprietarul este obligat sa permita accesul presedintelui si a unui membru al comitetului executiv, administratorului si unei persoane specializata in lucrari de interventie (instalatir), sa vetifice, sa repare sau sa inlocuiasca elemente din proprietatea comuna care traverseaza proprietatea privata.

 81. Buna dimuneata, ma numesc Ioan Ratcu Lucian sunt fost președinte la asociația de proprietari din aleea Posada nr.6, sector 5, București. As dori sa va solicit ajutorul pentru rezolvarea unor probleme apărute aici. Noua conducere a acestei asociații solicită readunarea fondului de rulment poate o actualizare a acestuia (acesta a fost solicitat/platit o dată, aceste fonduri fiind folosite/dispărând in diverse scopuri. S-au strâns deja semnaturi pentru acest fapt. Mai pe scurt va rog este LEGALA aceasta solicitare, sau este un nou abuz asupra noastra a proprietarilor luati drept „buni De plata”). Adică vom plati la nesfârșit hotiile unora, fără ca cei responsabili să plătească pentru fapta lor. Va multumesc anticipat si astept cu interes răspunsul dvs avizat in acest domeniu plin de cunoscători de legi.                    Cu respect Ioan Ratcu

  1. Actualizare fondului de rulment se face anual in cadrul adunarii generale functie de cea mai mare intretinere din anul aterior plus rata inflatiei . Este obligatoriu. Daca a disparut fondul de rulment se numeste delapidare si persoana care a comis aceasta fapta trebuie actionata in judecata pt recuperarea prejudiciului si pt a raspunde penal.

 82. Buna ziua domnule Dascalescu ,va felicit pentru blogul dumneavoastra.
  Numele meu ,va consult in legatura cu asociatiile de proprietari din ansamblurile rzidentiale de case care au curte separata si doar drum de acces catre proprietate comun. Eu nici macar drum de acces catre proprietate nu il folosesc deoarece accesul meu catre cas il am de pe o alta strada a comunei,am canalizare individuala legat singur la reteaua comunei,apa separat,curent electric,gaze,deci in concluzie nu beneficiez de nimic de la asociatie,nu am semnat nici un document la infiintarea asociatiei,nefiind in localitae si nici nu am facut cerere ulterioara de afiliere la aceasta asociatie si cu toate acestea ei imi cer bani lunar,desi nu sunt membru.Ce pot sa fac ,cum pot sa comunic cu dumneavoastra pentru a cauta o solutie? Multumesc anticipat

 83. Poate asociatia sa impuna acizitionarea unei porti/bariere?
  Sau in cazul in care unii locatari nu sunt de acord cu asta, dar altii sunt, are asociatia dreptul sa-i oblige sa plateasca?

 84. Buna ziua.
  Am o situatie.
  Sunt chirias si a trebuit sa achit pentru lunile din urma a fostului chirias. mai exact pentru perioada octombrie 2019-pana in iulie 2020.Pentru ca nu au fost afisate lunar la avizier fisele nu am stiut exact cat este de plata. asteptam sa plateasca fostul chirias pentru ca a zis ca achita, stiam ca are restante dar nu stiam cat. M am mutat in august si am achitat pentru august si septembrie in 29.10.2020 inclusiv restantele din urma ( am fost cu o saptamana mai devreme dar ma chemat saptamana urmatoare pentru ca nu avea calculate restantele). Am achitat fara calculul restantelor pentru ca a zis ca nu e gata.
  in noiembrie a fost afisata lista pentru octombrie cu suma din luna respectiva si restante in valoare de 293,71 lei. Am cerut sa imi arate si calcului pe hartie, semnat si stampilat sa il dau cu chitanta proprietarei .A acceptat,mi a zis sa vin a doua zi dupa ele.Cand m am dus a refuzat,cu scandal, mi a aratat o ciorna cat mana de mare pe care nici nu avrut sa mi-o dea. a zis ca nu este obligat sa imi explice suma ce o am de plata ca penalizari.
  este normal asa ceva? ce pot face in aceasta situatie? Nici indexurile la apa nu a vrut sa mi le arate. am observat ca este un consum foarte mare de apa si am vrut sa il verific.
  Platesc fond de reparatii 10 lei/luna dar de 3 luni de zile pe casa scarii la etajul meu nu functioneaza lumina si nici nu o repara de atat timp cu toate ca i am sesizat situatia.

  1. Am uitat sa mentionez ca ma pus sa achit in avans 130 lei pentru luna noiembrie ca sa poata elibera adeverinta ca nu sunt restante de plata la data respectiva. La m intrebat de unde ste cat am de plata luna noiembrie daca o afiseaza in 2 saptamana, a zis ca pune din bucrta cat vrea el.

  2. Conform legii 196/2018, este obligatia proprietarului sa achite cotele de contributie catee asociatia de proprietari si sa isi recupereze ulterior banii de la chirias in baza contractului incheiat intre proprietar si chirias. Referitor la fondul de reparatii acesta nu este oentru inlocuit becuri. Becurile sunt consumabile se trec pelista de plata la cheltuieli administrative. Fondul decreparatii se colecteaza de la proprietari conform planului de masuri aprobat in adunarea generala pentru anumite lucrari.

 85. Buna ziua,
  locuiesc la etajul 5 al unui bloc cu 10 nivele din Bucuresti. De 5 ani de cand m-am mutat aici, am observat, de la an la an, ca dispare caldura din elementii caloriferelor, acum in sufragerie functionand doar unul.
  Stiu si situatia presiunii scazute si pb.cu apa calda si caldura din Bucresti (retea veche etc), dar poate nici tevile nu sunt aerisite pe coloana etc. Nu ar trebui ca asociatia sa se ocupe? Sa o deranjez pe dna administratora cu o intrebare? Este obligatia asociatiei?
  Mentionez ca nu am in apartament sistem din acela cu maneta tur/retur care sa imi permita aerisirea in casa a caloriferelor vechi de fonta.
  Multumesc mult.

  1. Asociatia de proprietari este obligata sa faca aerisirea coloanelor atunci cand furnizorul anunta ca se incarcavinstalatia termica pentru probe.

 86. Buna ziua , in blocul in care locuiesc , s-a deteriorat terasa de la ultimul etaj și ploua in casa unei vecine , doamna administrator solicita tuturor apartamentelor să plătească cota/parte reparatia , azi am aflat și eu că fondul de reparatii la care am cotizat cu toții a fost retras de anumiți vecini inclusiv vecina căruia îi ploua in casa , in aceste condiții eu refuz sa plătesc aceasta cota parte , din moment ce am cotizat la fondul de reparatii ani de zile , fond pe care se pare că unii dintre vecini l-au împărțit între ei cu administratorul , în situația de față eu și încă câțiva vecini am solicitat plătirea reparației din a acel fond , și așa am aflat că numai este nici un ban , ce ar trebui sa facem cei care nu am retras nici un ban din acel fond ????

  1. Fondul de reparatii apartine asociatiei si nu se plateste proprietarilor. Cine a dispus restituirea acestui fond poate fi dat in judecata pentru incalcarea legii si prejudicerea proprietatii comune si private prin acte de imprudenta si post management al fondurilor adociatiei de proprietari

  1. Proprietarul este obligat sa instiinteze presedintele de orice schimbare intervenite in structura si numarul membrilor de familie prin deces, nasteri, persoane luate in spatiu, comidatari. In termen de 10 zile de la schimbarea intervenita. Deci de la nastere vezi legea 196/2018 art.30

 87. Bună seara! La noi a fost asociație dar după ce toată lumea s-a contorizat nu mai funcționează. Hârtiile asociației au fost depuse în beci dar în urma inundații s-au deteriorat, exista doar câteva pagini salvate. Primăria ne cere documentele și am vrea sa știm cum putem face rost de ele. Avem stampilele și codul de înregistrare și vreo câteva pagini de la constituire. Au trecut 16 ani de când e inactiva. Ce putem face? Mulțumim!

  1. Puteti face reorganizarea adociatiei de proprietari cf legii 196/2018. Mergeti la judecatorie si cereti duplicat dupa statutul asociatiei. Mergeti la organul fiscal local si cereti duplicat dupa ciful adociatiei. Convocati inainte de toate astea adunarea generala conform legii. Alegeti un presedinte, un cenzor si un comitet exectiv. Angajati pe urma un avocat sa va rezolve cele de mai sus.

 88. Buna seara!Locuiesc intr-un bloc unde sunt apartamente cu 1,2 si 3 camere.Se repara acoperisul blocului ,incasandu-se contributia in mod egal(pe apartamente) indiferent de suprafata apartamentului.Este corect?Va multumesc.

  1. Nu este corect. Acoperisul este proprietate comuna fortata, cheltuielile pr reparatii se achita in functie de cota parte indiviza a fiecarei proprietati

 89. La nivelul scărilor de bloc, administratorii, pentru a-și ușura munca au dispus prin Comitetele executive instituirea unui Responsabil de scară, funcție neprevăzută în Legea 196 / 2018. Atribuțiunile acestuia, modul de alegere . . . nu sunt prevăzute în lege. Întrebare: ce responsabilități are acesta și cum poate fi eliberat din ”funcție” dacă nu mai este pe placul locatarilor???

  1. Nu exista termenul de responsabil de scara. Daca ag hotaraste asa ceva trebuie sa ii hotarasca si atributiile si atunci la ce mai avem administrator? Deci gresit administratorul este cel care se ocupa de treaba asta.

 90. BUNA SEARA !
  Daca platesc intretinerea la adresa de domiciliu si in weekend mmerg in vizita la prietena , administratorul de acolo are dreptul sa ma treaca la plata intretinerii in conditiile in care nu depasesc 10 zile dintr-o luna ?!
  MULTUMESC ANTICIPAT PENTRU RASPUNS !

  1. Ba da
   Pt ca majoritatea cheltuielilor sunt pe cota indiviza dar de votat votezi pe unitate locativa
   Adica votul tai cu un ap de 3 /4 camere e la egalitate cu al unuia cu o garsoniera !
   Tu platesti pt ttrei dar votezo egal cu el!
   Ar trebui introdusa o actiune pt anularea acestor prevederi sau armonizarea lor
   Nu e normal sa platesti pe cota indiviza cheltuielile de administratie , de curatenie de aproape orice dar sa votezi ca si unul care are jumatate din cota ta indoviza

 91. Buna ziua , este normal sa platesc intretinerea in 2 locuri, ca si cum as fi in 2 locuri in acelasi timp? Eu am plecat din apartamentul meu unde locuiam singura, si m am mutat pentru cateva luni cu mama mea pentru a avea grija de ea pe perioada bolii, in alt oras. Multumesc

  1. Ati facut o cerere presedindetui in care sa ii aduceti la cunostinta ca nu veti mai locui acolo? Daca da atunci ar trebui sa achitati doar cheltuielile pe cota parte indiviza. De la acelea nu puteti fi exclusa

 92. Bună seara!
  „Datorita” cotei indivize s-a ajuns în situația în care este diferență de, doar, 3 lei între 2 persoane în garsonieră și 1 persoană în apartament.
  Mă simt nedreptățita.
  Una este să 132,59 lei dintr-un salariu și alta 135,59 lei din două salarii.
  S-ar putea modifica ceva la „cota parte”?!

  1. Cota parte indiviza se calculeaza ca raportul dintre suprafata utila a proprietatii si suma suprafetelor utile ale tuturor proprietatilor. Daca este calculata corect nu se poate schimba nimic

 93. Buna ziua! Am nevoie de un sfat… In 2011 am cumparat un apartament, fostului proprietar eliberandu-i-se o adeverinta pentru primarie, in care i se specifica ca nu mai are datorii la asociatie(ulterior am aflat ca ii trebuia pt. A-i fi sterse penalitatile, lucru care nu s-a intamplat). Notarul a folosit aceasta adeverinta pt. Icheierea actului de vanzare cumparare (nu stiam atunci ca nu e ok adeverinta, asta fiind sarcina notarului?!!!). Ideea este ca dea atunci incolo fugurez cu acele penalitati, mai nou apartamentul fiindu-mi blocat de vreo 3,4 ani la cadastru. Ce solutie am pt.a fi sterse penalitatile fostului proprietar? Multumesc pt. Raspuns!

  1. Cine a eliberat adeverinta? Asociatia? Atunci sa puna banii din buzunar cel care aceluberat adeverinta. Atentie sa nu fie falsificata, trebuie verificat daca exista in registrul de intrari iesiti al asociatiei inregistrata aceasta adevetinta.

 94. Buna ziua!
  Cum ne putem retrage ( sa renuntam) din asociatia de proprietari (suntem o scara de 6 chiriasi ANL)??
  Vrem sa ne gospodarim singuri!
  Nu avem cheltuieli comune in afara de femeia de serviciu!
  Energie pe casa scarii nu avem!
  Toate contractele la utilitati sunt individuale ( apa, electricitate, gaz).
  Nu ne foloseste la nimic asociatia!

  Este posibil sa iesim din ea??

  Multumesc!

  1. Divizarea unei asociatii in 2 sau mai multe se poate facevla solicitare a 50%+1 din proprietarii asociatiei care vrea sa se separe cu acordul a 50%+1 din asociatia mana, in conditiile in care exista bransamente separate si poate fi delimitata proprietatea comuna

 95. ce frumos suna legea, cu mici exceptii. in realitatea, foarte multi presedinti, administratori si cenzori nu dau doi bani pe ea si-si fac de cap, iar proprietarii sunt cu mainile legate.

  1. Proprietarii nu sunt cu mainile legate, au legislatie si este obligatia lor a tuturor sa facavadociatia sa functioneze, akegabd in functiile de conducere persoane responsabile. Dar cine sa citeasca legea? Daca angajam cenzor pe vecinul ca il putem noi controla e posibil sa nu fie ok, pubem administrator pe gigel ca e bait bun il stim iar poate fi gresit, alegem presedinte pe oricine ca nu vrea nimeni, alegem in comitet oameni care zic ca eu accept doar asa ca cere legea. Atunci care sa fie rezultatul? Poate ar trebui sa mai gandim si sa nu mai luam forma de turma ca merge si asa…

 96. Buna ziua,
  Administratorul de bloc a adaugat o datorie de 4200 roni acum cca 5 ani. Am cerut in scris o explicatie dar nu am primit decat un raspuns verbal: e o datorie mai veche…
  Bineinteles ca nu am platit aceasta supa fictiva si abuziva.
  Acum, dupa cca 5 ani , a adaugat o penalitate de 5400 roni, asadar mai mare decat daoria insusi, ceea ce este ilegal.
  Am facut plangere la politie si la primarie.
  Politia ancheteaa din 2016 pt delapidare iar primaria a spus ca nu poate face nimic caci este pandemie.
  Intrebarea mea este simpla: exista o infractiune in codul penal pentru solicitatea-facturarea de sume fictive?

 97. Buna ziua,
  Din lege nu este clar cine poate face parte din asociație și din comitet. Drept urmare vin cu o întrebare: un locatar care are un testament pe un apartament și are și adresa pe buletin pe acel apartament, poate face parte din comitet și din asociație? Nu specifica nicăieri ca membrii pot fi doar proprietari sau și cei menționați mai sus.. sunt obligat sa duc o copie după testament?

  1. Nu puteți ( face parte din conducerea asociației)! Trebuie să fiți proprietar, membru al asociației de proprietari. Faceți actele pentru a intra în posesia proprietății, iar apoi… o cerere pentru a intra în asociație, ca membru.

 98. Buna ziua,

  Va cer ajutorul in urmatoarea problema. Locuiesc la etajul 1 al unui bloc din 1986 care la parter are spatii comerciale. Spatiul comercial de sub apartamentul meu are scurgere separata iar coloana de scurgere bucatarie de pe scara doar tranziteaza acel spatiu. Problema este ca acea coloana se colmateaza anual (grasimi, resturi alimentare, detergenti pietrificati, etc) si de fiecare data refuleaza prin chiuveta mea din bucatarie, eu fiind primul apartament de jos in sus. Am schimbat teava de scurgere din subsol si coturile cu unele din plastic (lucrare cu firma prin asociatie, cu factura) dar de fiecare data dopul se formeaza pe coloana sub apartamentul meu, intre parter si subsol. Am discutat cu mai multi instalatori si toti au spus ca fiind coloana de fonta de 35 ani, aceasta s-a corodat si se colmateaza frecvent, singura solutie definitiva fiind schimbarea coloanei cu una din plastic.
  Problema este ca proprietarul spatiului de la parter nu este de acord cu interventii in spatiul dumnealui deoarece implica deranj (spargere tavan, planseu, mizerie, nu poate primi clienti in timpul lucrarilor). Mentionez ca de 10 ani de cand locuiesc in acest bloc am chemat instalator aproape in fiecare an, platind din banii mei desfundarea coloanei cu racul, ceea ce nu mi se pare normal de moment ce este vorba de coloana comuna care se infunda sub apartamentul meu.
  Va rog sa-mi spuneti ce solutii as avea pentru schimbarea coloanei in conditiile in care proprietarul spatiului comercial de la parter nu doreste sa ofere acces pentru schimbarea coloanei.
  Va multumesc.

  1. Domnule Cezar, problema dvs se rezolva prin instalarea unui dispozitiv cu clapeta (care lasa apa sa circule intr-un singur sens ba chiar si un robinet pentru inchidere totala.Acestea se intercaleaza pe teava dumneavoastra de scurgere intre chiuveta si coloana de scurgere ,o puteti comanda la Emag si o sa le veniti de hac celor care nu respecta regulile. Colmatarea se intampla atat de des din cauza locatarior de la etajele superioare carora nu le pasa si deverseaza in chiuveta toate resturile alimentare, grasimi; ar trebui sa stie ca inainte de a spala un vas trebuie sa l stearga cu un servetel de grasime .

 99. Locuiesc la etajul 1 intr-un bloc de 7 etaje cu o singura scara si 16 apartamente(de la 4 camere la garsoniere):
  1. Este legal ca cei de la parter sa NU plateasca liftul iar restul da?
  2. Este legal ca plata liftului sa se calculeze la suprafata apartamentului (parter=0lei, et.1=33lei … et 7=7lei)?
  3. Este legal ca femeia de servici,presedintele, administratorul,interfonul, presedintele cat si Nisarul sa fie platiti in fuctie de suprafata apartamentului ?
  4. Este obligatoriu organizarea adunarii generale cel putin 1 pe an ?

  Am facut o sesezira scrisa la cele de mai sus catre asociatie si nu am primit nici un raspuns de 3 luni. Ce pot face in continuare ?

  1. Daca va referiti la energia electrica consumata pentru utilizarea liftului:
   – da, cei de la parter pot fi scutiti de plata cotei ce le revine, pentru ca nu utilizeaza liftul
   – aceasta cheltuiala se repartizeaza la numar de persoane
   – cheltuielile cu salarii, valori contracte de administrare, mandat, etc se repartizeaza pe cota parte indiviza.
   – Da , este obligatorie organizarea a cel putin o Ad.Gen pe an in primul trimestru.
   Gasiti toate informatiile in legea 196/2018

 100. Buna ziua,
  Doresc sa stiu in baza cărui articol de lege presedintele asociatiei are dreptul sa treaca persoane in plus unui proprietar, fara sa il informeze .
  Deasemenea vreau sa stiu calea legala de al trage la raspundere pentru acest abuz, in conditia in care atunci cand doresc sa scad persoane trebuie sa fac cerere la asociatie ,normal este sa fac cere si cand trebuie adaugati.

 101. Bună ziua! Am o problema căreia nu-i găsesc răspunsul. Locuiesc într-un apartament proprietate comuna cu cineva care locuiește în alta parte. Trebuie sa plătesc costurile de întreținere și pe partea care nu-mi aparține???

 102. Buna seara,

  Locuiesc la etajul 4/4 și de doi ani nu reușesc sa găsesc înțelegerea la Asociația de Proprietari cu privire la reparetia acoperișului. Menționez ca atunci când ploua se umezește tavanul în mai multe locuri din apartament, respectivele zone în iarna au mucegait și a început sa se scorojeasca vopseaua lavabila. Am poze și filmulețe doveditoare pe care le-am arătat atât președintelui, cât și administratorului. Președintele a motivat ca nu sunt bani la fondul de reparații și ca sunt necesare și trei oferte din care sa fie aleasa una, în acest moment avem o singura oferta și nu a avut timpul necesar sa caute alte doua. Administratorul are firma proprie de reparații acoperișuri, de la el avem unica oferta, și nu are niciun interes sa caute alte oferte. În același timp, vecinii de la etajele inferioare nu sunt interesați de aceasta reparație deoarece nu sunt direct implicați, iar vecinii de pe palier cu mine au menționat ca nu ar avea probleme cu acoperișul, problema pare sa fie doar pe jumătatea de acoperiș de deasupra apartamentului meu. Întrebările mele sunt:
  1. Exista vreo lege care sa oblige Asociația de Proprietari ca în Adunarea Generala sa fie prezentate si analizate minim 3 oferte pentru reparații și sa fie aleasa una, dacă da, care este aceasta?
  2. Pentru sesizarea scrisa cu privire la aceasta problema, Asociația de Proprietari are obligativitatea sa motiveze și sa raspunda de ce nu este reparat acoperișul în cazul în care solicit un răspuns scris?
  3. Ce pasi trebuie sa urmez și cui sa ma adresez mai departe cu aceasta problema, în vederea soluționării.

  Multumesc anticipat.

 103. Buna seara, Cornea mă numesc, locuiesc intr-un spațiu de 21.92 mp. Din 2015 ni s-a impus să plătim lunar 50.00 lei fond reparații. Mai mult condișionat de factura cheltuielilor lunare,adică nu plătești fondul nu ți se încasează suma pt. chelt. De 4 luni ,adminstr. este gestionată de o firmă. Aceleași sesizări verbale și scrise fără rezultat. Cu diferenta că oficial pt metri patrati platesc 27,15 lei.Având in vedere că timp de 5 ani am plătit aproape dublu am cerut recalcularea,stoparea incasarii pana ajung la zi ! Nu se poate!!!!! refuza! atunci am cerut suma încasată abuziv să mi se restituie, nu se poate !! Atunci vă întreb unde este dreptatea ! 5 ani platit lună de lună 23.00 lei in avans de care ei s-au folosit iar eu sunt obligată să platesc in continuare ?

  1. Platiti in banca doamna mergeți la banca cu contul asociației și specificați clar pe chitanța de plata ca doriti doar plata întreținerii pe luna aferentă.Banca este obligată să va dea ce cereți pt ca d-voastra faceti plata.Idem si cu penalitatile.Apoi sa va dea în judecată pt ele și fond sa vedem cine ii da câștig de cauză.

 104. Legea stipulează undeva dacă ștampila asociației poate fi la administratorul asociației?
  Eu știu că președintele răspunde de ștampilă, dar administratorul are de făcut chitanțe, facturi, etc.
  Mulțumesc pentru răspuns!

  1. 196 Art.57. – Preşedintele asociaţiei de proprietari are următoarele
   atribuţii:
   a) în baza mandatului acordat de adunarea generală, reprezintă
   asociaţia de proprietari în relaţiile cu terţii, inclusiv în acţiunile în
   instanţă;
   Ca urmare stampila asociatiei este la presedintele asociatiei dar legea 196/2018 prevede un singur document pe care se aplica stampila :
   STAMPILA ASOCIATIEI DE PROPRIETARI- LEGEA 196
   Art.33. – (1) Proprietarii din condominii care îşi înstrăinează locuinţele sau spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă sunt obligaţi ca la întocmirea actelor de înstrăinare să facă dovada plăţii la zi a cotelor de
   contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari şi a utilităţilor publice.

   (2) Notarii publici vor autentifica actele de înstrăinare a unităţilor de
   proprietate imobiliară din condominii numai dacă este îndeplinită una din următoarele condiţii:
   a) proprietarul prezintă o adeverinţă din partea asociaţiei de proprietari,
   care reprezintă dovada achitării până la acea dată a cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari, iar în cazul neachitării integrale,
   menţionarea cuantumului debitelor existente la acea dată. Adeverinţa va avea număr de înregistrare din evidenţele asociaţiei, data eliberării şi termenul de valabilitate de 30 zile calendaristice.
   Adeverinţa se prezintă notarului public,de către înstrăinător, în original cu semnătura olografă a administratorului asociaţiei de proprietari şi a preşedintelui, cu precizarea numelui şi prenumelui acestora, şi cu ştampila asociaţiei de proprietari.
   (3) Dispoziţiile alin.(2) se aplică în mod corespunzător şi la pronunţarea
   unei hotărârii judecătoreşti care ţine loc de act de înstrăinare, prin care se
   înstrăinează locuinţele sau spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă dintr-un condominium.
   (4) Actele de înstrăinare, autentificate de notarul public cu nerespectarea prevederilor alin.(2) sunt anulabile.
   Dar prin OG 17/2015 OBLIGATIVITATEA UTILIZARII STAMPILEI PE ORICE ALTE ACTE A FOST ANULATA.
   Ordonanța Guvernului 17/2015 – reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si modificarea si completarea unor acte normative
   Art. V. — (1) Persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum si entitatile fara personalitate juridica nu au obligatia de a aplica stampila pe declaratii, cereri sau orice alte documente depuse la institutiile sau autoritatile publice.
   (2) Persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum si entitatile fara personalitate juridica nu au obligatia de a aplica stampila pe documente sau orice alte inscrisuri emise in relatia dintre acestea.
   (3) La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga toate prevederile legale referitoare la obligatia aplicarii stampilei de catre persoanele si entitatile prevazute la alin. (1) si (2).

 105. Buna ziua, locuiesc intr-un imobil nou, mai exact estedat in folosinta din 2018,am hotarat. In adunarea generala de anul trecut sa montam camere de supraveghere, insa nu am stabilit conditiile(cate camere, cat vom platii) , ieri am aflat ca de luni vine o firma sa le monteze. Prolema este ca suma este prea mare 450 de lei pe luna,350 de lei mentenanta si 100 de lei internetul, care nu stiu la ce foloseste avand in vedere ca nu putem vedea in timp real camerele, cei din adminiatratie ne spun ca nu se poate, conform legii sa avem acces la camere, si ca plata se va face pe cota parte, ceea ce iar nu mi se pare normal. Ce putem face?
  Si a doua intrebare,noi platim cheltuieli de cenzorat 250 de lei pe luna, avem 2 cenzori din bloc, care sustin ca nu incaseaza aceasta suma de 125 de lei fiecare. Ce reprezinta atunci acesti 250 de lei lunar pe cheltuieli cenzorale?
  Cu stima Marian!

 106. Imi puteti spune va rog daca administratorul are nevoie de datele de pe buletin pentru a-mi trece numele pe tabelul de locatari ?

 107. Bună ziua,

  Într-un imobil aflat într-o stațiune turistica, în care exista si proprietari care inchiziriaza în regim „apart hotel” este corect ca asociația de proprietari sa infiinteze un „fond special pentru situații de urgenta” în care sa contribuie doar proprietarii care închiriază, cu suma de 50 lei/ in fiecare luna, justificand ca banii vor fi folosiți pentru situații precum : defectarea ușii/ a lifturile etc , fără sa existe dovada ca stricăciunea este produsa din culpa chiriașului ?

  Se încearcă insistent obținerea unor beneficii suplimentare din partea partea proprietarilor care închiriază.

  Mulțumesc

 108. Buna ziua,
  Stie cineva cum se calculeaza LEGAL cota parte lunara a salariului administratorului de bloc?

  In cazul nostru, se calculeaza la suprafata apartamentelor detinute. Cel cu apartament mai mare plateste lunar mai mult, cel cu apartament mai mic, mai putin. Nu mi se pare logic acest mod de calcul pentru ca administratorul depune exact aceeasi munca (aceleasi calcule), fara sa fie influientat de suprafata apartamentului.
  Logic ar fi ca salariul administratorului sa se imparta egal la nr de apartamente din bloc.
  Stie cineva ce spune legea/care este nr legii?

  Multumesc.

  1. LEGEA 196/2018 Secţiunea a 5-a
   Repartizarea cheltuielilor pe cota-parte indiviză de proprietate
   Art.84.- (1) Cheltuielile repartizate după cota-parte de proprietate
   reprezintă cheltuielile asociaţiei efectuate pentru întreţinerea, repararea,
   exploatarea şi, după caz, consolidarea şi/sau reabilitarea părţilor de
   construcţii şi instalaţii aferente condominiului aflate în proprietate
   comună indiviză. Aceste cheltuieli se repartizează proporţional cu cota parte din proprietatea comună a fiecărui proprietar.
   (2) Cheltuielile pe cota-parte indiviză de proprietate reprezintă
   cheltuielile efectuate pentru administrarea, întreţinerea, repararea,
   exploatarea şi, după caz, consolidarea părţilor de construcţii şi instalaţii
   din condominiu aflate în proprietate comună.
   Art.85. – Cheltuielile pe cota-parte indiviză de proprietate reprezintă
   cheltuielile asociaţiei cu privire la proprietatea comună, cu privire la:
   fondul sau fondurile pentru lucrări de întreţinere, service, reparaţii şi,
   după caz, de consolidare, reabilitare, eficienţă energetică, modernizare la
   părţile de construcţii şi instalaţii aflate în/şi pe proprietatea comună,
   astfel cum este descrisă în cartea tehnică a construcţiei şi în acordul de
   asociere: subsolul; conductele de distribuţie şi coloanele instalaţiilor de
   apă, canalizare, încălzire, energie electrică; echipamente de echilibrare
   hidraulică a instalaţiilor; casa scării; podul; spălătoria; uscătoria; terasa;
   ascensorul; interfonul – partea de instalaţie de pe proprietatea comună;
   centrala termică proprie; crematoriul; tubulatura de evacuare a deşeurilor
   menajere; structura de rezistenţă; faţadele; acoperişul şi altele asemenea,
   conform prevederilor din acordul de asociere; personalul angajat sau
   contractat al asociaţiei: salarii sau remuneraţii pentru administrator,
   contabil, instalator, electrician, portar, îngrijitor, personalul care asigură
   curăţenia etc.; indemnizaţii acordate membrilor asociaţiei de proprietari
   ori persoanelor alese: preşedintele, membrii comitetului executiv şi
   cenzorului/comisiei de cenzori; prime; credite bancare; contracte sau
   poliţe de asigurări; cheltuieli cu produse şi accesorii pentru curăţenie,
   alte servicii administrative către proprietatea comună.
   Art.86. – (1) Suprafaţa utilă a proprietăţilor individuale şi cota-parte
   indiviză de proprietate sunt cele înscrise în cartea funciară în baza unei
   documentaţii cadastrale sau, în lipsă, cele din actul de proprietate.
   (2) În cazul în care suma cotelor-părţi indivize din actele de
   proprietate, care sunt fracţiuni abstracte pentru fiecare proprietate
   individuală din clădirea care constituie condominiul, nu este egală cu
   100%, preşedintele asociaţiei de proprietari este obligat să solicite
   întocmirea unei documentaţii cadastrale, prin punerea la dispoziţie a
   cărţii tehnice a imobilului şi cu respectarea prevederilor în vigoare.

 109. Bună seara! În cadrul asociației unde locuiesc a fost cumpărată imprimanta fără acordul proprietarilor. Am aflat de ea în urma unei expertize contabile și atunci am solicitat informații în scris de la președintele asociației.
  Acesta mi-a răspuns ca vechea administrator are componente din imprimanta nepredate la plecarea din asociatie.
  Va rog sa îmi spuneți cum putem recupera prejudiciul?

 110. Bună ziua,
  Locuiesc la ultimul etaj și apa pluvială a început să se infiltreze în apartament, pe pereții exteriori.
  Am făcut sesizare la administrație în ianuarie 2021 și nu s-a întâmplat nimic concret.
  Zilele trecute am contactat o firmă de hidroizolații și concluziile au fost:
  – tabla care izolează streașina/plafonul balconului este montată defectuos,
  – marginea terasei blocului este izolată de jgheabul colector al apei pluviale cu un silicon care a cedat în timp și apa se infiltrează printre polistirenul montat la reabilitare și vechea fațadă a blocului.
  Soluțiile propuse au fost:
  – tabla streașinei balconului trebuie dublată cu membrană hidroizolatoare,
  – montarea unei benzi dintr-o membrană hidroizolatoare de-a lungul marginii terasei blocului în dreptul apartamentului meu astfel încât membrana să treacă peste zona de contact dintre marginea terasei și jgheabul colector iar apa pluvială să se scurgă direct în jgheab.
  Mi s-a spus de către firmă că pentru dublarea marginii terasei am nevoie de acordul scris al Asociației, aceasta în condițiile în care în Legea nr. 50/1991, actualizată în 2020, se specifică la art. 11 (1): Se pot executa fără autorizație de construire/desființare următoarele lucrări care nu modifică structura de rezistență și/sau aspectul arhitectural al construcțiilor…:
  ………………………………………………………
  b) reparații la acoperișuri, învelitori sau terase, atunci când nu se schimbă forma acestora;
  Întrebările mele sunt:
  – chiar am nevoie de acordul Asociației pentru dublarea marginii terasei? Dacă asociația nu își dă acordul, stau și mă uit cum plouă pe pereți? Chiar dacă îi dau în judecată, timpul trece iar ploaia își vede de treaba ei!
  – în această situație se aplică aprobarea tacită dacă nu răspund în termen de 30 de zile?
  – plafonul/streașina balconului este spațiu comun?

  Vă mulțumesc!

  Mircea Ionescu

 111. Buna ziua !

  La parterul blocului in care locuiesc functioneaza de peste 2 ani un salon de infrumusetare, cu program zilnic. Cu toate acestea, pe listele de intretinere figureaza „0” persoane. Astfel, apartamentul in cauza nu contribuie la cheltuielile pentru pierderi apa rece (800 lei pentru un bloc nou cu instalatii noi) si de la inceputul anului nici la cheltuielile cu firma de salubrizare (10,40 lei/persoana), chiar daca gunoaiele de la salon sunt duse tot la ghena asociatiei.
  Desi am atras atentia presedintelui vis-a-vis de impartirea pierderilor si de faptul ca aceste pierderi pot fi cauzate tocmai de functionarea salonului, situatia a ramas aceeasi.
  Va rog sa imi spuneti daca exista prevederi legale privind functionarea firmelor in spatiile dintr-un condominiu si cheltuielile obligatorii pe care trebuie sa le suporte ?

  Va multumesc anticipat.

 112. Buna ziua,
  Locuiesc in Bucuresti si as dori si eu o lamurire in urmatoarea situatie : daca exista vreo reglementare legala care sa intezica punerea de ghivece cu plante pe hol sau langa usa de la intrarea in apartament propriu cu mentiunea ca acestea nu impiedica accesul la scarea de incendiu, ( blocul fiind prevazut cu asa ceva) nici accesul altor locatari in locuinta , nici circulatia pe holul comun (eu fiind ultimul apartament in capatul holului).In blocul nostru administratorul interzice punerea de plante pe holuri invocand ca sunt spatii comune si ca impiedica accesul locatarilor, chiar daca aceste nu impiedica nici o cale de acces Va multumesc pentru atentie.

  1. Buna ziua !
   La noi in Asociatia de proprietari avem un contract in derulare cu o firma care ne-a montat repartitoare de costuri pentru consumul de apa si pentru caldura cu citire de la distanta prin unde radio (a fost incheiat in 2012 pentru repartitoare de costuri pentru caldura valabil pana in 2022 luna septembrie si alt contract pentru repartitoare de costuri pentru consumul de apa incheiat in 2016 si valabil pana in 2026 ; Contract incheiat individual cu fiecare proprietar pentru montaj si functionare si Contract cu Asociatia de proprietari privind valabilitatea repartitoarelor de costuri si garantia) si care face citiri si calcule.Presedintele nou ales doreste sa schimbe firma si sa schimbe repartitoarele de costuri privind consumul de apa rece si apa calda fara a face verificari de integritate si sigilii,fara a verifica daca acestea functioneaza.Nu a luat acordul proprietarilor si nu a luat decizia in Adunarea Generala a proprietarilor.Am cerut punctul de vedere al firmei care le-a montat si care care face citirile si acestia ne-au transmis ca din punctul de vedere al lor acestea prin citirile efectuate si prin comparatie cu celelalte luni de la instalare si pana la momentul prezent nu au constatat diferente care sa justifice schimbarea lor.Ne-au spus sa-l intrebam pe presedintele Asociatiei de ce doreste sa le schimbe. Am facut sesizare presedintelui si acesta a spus ca stie bine ce face si ma ameninta ca am furat energie termica ,ca am consumuri mici la cotele de intretinere pentru caldura din apartament,pentru a-mi inchide gura.
   Va multumesc.

 113. Buna ziua,

  Mi s-a adaugat la intretinere o persoana, aceasta persoana venind in vizita cateva zile pe saptamana (cumulat nu sunt 15) am luat la purecat legea 196/2018 si nu reusesc sa gasesc stipulat ideea cu cate zile trebuie sa vina cineva in vizita ca sa poata fi adaugat la intretinere. Nu am fost anuntata, ci m-am trezit ca abuziv mi s-a adaugat o persoana la intretinere. Ce este de facut? Nu inteleg cine sta sa numere cate persoane imi intra si ies pe usa? Cum ar putea cineva demonstra acest lucru, de ex?

 114. Buna Ziua,
  Am si eu o nelamurire, sper sa ma puteti ajuta. In urma cu 4 ani sotul a cumparat un ap pe Rapsodiei. In acea vreme nu eram casatoriti, statea singur. Timp de doi ani de zile el a platit cheltuielile de bloc pentru 2 persoane in loc de una, desi administratorul a fost instiintat ca doar o persoana locuieste in apartament. Abia la 2 ani, dupa ce ne-am mutat impreuna am realizat ca se platisera cheltuielile pt 2 persoane. Iar cand am ridicat problema administratoarei, nici nu a vrut sa auda de asa ceva. Se poate face ceva in privinta asta? Sa recupereze banii?

 115. Bună ziua
  Am o problema și as dori din suflet sa ma lămuriți
  Locuiesc în Galați mai exact la parterul blocului
  Pe partea noastră a celor de pe fata s a fisurat teava de scurgere la bucătărie dar toată apa s a infiltrat și a ajuns la mine și îmi ploua în bucătărie
  M am dus la asociația de proprietari semnalând ceea ce se intampla , răspunsul insa m a lăsat fără cuvinte
  Domnul președinte spunându-mi ca asta este treaba noastră a celor 5 apartamente și sa o rezolvam cum știm căci nu tine de asociație
  Ca atribuțiunea lor este în scara blocului și în exterior
  Vreau sa știu care este legea care spune acest lucru și ce pot face mai departe
  Va mulțumesc anticipat!!!

 116. Buna ziua!
  Va rog sa mi comunicati cum se procedeaza in cazul decesului presedintelui asociatiei de proprietari (eu fiind vicepresedinte). Multumesc

 117. Bună seara.am o problema destul de grava zic eu.luna trecuta la bloc s-a afișat întreținerea.am văzut pe tabela doua penalizări puse .una pt restanță întreținere care este mai mare decât întreținerea iar cea de-a doua penalizare este pusă pentru restanta.deci doua penalizări. Întrebarea mea este:au voie ?este legal ce fac ei?ce trebuie sa fac?aceste măgarii se fac de anul ăsta.

 118. Buna seara !
  Va rog sa ma lamuriti cum se poate constitui o asociatie de proprietari daca unul din proprietari a intrat pe spatiul comun(a mutat usa apartamentului la capatul holului dupa ce a cumparat 2 apartamente ce au fost unite prin decuparea peretelui despartitor) si acum doreste sa fie presedinte de asociatie (ca rezolva el problema) Este un imobil nou si nu suntem constituiti in asociatie.Va rog frumos sa-mi raspundeti.

 119. Buna ziua.
  Va rog sa aveti amabilitatea sa ma indrumati in rezolvarea urmatoarelor probleme:
  La parterul blocului sunt doua spatii comerciale ce apartin Primariei Municipiului Bucuresti. Cele doua spatii sunt inchiriate de PMB prin Administratia Fondului Imobiliar la un partid ca sediu si la o fundatie satelit a aceluiasi partid. Fundatia refuza sa participe la cheltuielile comune ale blocului cum ar fi: apa pluviala, salariul administrator si femeie de serviciu, comisioane bancare la platile facute de administratie. Cei doi chiriasi ignora sa transmita citirile apometrelor (partidul din 2014, fundatia din 2004) motovand ca nu folosesc apa decat cand au sedinte. Am inlocuit toate conductele de apa rece, canalizare si apa pluviala de la subsolul blocului pe cheltuiala asociatiei deoarece fundatia a refuzat sa participe la constituirea fondului de reparatii si ne-a trimis la AFI. AFI ne-a raspuns ca sa facem reparatiile ca ne deconteaza ei ulterior banii si ca nu au obligatia legala de a participa la constituirea fondului de reparatii, deoarece gestioneaza bani publici.
  Cand s-au inchiriat aceste spatii nu am fost intrebati daca vrem sa suportam cheltuielile si pentru ei dar suntem obligati sa o facem, deoarece daca ramanem restantieri suferim noi care locuim in bloc nu cei care isi tin doar sedintele in sediile lor. Nu mai discut ca uneori sunt atat de multi la sedinte incat toaleta din spatiul respecti nu este suficienta si ies si-si fac nevoile la coltul blocului.
  In spatiul ocupat de fundatie, chiriasul anterior a facut debransarea de la sistemul de incalzire centralizat fara consimtamantul asociatiei si proprietarilor vecini spatiului, chiriasul a plecat si si-a luat centrala iar acum spatiul nu este incalzit iarna iar cei ce sunt vecini cu acest spatiu sufera de frig.
  Ce putem sa facem ce acesti „politicieni” care ocupa spatiile respective si care desi fac legile ei sunt primii care le incalca.
  Mai avem o problema. Firma de administrare a fost adusa de catre o persoane din bloc (care nu recunoaste acest lucru) si care persoana si-a asumat activitatea de cenzor fara sa fie retribuita de asociatie, adica pro bono. Am constatat ca firma de administrare a emis in decembrie 2020 o factura (nesemnata, nestampilata ca de fapt toate facturile pe care le emite) in valoare de 7000 de lei, dar din contul asociatiei si-a platit 2800 lei. Este adevarat ca in perioada septembrie-decembrie 2020, desi banii pentru plata administratiei au fost colectati pe tabelele de intrtinere, firma nu si-a luat banii. Pentru 4 luni este corect sa-i platim 2800lei dar nu a transmis facturile catre asociatie. In jurnalul de banca mentioneaza ca a platit factura cu numarul facturii de 7000lei dar suma platita este de 2800lei. I s-a solicitat stornarea facturii si emiterea unei corecte sau transmiterea catre asociatie a copiilor conform cu originalul a facturilor pentru diferenta de 2100lei. Nu am primit niciun raspuns desi revenim constant cu solicitarea. Ma poate duce gandul la faptul ca firma depasea la sfarsitul anului suma care o facea platitoare de TVA, si a aruncat pisica moarta in curtea asociatiei, adica am facut plati de 2100lei fara sa avem facturi. In jurnalul de casa este trecuta alta balmajeala „au fost platie facturi nesosite”, adica firma de administrare si-a platit bani pentru ca nu-si mai gaseste facturile. Cenzorul nu realizeaza ca este partas, ba mai mult m-a amenintat ca ma pun cu administratorul care este membru al unui partid aflat la guvernare si ca daca o sa ajunga primar o sa vad eu ce o sa patesc. Administratorul si partidele de la parter sunt din partide aflate in opozitie. Va multumesc pentru rabdarea de a citi si pentru amabilitatea de a-mi raspunde. Cu respect, Tudor

 120. 1984 – Administratia acorda ca boxa/pivnita un spatiu fost ghena, dupa ce a fost modificata iesirea toboganului deservind cate patru apartamente. In anii 1970-1975 au fost astfel de modificari la blocuri din cvartal. La scara noastra, trei astfel de modificari. In anii 190-1992 odata cu cumpararea apartamentelor au fost cumparate si boxele. Familia mea a primit o astfe de boxa in 1984. In 1991 am cumparat ap. si boxa. Nu au existat reclamatii 35 de ani, cum ca am fi ocupat abuziv spatiul. In 2019, o a patra generatie de Administratora la Asociatia de proprietari, afisaza sa eliberam spatiile ocupate abuziv ( cele modificate in anii 1970-1975) someaza cu termen de 10 zile eliberarea si a doua zi afisarii sparge doua din cele trei astfel modificate. Legea spune ca trecand in proprietate nu mai sunt spatii comune.Inclusiv L. 196/2018 precizeaza aceasta.
  Lacatele si zavoarele au fost fortate, tocurile usilor distruse. Ulterior, dupa doi ani au scos usile si tocurile de lemn cu reprezentanti ai Asociatiei. La Politie au scris pe plangere: ” DISTRUGERE” in loc de „TULBURARE DE POSESIE”. O a treia boxa modificata- a ramas intacta, desi aveau acces la lacat.
  1. Este legala fapta C. Executiv al Asociatiei care a aprobat Sesizarea de eliberare a boxelor modificate de catre vechea Administratie din anii 1970?
  Sesizarea este semnata de 7 membri in 15 febr. 2019, desi L96/2018 intrase in vigoare in iulie 2018, adica trebuia sa ramana 4 +1 membri.
  2. Este fapta penala intrarea prin forta in doua din cele trei modificate in ani ’70
  Multumesc ptr. raspuns.

 121. 1984 – Administratia acorda ca boxa/pivnita un spatiu fost ghena, dupa ce a fost modificata iesirea toboganului deservind cate patru apartamente fiecare toboggan. In anii 1970-1975 au fost astfel de modificari la blocuri din cvartal. La scara noastra, trei astfel de modificari. In anii 1990-1992 odata cu cumpararea apartamentelor au fost cumparate si boxele. Familia mea a primit o astfe de boxa in 1984 din partea Administratiei. In 1991 am cumparat ap. si boxa. Nu au existat reclamatii 35 de ani, cum ca am fi ocupat abuziv spatiul. In 2019, o a patra generatie de Administratora la Asociatia de proprietari, afisaza sa eliberam spatiile “ ocupate abuziv” ( cele modificate in anii 1970-1975) someaza cu termen de 10 zile eliberarea si a doua zi afisarii gasim sparte doua din cele trei astfel modificate. La doi ani de la spargerea mentionata sparge si a treia boxa astfel modificata, facand lucrari de reparatii si zugraveli, FARA a fi solicitate lucrarile de catre proprietari. Legea spune ca, trecand in proprietate nu mai sunt spatii comune. Inclusiv L. 196/2018 precizeaza aceasta. Platim din 1992 impozitul calculat la cumparare, inclusiv ptr. spatiul de boxa luat de C. Ex. Al Asociatiei, fara a fi fost ceruta lucrarea in Ad. Generala.
  Com. Ex. Al Asociatiei si-a atribuit rolul de Ad. Generala.
  Lacatele si zavoarele au fost fortate, tocurile usilor distruse. Ulterior, dupa doi ani au scos usile si tocurile de lemn cu reparatori ai Asociatiei. La Politie, decizia pe plangere este de: ” DISTRUGERE” in loc de „TULBURARE DE POSESIE”.
  O a treia boxa modificata- a ramas intacta, desi aveau acces la lacat.
  INTREBARI:
  1. Este legala fapta C. Executiv al Asociatiei care a propus dar si aprobat: Sesizarea de eliberare a boxelor modificate de catre vechea Administratie din anii 1970 ?
  Sesizarea este semnata de 7 membri in 15 febr. 2019, desi L96/2018 intrase in vigoare in iulie 2018, adica trebuia sa ramana 4 +1 membri in Comitetul Executiv.
  2. Este fapta penala intrarea prin forta in doua boxe din cele trei modificate in ani ’70 ?
  Multumesc ptr. raspuns.

 122. Buna ziua! Sunt divortata, cu un minor de aproape 4 ani, anagajata, am cumparat in august 2020, un apartament cu rate de la dezvoltator. Rata lunara e 1350 lei plus alte cheltuieli lunare. De curand s-a infiintat , legal, asociatia de proprietari. Teoretic, exista de cateva luni. S-a decis (nu. Stiu cand) sa dam 200 lei pt fondul de rulment si 1000 pt camere video (153 lunar). Nu doresc camere video, nu locuim intr-o zona cu criminalitate ridicata. Nu doresc sa contribui cu +350 lei/ lunar. Exista legal, posibilitatea de a nu plati sumele acestea? Va multumesc anticipat!

 123. BUNA ZIUA , V arog mult o lamurire ; La plata cheltuielilor curente pe care le achit lunar , ne-a fost solicitata o suma de 260 cv reparatii jgheaburi unui numar de 5 locatari ,desii pe scara sunt 20 familii .Mentionez ca nu am fost informati si nici nu ni s-a cerut acordul ., nu ni s-a pus la dipozitie un deviz de lucrari,am fost pusi doar in fata faptului implinit iar familia care a achitat aceasta suma nu a primit chitanta.La refuzul meu de achita aceasta suma am fost amenintata ca la vanzarea imobilului nu voi primi adeverinta ,desii nu am nico restanta la cheltuileile de intretinere. La notar mi-a fost necesara doar chitanta prin care dovedesc plata ,iar acum asoaiatia vrea sa recupereze acea suma de la actualul proprietar In trecut am mai intampinat aceasta problema pe care am sezit-o Primariei si atunci adminstratorul a recunoscut ca nu a dat dovada de transparenta neprezentandu-ne acte de la operatorul economic care a facut lucrarea, si nu am fost informati despre costuri.Va rog sa ma lamuriti daca este firesc sa fim ignorati in luarea unor astfel de decizii ,multumesc

 124. BUNA ZIUA. LOCUIESC IN STATIUNEA CALIMANESTI ,ESTE O ASOCIATIE CARE NU SE IMPLICA IN PROBLEMELE CARE SE IVESC PE SCARA UNUI BLOC. ASOCIATIA ,DECAT, EMITE CHITANTA PENTRU CEEA CE CONSUMAM. NU AVEM PERSOANA PENTRU CURATENIE … FIECARE FACE CE VREA : CAINI CRESCUTI IN FATA APARTAMENTULUI,PISICI PE SCARA BLOCULUI, COVOARE PUSE LA USCAT PE BALUSTRADA, GHENA DE GUNOI PUSA PENTRU MAI MULTE BLOCURI LA PARTER,INTR-UN SPATIU DESCHIS,PUBELE FARA CAPACE. ASOCIATIA INCASEAZA 10 LEI/ APARTAMENT PT. SIMPLUL MOTIV CA INCASEAZA. ESTE LEGAL SA FUNCTIONEZE O ASOCIATIE NUMAI PENTRU A CALCULA COSTUL APEI CALDE,RECI SI GUNOI?

 125. BUna ziua!
  Ce se întâmplă în situația în care unul din holuri trebuie reparat (s-a spart o țeavă comună și tencuiala și zugrveala au fost afectate) și asociația tot amână reparația pe diverse motive? Menționez că direct interesați de holul respectiv sunt doar 5 persoane din bloc, deci un număr mic. Care e baza legală prin care Asociația este obligată să repare, având în vedere că se colectează fond de reparații.

 126. Buna ziua! Lucrez la infiintarea unei asociatii de proprietatri si am nevoie sa vorbesc cu cineva cu experienta, am unele nelamuriri, daca puteti sa imi lasati un numar de telefon!

 127. Buna ziua,

  Locuim intr-un bloc in care doar scara noastra nu are presedinte ci doar administrator care stampileaza chitantele, si suntem inca asociatie de locatari, desi primaria ne-a sanctionat cu 500 lei ca nu ne-am constituit in asociatie de proprietari in temeiul prevederile legii din 2018.

  Deoarece primaria nu mai are ce face in continuare, cum pot eu forta vecinii din aceasta scara sa ne constituim in asociatie de proprietari, desi am cerut convocarea de mai multe ori a unei adunari sa putem incepe?

  La avizier noi avem in aceasta luna (iunie 2021), tabelul de plata pentru luna octombire 2020, deci cu 9 luni in urma…

  Va rog mult sa imi spuneti unde sa ma scriu sa fie impusa legea si sa avem si noi la avizier luna mai 2021 cel mult…

 128. Buna ..locuim intr un bloc de 10 etaje cu 2 lifturi din anul 2014…primul lift a fost instalat in 2013 dupa ce s a adunat in perioada 2010..2013 o anumita suma .proprietarii anteriori nu au platit aceasta suma pt instalare.iar dna administrator nu ne a anuntat ca ar fi restanti.acum ne trezim pe lista restantierilor care urmeaza sa fie dati in judecata pt neplata.mentionez ca de cand locuim in acest bloc nu am ramas niciodata restanti la plata intretinerii iar cel de al 2 lea lift instalat in 2019 l am platit fara probleme.spune ti mi ce e de facut in aceasta situatie ?

 129. Conform legii 196/2018, art. 70 : ,,veniturile obținute din exploatarea proprietății comune….aparțin asociației ,,.
  Salariile subvenționate (art. 85/Legea 76/2002-actualizată și 30-% din șomaj pentru încadrarea persoanelor din șomaj SUNT VENITURI ALE ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI ????
  Asociația primește în contul unic salariile subvenționate și 30-% șomajul DE LA A.J.O.F.M. , DAR ÎN ACELAȘI TIMP LUNĂ DE LUNĂ TRECE PE CHELTUIELI DE ÎNTREȚINERE salariile subvenționate și șomajul, care sun plătite și de proprietari. ESTE O ÎNCASARE DUBLĂ, ESTE LEGAL ? PERSONALUL ANGAJAT NU SUNT PROPRIETATE COMUNĂ!!! ÎN PLUS LEGEA 76 A APĂRUT ÎN 2002, IAR LEGEA 196/ÎN 2018.TREBUIA PRECIZAT ÎN CLAR.

 130. SALARIILE SUBVENȚIONATE ȘI 30-% DIN ȘOMAJ(ART. 85 ȘI 72/LEGEA 2002 ) PRIMITE ÎN CONTUL UNIC AL ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI SUNT CONSIDERATE VENITURI ALE ASOCIAȚIEI ? ASOCIAȚIA LUNAR LE TRECE ȘI PE CHELTUIELI DE ÎNTREȚINERE ÎNCASÂNDU-LE DE LA PROPRIETARI, DAR LE PRIMEȘTE ȘI DE LA A.J.O.F. M. ESTE LEGAL ?

 131. SALARIILE SUBVENȚIONATE ȘI COTA DE 30-% ȘOMAJ CONFORM ART. 85 ȘI 72/LEGEA 76/2002 ACTUALIZATĂ SUNT VENITURI ALE ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI ??? ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI PRIMEȘTE ÎN CONTUL UNIC SALARII SUBVENȚIONATE ȘI 30-% COTĂ ȘOMAJ, DAR ÎN FIECARE LUNĂ ÎN ACELAȘI TIMP TRECE PE CHELTUIELI SALARIILE SUBVENȚIONATE ȘI COTA DE 30-% ȘOMAJ, CARE LE PLĂTESC PROPRIETARII !! ESTE O ÎNCASARE DUBLĂ !!!! ESTE LEGAL ???

 132. SALARIILE SUBVENȚIONATE (ART.85/LEGEA 76/2002 ȘI 30-% COTĂ ȘOMAJ PENTRU PERSOANELE CĂRORA LI S-A STABILIT ȘOMAJUL(art. 72/Legea 76/2002-actualizată) PRIMITE DE LA A.J.O.F.M ÎN CONTUL UNIC DE CĂTRE O ASOCIAȚIE DE PROPRIETARI SUNT VENITURI ALE ASOCIAȚIEI CONFORM ARTICOL 70/LEGEA 196/2018 ? CÂND ASOCIAȚIA PRIMEȘTE ÎN CONT SUMELE SUBVENȚIONATE DE MAI SUS, ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI TRECE SALARIILE ȘI ȘOMAJUL PE CHELTUIELILE LUNARE DE CONTRIBUȚIE PE CARE LE PLĂTESC PROPRIETARII !! ESTE O ÎNCASARE DUBLĂ .ESTE LEGAL ???? ÎNTRUCÂT NICI ANGAJAȚII, NICI SALARIILE , NICI ȘOMAJUL NU SE OBȚIN PRIN EXPLOATAREA PROPRIETĂȚII COMUNE.
  MULȚUMESC,
  CU STIMĂ , Stamate Dinu

 133. Buna ziua!
  Locuiesc in Campina-Prahova intr-un bloc si as dori o lamurire referitor la zgomotul facut de un vecin care isi renoveaza apartamanetul de 1 an de zile .Am incercat sa vormim cu el cei din bloc inclusiv administratorul scarii si nu vrea sa comunice cu nimeni .Aproape zilnic fara sa tina cont de ore de liniste el are ceva de gaurit iar asta dureaza cateva ore pe zi.

  Ce ar trebui facut in aceasta situatie si cu cine ar trebui discutat ?
  multumesc

 134. Buna ziua! Am un apartament cu 2 camere, in care de aproximativ 2 ani nu mai locuieste nimeni. Calculul cotelor de intretinere se face pt. 0 (zero) persoane, dar exista o problema: cam la 3-4 saptamani se tot vidanjeaza canalizarea (vidanjare de urgenta). Am vazut poze (pe pagina de FB a blocului) cu dresuri, pampersi etc. extrase din canal. Este normal, ca eu, care nu locuiesc acolo, sa platesc aceste cheltuieli? Multumesc, o zi frumoasa!

 135. de ce la asociatia mea nea cerut contractul apartamentului si ne pun sa platim suprafata locuibila,este legal si de ce?doar platim taxa apartamentului la primarie …sa fi cumparat asociatia blocul fara sa stim si ne pune sa platim chiria apartamentului in bloc?va rog lamuritima si pe mine si ce lege si articol este.

 136. de ce la asociatia mea nea cerut contractul apartamentului si ne pun sa platim suprafata locuibila,este legal si de ce?doar platim taxa apartamentului la primarie …sa fi cumparat asociatia blocul fara sa stim si ne pune sa platim chiria apartamentului in bloc?va rog lamuritima si pe mine si ce lege si articol este?

 137. Bună ziua,
  Am o afacere – salon înfrumusețare într-un spațiu comercial la parterul unui bloc din Iași.
  În ultimele 3 luni am putut funcționa normal în 3 săptămâni din patru. Apa rece este oprita frecvent, acum se fac lucrări de înlocuire a țevilor din bloc pentru încă o săptămână și deși am insistat nu vor sa ne anunțe ore/ intervale de lucrări. Ce putem face în aceste condiții?

 138. Buna ziua,

  Am o situatie si as aprecia daca ma poate cineva ajuta. Bunica-mea sta in alt oras, sufera de dementa si nu a dus niciodata citirea pentru apometre. Acum, cand am fost la asociatie si am citit si apometrul, am vazut ca este o diferenta de 400 m3 de apa rece. Ea nu prea consuma apa pentru ca este foarte economa si i s-a pus pausal, an de an. Cum se poate solutiona aceasta situatie? In prima instanta au zis ca vor trece 0 momentan, dar pana se recupereaza cei 400 m3 vor trece zeci de ani. Ce posibilitati ar exista?

 139. Bună ziua,
  Avem un administrator care ne incarca la apometre aiurea și implicit ne trezim cu o intretinete mărită aiurea, atat pe noi cât și alți locatari.
  O situatie ar fi ne a încărcat cu 14 mc de apa calda intr o luna, am refuzat plata pentru ca a zis ca se poate recalcula, totul verbal și s a rezolvat însă…
  A doua situație, ne a încărcat cu 15mc la apa rece întrucât zice ea ca i s a spart telefonul, eu ii trimiteam apele + dovada platii întreținerii pe whatsapp, menționez ca nu au cutie postala pentru administrație și nu putem mereu sa ne prezentam fizic în intervalul in care se încasează, ea nu face nimic în acest sens, a zis verbal ca va scădea 10 mc însă este un om extrem de dificil si nu știu cum putem sa ii mai trimitem apele + dovada intretinetii (făcută online lunar) pentru ca nu este capabila sa ceara o cutie postala pentru administrație sau o posibilitate și pentru cei care nu pot sta la coada când vine ea la încasări. Mereu greșește (intentionat) întreținerea incarcand locatarii la apa rece/ calda (ex.de vecin care pe per.verii s a tot rugat sa o scoată de la intretinere întrucât a locuit la tara pe per.verii dar administratorul în schimb a încărcat la intretinere cu 14 mc apa calda (nefolosita)). Întrebările sunt: 1. De unde putem lua un tipizat pentru contestarea fisei de intretinere?
  2. Ce faci cand greșește f des și te trezești încărcat la factura și folosește pretexte precum: „mi-am spart telefonul”profitand de faptul ca i am trimis apele pe whatsapp (menționez ca a fost ok o perioada, nu știu dc ne incarca aiurea).
  3. Cum poți trimite apele dacă nu au cutie postala pentru administrație și intervalul în care este la încasări nu ne permite sa prezentam fizic?
  4. Sunt pusa în situația sa ii trimit pe mail dovada platii întreținerii+ apele, ce variante mai exista astfel încât sa evitam un minim contact cu acest administrator?
  Sau trebuie sa facem reclamație la primăria de sector? ajuta cu ceva?
  Multumesc în avans pentru raspuns!

 140. Bună ziua.
  As dori un răspuns dacă se poate . Locuiesc într un imobil unde sunt restanțieri pt plata asociației iar din aceasta cauza președinta asociației ne a anunțat azi ca vor fi sistate curățenia și liftul pana ce se va achita totul . Este legal ca eu care achit lunar toate cheltuielile pt bloc sa nu pot sa beneficiez de lift pt ca ceilalți nu achita ? Am cerut sa fie luate alte masuri însă nu avem cu cine discuta . Ajuta ți ma va rog cu un răspuns

 141. CE ADMINISTRAȚIE FAC ASOCIAȚIILE LOCATARI DIN FONDUL DE RULMENT,FOND REPARATI ȘI TOATE FONDURILE CÂND MEREU ȘEFI SCARA CER BANI PE REPARATI ȘI LA BLOC ARE NUMAI STÂLPI ȘI CUIE BĂTUTE PESTE TOT? Șefu scara a avut pretenția sa fie plătit de locatari,sa i se facă salar însă nu face nimic. Nu este văzut sa se ocupe de problemele locatarilor când este solicitat.Raspunde ca nu știe. El șef scara și echipe interventi mereu ma suna pe mine? El șef la luat bani și mereu plecat cu afaceri și munca?
  Asociat locatari nu impune regulamente și legi decât pe clădiri și nu în șpați proprietate personala și private. Ce înseamnă cenzori? O asociație are
  – casieri
  – președinte asociatie
  – contabili
  – avocati
  – cenzori
  Asociațiile ai diferite firme cu care colaboreaza
  – la întocmire tabele plata
  – calculare cheltuieli și datiri
  – instalatori echipe
  – citire apometre
  – firme de tot felul pentru instalare contoare de tot felul și contra cost pe apartamente și tot ce vrei o rețea de mafioți și hoți care nu muncesc decât sa fure și plătiți pe bani contribuabililor
  ASTA E ASOCIAȚIA LOCATARI. MULGATORI DE BANI CARE NU PRODUC NIMIC. Mafie ȘI NIMENI NU II VERIFICA ȘI SA II TRAGĂ LA RĂSPUNDERE PENTRU FAPTE

 142. Bună ziua. Am și eu o nemulțumire. Context, locuiesc pe un drum privat, acte avem doar pe apartamente, drumul e un loc rămas, și dat în folosință ca drum privat de dezvoltatori. Avem aprox 20 de asociații pe acest drum, și vrem noi, să îl asfaltam. Întrebare, Asociația din care fac parte, vrea să contribuim pentru această acțiune ținând cont de cota indiviză. Eu nu sunt de acord, am propus să se plătească în mod egal, pentru că lucrarea nu se face doar pentru noi, și nu e pe scara blocului, nu aparține de Asociație.Cota indiviză o aplicam pentru părți comune, acest pământ, nu are părți comune, dacă eu aș avea acte, poate aș face altceva cu el. Vă mulțumesc pentru părere.

 143. Pentru un spatiu comercial prin destinatie situat la parterul unui bloc de locuinte,cu cai de acces separate,instslatii gaz,electrica separate,doar intalatia de apa comuna,care sunt cheltuielile pe care asociatia le poate ceresi cum se calculeaza. Multumesc

 144. Buna ziua,
  In blocul unde locuiesc de ceva timp (peste 3 luni) sunt restantieri .Luna trecuta am acceptat un fond de rulment de 50lei/apartament pt a fi platite facturile comune.Acum suntem anuntati ca fondul de rulment va fi de 180 lei /apartament,suma care ni se pare exagerat de mare.Administratorii refuza sa ne ofere facturile si platile detaliate si refuza si actionarea restantierilor in instanta.
  Stim legile,stim ca fondul de rulment este obligatoriu dar in situatia mentionata mai sus nu putem face nimic? Asociatia nu accepta nicio varianta de la noi,decat ne comunica ce sume trebuie sa platim si practic nu ne ofera niciun drept de replica .
  Multumesc anticipat pt eventualele raspunsuri.

 145. Buna ziua. In data de 7 oct 2021 a fost pus un afis in scara blocului in care s-a anuntat: „Incepand cu data de astazi 07.10.2021 instalatia de incalzire a blocului este incarcata”. Practic au anuntat dupa de au incarcat instalatia. Fiind plecata din oras inca de la inceputul lunii, m-am trezit cu apartamentul inundat si mi s-a spus ca erau deschise aerisitoarele de pe calorifere in sufragerie si dormitor si a curs apa pe acolo. Am vazut ca inca din data de 17 septembrie 2021 exista un comunicat dat de catre CMTEB in care anunta ca se incepe incarcarea cu apa a instalatiilor si probele de presiune si se specifica acolo urmatoarele:
  „asociaţiile de proprietari au obligația de a se asigura că instalaţiile interioare proprii (de alimentare cu energie termică) sunt în stare de funcţionare şi că sunt finalizate lucrările din interiorul imobilelor, inclusiv operațiunile de aerisire a caloriferelor
  din apartamente”.
  Mentionez ca pana in data de 7 octombrie nu a existat nici o alta comunicare in legatura cu aerisirea caloriferelor sau sa anunte ca se incarca instalatia de incalzire astfel incat sa verificam daca totul este in regula, daca robinetii sunt buni/inchisi si sa facem aerisirea.
  Pentru faptul ca nu a fost anuntat dinainte nimic poata fi trasa la raspundere asociatia de proprietari pentru daunele cauzate de inundatia apartamentului meu si al vecinului de dedesubt? Daca da, cum se procedeaza? Va multumesc.

 146. Buna ziua,

  Se da urmatorul caz:
  – bloc nou (dezvoltator)
  – contractele vanzare-cumparare(CVC) au inceput sa fie semnate incepand cu 1 Mai (unele au fost semnate in Iunie, Iulie, August)
  – momentan 70% apartamente au CVC, restul sunt la dezvoltator(declarate ca fiind libere)
  – subsemnatul a semnat CVC pe 1 Mai dar nu a locuit (nici nu locuieste in prezent) in apartament
  – conform L196/2018, unele servicii se platesc dupa cota parte(service lift), altele dupa numar de persoane(consum lift, iluminat comun, salubritate/gunoi)
  – a fost o sedinta in care s-a constituit asociatia, dar aceasta nu este inca infiintata legal, pentru ca nu exista hotarare judecatoreasca (inca)
  – nu am fost instiintat de administrator sau dezvoltator cu privire la infiintarea unei asociatii (eu nelocuiind in apartament nu am stiu de existenta acelei sedinte)

  Problema:
  – incepand cu luna Septembrie am fost trecut cu 0 persoane(la cererea mea catre administrator), dar pentru lunile Mai-August(4 luni) am fost trecut la plata pentru consum lift, iluminat comun, salubritate
  – cei care au semnat in Iunie au fost trecuti cu 3 luni, cei din Iulie cu 2 luni etc. Nu cunosc daca in cazul lor a locuit/locuieste sau nu cineva
  – administratorul mi-a zis ca „facturile sunt pe dezvoltator, si s-a refacturat pe fiecare proprietar, si fiecare proprietar a inceput sa plateasca in functie de data la care s-a semnat CVC”
  – apartamentele libere de la dezvoltator nu au fost incluse pentru serviciile facturate dupa numar de persoana(iluminat comun, consum lift si salubritate). Au fost incluse doar pentru serviciile facturate dupa cota parte

  Intrebari:
  – cum se face calculul la utilitati/servicii in cazul prezentat? (pentru lunile Mai-August, daca au locuit zero persoane) Exista vreo lege care reglementeaza acest lucru?
  – este legal ceea ce a facut administratorul(sau dezvoltatorul): sa ii puna la plata chiar si pe cei care nu locuiesc dar sa nu puna apartamentele libere ale dezvoltatorului? Daca da, in baza carei legi/articol?
  – ce se poate face pentru a fi scos, pentru lunile respective, de la plata serviciilor facturate dupa numar de persoane?

  Multumesc.

 147. Buna ziua. Locuiesc intr-un bloc construit atipic: apartamentele de la parter nu au nici o legatura cu restul apartamentelor de la etj 1 si 2. Concret, cele 7 apartamente de la parter au intrari separate,direct din parcarea blocului. Celelalte aparatamente au intrare obisnuita : trepte de intrare,scara blocului,interfon video. Eu personal cred ca am intrat in scara blocului de 2 ori intr-un AN. Intrebarea: celor de la parter ni se solicita sa achitam cota parte din cheltuielile strict ale celor de la etj 1 si 2: cheltuieli interfon, consum energie electrica casa scarii, curatenie casa scarii(in conditiile in care nu se face curatenie in jurul blocului si implicit in fata apartamentelor de la parter),etc. Noua nu ni se pare normal. Ce putem face? Va multumesc.

 148. Buna ziua,

  Locuiesc de mai bine de 10 ani intr-un bloc intr-unul dintre apartamentele de la parter ! Din primul moment in care m-am mutat in acel bloc eu nu am avut acces la peretele bucătăriei mele care este in scara blocului ,acel perete fiind inchis si transformat intr-o mini magazie de vecina de la erajul 1 ! Am incercat sa vorbesc frumos cu ea la acel moment pt ca am vrut sa izolez si acel perete in momentul in care am facut curatenie si am izolat tot apartamentul ! Nu am reusit in acel moment pentru ca a sustinut ca nu gaseste cheile de la lacat ,intre timp muncitorii au plecat si situatia a ramas ca in plop ! Ulterior am incercat in nenumarate randuri sa ii explic frumos ca am dreptul sa am acces la acel perete ,care este al meu si nimeni nu are dreptul sa imi limiteze accesul catre el ! Am apelat si la dna adminastrator dar degeaba ,de aceea vreau sa va rog sa imi spuneti la cine pot apela ca sa imi poata da o hartie prin care sa ii explic vecinei mele ca legal ea nu poate sa foloseasca acel spatiu pe care ea l-a transformat in boxa pt ca imi inchide ilegal peretele meu !

  Multumesc !

 149. Buna seara, as avea o intrebare. Daca exista o problema la instalatia electrica, la partea care se afla in spatiul comun, cine acopera costurile de reparare?
  Sa fiu mai exacta, nu mai ajunge curent electric in panoul din interiorul apartamentului, desi exista tensiune electrica in panoul de pe scara blocului. Electricianul mi-a spus ca va trebui identificat unde pe traseul catre apartament exista o intrerupere. Va trebui sa acoper singura costul de reparatie? Sau ar putea sa intre in costurile de reparatii pentru spatiile comune?
  Multumesc anticipat pentru raspunsuri.

 150. Buna ziua.
  Am si eu o intrebare la care nu gasesc raspuns.
  Conform carei legislatii(lege,OUG,etc) gazele narurale si apa menajera se platesc per numar de persoane si nu per apartament, acolo unde nu exista contorizare a acestora?
  Multumesc!

 151. Buna seara!
  Doresc sa stiu daca este legal ca functia de presedinte,administrator si casier sa poata fi detinuta de o singura persoana in cadrul asociatiei de proprietari.Multumesc!

 152. Buna ziua! se doreste terasarea unei scari a blocului si pt acest lucru ni s-au solicitat niste sume care nu au la baza niste masuratori reale ci din pix. Suprafata „calculata” care nu este trecuta nici macar in oferta „castigatoare” este cu cel putin 100 mp mai mult decat ar insuma suprafetele celor 4 apartamente plus ce se mai ia in calcul (gen cosuri). intrucat nu au dat toti proprietarii sumele solicitate, celor care nu am achitat, au fost puse in intretinere. nu exista fond de reparatii cf celor spuse de asociatie. este ok ca aceste sume sa fie trecute la intretinere atata timp cat nu exista un contract cu suprafete clar delimitate, cost pe mp? si, de asemenea, este legal ca aceste sume sa fie purtatoare de penalitati daca nu exista contract?
  Multumesc!

 153. Buna seara,
  Va rog frumos sa ma lamuriti daca o asociatie de proprietari este obligata sau nu , avand proprietari cu handicap sa monteze la intrarea in bloc rampa sau balustrada pentru ca persoanele cu probleme sa se poata deplasaan

 154. Buna ziua!

  Aseara, Presedintele Asociatie de locatari in blocul in care am apartament a venit la mine la usa si rastit mi-a declarat ca sunt trecute 0 persoane la intretinere. I-am explicat ca intr-adevar nu locuiesc acolo si ca am venit in concediu apoi voi pleca intr-o saptamana.

  Mentionez ca era si mama mea aici in vizita si domnul foarte nepoliticos mi-a zis ca cine imi plateste gunoiul si femeia de serviciu (pe care de altfel cred ca oricum e platita deja la cheltuielile lunare)pe durata aceasta.

  Intrebarea mea este legata de procedurile si reglementarile asociatiei; eu stiam ca pentru a declara un locuitor intr-un apartament, trebuie sa stea minim 15 zile pe luna acolo si de aceea eu eram foarte linistita cu privire la aspectul acesta.

  Acum, intentia mea nu este sa insel pe nimeni, dar as vrea sa stiu o procedura clara in privinta aceasta, ce ar trebui sa fac in situatia data, avand in vedere ca locuiesc in strainatate si vin foarte rar acasa.

  De asemenea, ma intrebam daca exista vreo obligatie a Asociatiei sa transmita pe cale electronica factura lunara in conditiile in care proprietarul nu poate veni la bloc sa verifice avizierul; citisem pe undeva ca sunt de exemplu obligati sa aiba un cont bancar in care proprietarii pot sa vireze banii.

  Un alt punct care m-ar interesa,as dori sa stiu daca Asociatia are cumva o indatorire de a pune al dispozitia proprietarilor in scris un regulament de ordine.

  Va multumesc anticipat pentru clarificari.

 155. Bună ziua.
  Băiatul meu a achiziționat un apartament,prin septembrie si s.a mutat la 24 ianuarie ac.De fiecare dată când apare factura la întreținere, apar și următoarele cheltuieli: CAS, CASS, CAM,impozit la stat, etc.
  Pe factura de ianuarie a fost trecut ca o persoană, iar diferența dintre o familie cu 3persoane si una cu o persoană este de 20lei.
  Mentionez ca au apometre ce trebuie citite și căldura în regim pausal.
  As dori o lămurire în acest sens și dacă dv știți cu siguranta ca e legal, pentru că eu, după 53ani la bloc, nu am văzut așa ceva pe foaia de la întreținere.

 156. Buna seara! Ne confruntăm cu o situație neplăcută. Administratorul Asociației de Proprietari a decedat in urma cu cateva luni. S-a depistat ca figuram cu datorie aproximativ 45.000 RON catre ANAf din 2019 reprezentand taxe (impozite si CASS pe salarii) neplătite si penalizari. S-a propus sa se achite de catre proprietari aceasta suma. Consider ca nu este just. Si nu doresc sa achit. Aceste nereguli nu isi aveau locul si daca au existat trebuiau depistate de președinte, cenzori. Acestia pe lângă drepturi au si obligatii. Ce se poate rezolva? Cum si unde? Multumesc anticipat

 157. Buna ziua,
  Am si eu o nelamurire.
  Daca achit intretinerea de pe card BRD, direct in contul CEC,care mi-a fost transmis de contabila Asociatiei, cont in care inteleg ca se vireaza toti ceilalti bani pentru intretinerea apartamentelor blocurilor din asociatie, de ce imi apare inca un comision de 5 RON pe tabelul afisat la bloc, comision care de fapt imi este oprit automat atunci cand fac transferul banilor de pe card in cont?

  Eu inteleg ca mi se opreste acest comision(de 5RON) de doua ori. De ce?

 158. Buna ziua !
  La noi in Asociatia de proprietari avem un contract in derulare cu o firma care ne-a montat repartitoare de costuri pentru consumul de apa si pentru caldura cu citire de la distanta prin unde radio (a fost incheiat in 2012 pentru repartitoare de costuri pentru caldura valabil pana in 2022 luna septembrie si alt contract pentru repartitoare de costuri pentru consumul de apa incheiat in 2016 si valabil pana in 2026 ; Contract incheiat individual cu fiecare proprietar pentru montaj si functionare si Contract cu Asociatia de proprietari privind valabilitatea repartitoarelor de costuri si garantia) si care face citiri si calcule.Presedintele nou ales doreste sa schimbe firma si sa schimbe repartitoarele de costuri privind consumul de apa rece si apa calda fara a face verificari de integritate si sigilii,fara a verifica daca acestea functioneaza.Nu a luat acordul proprietarilor si nu a luat decizia in Adunarea Generala a proprietarilor.Am cerut punctul de vedere al firmei care le-a montat si care care face citirile si acestia ne-au transmis ca din punctul de vedere al lor acestea prin citirile efectuate si prin comparatie cu celelalte luni de la instalare si pana la momentul prezent nu au constatat diferente care sa justifice schimbarea lor.Ne-au spus sa-l intrebam pe presedintele Asociatiei de ce doreste sa le schimbe. Am facut sesizare presedintelui si acesta a spus ca stie bine ce face si ma ameninta ca am furat energie termica ,ca am consumuri mici la cotele de intretinere pentru caldura din apartament,pentru a-mi inchide gura.
  Va multumesc.

 159. soțul meu s-a despărțit de mine acum 6 săptămâni, dar s-a întors la mine cu mare ajutor al lui Great Mutaba, m-a ajutat să fac o vrajă de dragoste care mi l-a întors înapoi, dacă vrei ajutorul lui, e-mail-i azi: greatmutaba@ gmail .com

 160. Bună ziua. Asociatia de proprietari a mandatat 4 membrii ai asociatiei sa participe la sedintele Comitetului executi (CE) , sa urmareasca lucrarile executate, sa contribuie in cadrul Comitetului executiv cu solutii la diverse probleme, etc. Acesti membri nu au drept de vot si au rezultat din reducerea membrilor CE de la 9 la 5 (sunt 6 scari si s-a dorit in toata istoria blocului sa existe cate unreprezentant pe scara) atribuinduli-se o calitate de „membri reprezentativi” în STATUT. Conform acestei calitati și a art 85, (,,indemnizații acordate membrilor asociației de proprietari ori persoanelor alese: președintele, membrii comitetului executiv și cenzorului/comisiei de cenzori;”) să acordăm o indemnizatie lunara acestor membrii. Intrebarea este daca le putem acorda o indemnizatie lunara acestor membri ai asociatiei si sub ce formă (contract de mandat, salariat, sau alta varianta)?
  Mulțumesc.

 161. Buna ziua !
  Vreau sa va intreb daca exista posibilitatea ca si membru al unei familii cu 5 persoane daca nu sunt eu propietar pot fi presedinte de asociatie sau in speța mea doar tatal meu ?
  Mulțumesc !

 162. Buna ziua! As dori va rog frumos si eu o lamurire:
  In urma deciziei de a înstrăina imobilul s-a solicitat verbal o evidență a restanțelor administratorului asociației de care aparține imobilul în schimbul căreia s-a primit un tabel scris de mână în care era evidențiată suma de 47.741 lei denumită PENALITĂȚI aferente perioadei 2004 – prezent(sumă care nu apare în LISTA DE PLATĂ afișată la avizier) + restanța de 4083 lei conform listei pe luna februarie.
  Pe data de 31.05.2022  a fost achitată integral cash suma de 4623 lei aferentă tabelului prezentat la sediul asociației, echivalent lunii aprilie a.c. și în care nu figurau alte restanțe în dreptul căsuței de penalități. 
  Ca răspuns la solicitarea de documente care să justifice suma am primit  2 seturi de hârtii denumite desfășurătoare de penalități, unul datând din perioada 2004-2011/ 2011-2013 și unul din 2013 până în prezent.Într-unul dintre documente, numărul asociației era trecut greșit (832 în loc de 280), iar celălalt era o simplă situație, un tabel fără explicații contabile concrete, modul de defalcare al penalitaților, fără semnături cenzor/președinte/contabil. Mentionez ca am extras de carte funciara in care apare ca imobilul este lipsit de sarcini data de 27.05.2022 unde trebuia sa apara eventuale sarcini, inclusive suma de 47.741 lei asta in cazul in care asociatia ar fi facut demersurile de recuperare a a acestor penalitati.
  In listele de plată de la avizier în care penalitățile menționate mai sus nu figurează nicăieri, motivul invocat fiind că acestea nu se pot înregistra din programul contabil
  Am facut cerere Presedintelui pentru eliberarea adeverintei ce imi era utila la Notariat pentru vanzare si vreau sa mentionez ca raspunsul primit de la Asociație, denumit adeverință, cu nr. de înregistrare ….care nu clarifică situația, adeverința în cauză nefiind cea standard și fără semnătura președintelui Asociației conform legii.
  – listele de plata de la vizier nu au semnaturile presedinteluui, censor contabil…numai de la administrator care sustine care sustine ca este ea contabil , administrator si cand este o problema nu poti gasi preseduintele decat prin intermediul administratorului.
  Nu am acces la numarul de cont al asociației, acesta nefiind afișat pe lista de plată pentru a achita întreținerea, motivul invocat fiind că Asociația de locatari are popriri pe cont.

 163. Buna ziua,

  In cazul in care la ultima Adunare Generala nu s-a putut alege un nou presedinte iar mandatul actualului presedinte a expirat ce se poate face in aceasta situatie? Este obligat actualul presedinte sa ramana in functie pana la alegerea unui nou presedinte?

  Multumesc!

 164. Buna ziua!
  M-am mutat cu chirie la inceputul lui Martie a anului trecut, 2021. O singura persoana, eu.
  Se pare ca din octombrie anul trecut sunt trecuta la intretinere cu 2 pers, desi nu este cazul nu am dat motive sa se inteleaga ca am sta 2 persoane, nu a venit in vizita nimeni etc. Pana in octombrie am plait contravaloarea unui singur locatar. Desigur ca am observat tarziu ca sunt trecute 2 persoane, recent. Pentru ca nu aveam motive sa cred ca s-ar putea modifica ceva, dar mi-au atras atentia sumele crescande de la luna la luna. Cand am cerut explicatii administratorului mi-a spus sec ca trebuia sa anunt ca sunt numai eu! In avizierul din acesta luna nu am observat sa ma fi trecut la 0 pentru a ma da in scadere. Practic, am platit 10 luni in plus. Ce se poate face in aceasta situatie? Multumesc.

 165. Vrem sa facem o asociatie de locatari dar suntem locatari la case ,iar primaria orice sesizari am facut nu ne baga in seama.putem sa ne constituim o asociatie si sa incercam sa ne batem cu ei?Ne-au luat parcarile peste noapte,nu ne-au dat solutii ce facem cu masinile ,(nu toata lumea are curte )si au facut 3 benzi de circulatie.Le-am pus pe trotuar si acum impart amenzi.Toate schimbarile le-au facut intr-o noapte ,oamenii fiind anuntati ca se traseaza strada nu ca se i-au locurile de parcare.

 166. Buna ziua. Indrumati-ma va rog. Pe scara noastra sunt doar 12 apartamente. Aproape in fiecare luna consum 5 mc apa iar pe factura apare fie 7.5 mc, fie 10 mc. Citirea o fac de fiecare data in ziua in care vine sa se citeasca apometrul scarii. Ce adresa trebuie sa fac si catre cine, daca exista vreun model pentru a veni cei de la Compania de apa sa verifice apometrele apartamentelor. Nu zic ca unele persoane nu au montate apometre, ma gandesc doar ca nu dau citirea corecta.Multumesc!

 167. Buna ziua,
  din ce inteleg din unele explicatii de mai sus: daca am un consum de apa, lunar, 10mc; vecinul de sub mine are 2mc/luna, pierderile cele mai mari la apa le suport eu, care consum mai mult si declar consumul corect…
  Intrebarea este cum se calculeaza pierderile de apa intr-o asociatie de proprietari, in functie de consumul fiecarui apartament, pe numarul de persoane sau in functie de suprafata apartamentului?
  As aprecia un raspuns din partea dumenavoastra. Multumesc

 168. Detin un cabinet medical indidual intr-un apartament. Eu sunt singura persoana care lucreaza acolo , program de 4 ore. Este normal ca cei de la asociatie sa ma treaca doua persoane la intretinere daca eu sunt una singura ? Pentru cabinet am intrare separata , nu folosesc intrarea din bloc.

 169. Detin un cabinet medical individual intr-un apartament. Eu sunt singura persoana care lucreaza acolo , program de 4 ore. Este normal ca cei de la asociatie sa ma treaca doua persoane la intretinere daca eu sunt una singura ? Pentru cabinet am intrare separata , nu folosesc intrarea din bloc.

 170. fiul unui proprietar are voie sa fie ales presedinte de asociatie, dacă locuiește la aceeași adresa și are împuternicire de la parinți???

 171. Buna ziua , eu am o problema la ap. pe care il detin in Bt. Sunt la et. 2 intrun ap. de 2 cam. Problema este in baie la coloana principala, pe tavanul bãii si pe peretele care mascheaza coloana este o infiltrare de apa in partea de sus. Un miros ingrozitor de canalizare, cum ar trebui sa ma comport?Tinând cont cã deasupra ap. mai sunt 2 etaje

 172. Buna seara. Am un vecin pe scara care în fiecare luna declara același index la apa rece și apa caldă, respectiv 3mc de rece și 1mc de apa calda. Apartament cu 3 camere,3 persoane adulte ,active ,salariate 2 și una studentă. Am sesizat președintele asociației ,nu scris ,verbal. Acesta a constatat acest fapt și doar pentru o luna indexul a fost un pic mai mare,5 cu 5 . Acum indexii au revenit la aceeași valoare anterioara de 3 cu 1..
  Ce pot face legal în aceste condiții???
  Mulțumesc.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.