Opinii aproape juridice

În mintea unui pasionat de marketing & IT

Ghid pentru rezolvarea testelor de raționament logic de la INM

Institutul Național al Magistraturii organizează concursuri de admitere atât în cadrul institutului (ca auditor de justiție) dar și direct în magistratură (pentru candidații cu cel puțin 5 ani vechime în domeniul juridic). Pe lângă proba de cunoștințe juridice, esențială pentru un astfel de concurs, candidații mai trebuie să  treacă peste proba de verificare a raționamentului logic.

În general, accentul se pune la proba de cunoștințe juridice pentru că este considerată una din cele mai grele probe. Cu toate acestea, nu trebuie pierdut din vedere faptul că fiecare notă din etapele concursului de admitere contează la final. O notă mică obținută la testul de raționament logic poate descalifica un candidat cu o notă mare la proba de cunoștințe juridice.

O modalitate de pregătire pentru testul de verificare a raţionamentului logic este aceea de a rezolva un test simulând condiţiile de concurs. Timpul recomandat este de 60 min/secţiune. Testul este administrat în două etape, câte două secţiuni per etapă și cu o pauză de 30 minute. Rezolvarea testului în limitele de timp stabilite ajută la aprecierea timpului necesar pentru tratarea fiecărei întrebări din cele patru secţiuni (o secţiune de gândire analitică, o secţiune de înţelegere a textului scris şi doua secţiuni de gândire logică).

Pe siteul INM există o arhivă cu modelele de teste raționament logic folosite pentru admiterea.

O altă modalitate prin care se poate obține o verificare mai aproape de realiate, este participarea la pretestarea organizată de INM. În fiecare primăvară, Institutul face publică perioada în care se țin pretestări INM privind testul de verificare a raționamentului logic.

Precizări privind pretestarea INM:

  • Subiectele supuse pretestării nu vor fi folosite în cadrul concursurilor de admitere pentru anul în curs și următor;
  • Participarea la pretestare este gratuită și nu reprezintă o condiție pentru înscrierea la concursul de admitere la INM;
  • Pretestarea se adresează studenților de anul III, IV precum și absolvenților;
  • Repartizarea pe centre a persoanelor înscrise va fi publicată pe site-ul INM după expirarea perioadei de înscriere;
  • Pentru rezolvarea testului nu sunt necesare cunoştinţe de drept;

În vederea facilitării rezolvării acestor teste raționament logic, Institutul Național al Magistraturii recomandă consultarea Ghidului pentru rezolvarea testelor de verificare a raţionamentului logic.

Ce modificări aduce admiterea la INM in 2012

Acum aproximativ o lună, Consiliul științific al INM a publicat o hotărâre prin care a anunțat anumite modficări la admiterea INM 2012. Schimbările nu sunt dramatice ci privesc în special ordinea examenelor și ponderea punctajelor obținute la media finală.

Testul de raționament logic va fi susținut înaintea examenului cunoștințelor juridice. În continuare se vor păstra punctajele minime de 30 pentru raționament logic și 70 de puncte pentru testul de cunoștințe juridice. Practic cele două examene fac parte dintr-o singură etapă a concursului, eliminatorie.

Pentru a avansa la etapa interviului se calculează o medie de  30% test raționament logic și 70% test cunoștințe juridice. Această medie reprezintă 75% din media finală iar interviul 25%. În cadrul interviului a fost introdusă proba eseului.

Alte modificări țin de acea adeverință introdusă pentru admitere INM 2011. Acum se dorește realizarea unei rețele de psihologi specializați pentru testarea psihologică.

Așadar, articolul 7 al Hotărârii nr. 20 din data de 15 decembie 2011 prin care se aprobă propunerile de modificare a Regulamentului privind concursul de admitere INM 2012, aprobat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 39/2006, cu modificările și completările ulterioare, prevăd:

a) includerii testului de verificare a raționamentului logic, alături de cel privind cunoșțintele juridice, în etapa I eliminatorie a concursului;

b) menținerii unui punctaj minim pentru promovarea testului de raționament logic de 30 puncte și a unui punctaj minim pentru promovarea testului de cunoștințe juridice de 70 de puncte, fără să se prevadă o medie minimă pentru etapa I;

c) susținerii testului de verificare a raționamentului logic înaintea celui de verificare a cunoștințelor juridice, urmând ca numai candidații care obțin minim 30 de puncte la acest test să susțină testul de verificare a cunoștințelor juridice;

d) stabilirii ponderii celor două teste eliminatorii în media primei etape astfel: 30% punctajul obținut la testul de verificare a raționamentului logic și 70% punctajul obținut la testul de verificare a cunoștințelor juridice;

e) stabilirii numărului maxim de candidați admiși pentru etapa interviului într-un plafon reprezentând dublul numărului de locuri scoase la concurs, dacă acesta este mai mare de 100 și triplul lor, dacă numărul de locuri scoase la concurs este mai mic sau egal cu 100;

f) stabilirii ponderii celor două etape în media finală, după cum urmează: interviu – 25%, media ponderata a primei etape – 75%;

g) introducerii în cadrul probei interviului a redactării unui eseu pe un subiect care va fi extras înainte de examinare și care va fi avut in vedere la aprecierea interviului, fiind inclus în criteriile din punctajul orientativ de evaluare elaborat de comisia de examinare;

h) cooperării cu Consiliului Superior al Magistraturii în vederea recrutării și constituirii unei rețele de psihologi care să fie formați în vederea realizării testării psihologice, care să înlocuiască adeverințele eliberate în prezent;

i) interzicerii, timp de 5 ani, a posibilității de a candida la examenul de admitere la INM pentru acei candidați care au fost sancționați pentru fraudă sau tentativă de fraudă.

Admiterea la Institutul Național al Magistraturii 2012

institutul national al magistraturii, inmÎn cazul în care vei participa la admitere INM 2012 sunt câteva modificări interesante pentru viitori auditori de justiție.

S-a apreciat de către CSM (conform unui punct de vedere dat publicității de INM în data de 12 iulie 2011) că bursa auditorilor de justiție are natura și regimul juridic al unui drept salarial, iar auditorul de justiție exercită o funcție publică. (până la această decizie se considera că auditorul de justiție este asimilat magistraților).

În ceea ce privește incompatibilitățile și interdicțiile auditorilor de justiție, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în sedința din data de 15 noiembrie 2011, a apreciat că, de lege lata, incompatibilitățile si interdicțiile prevăzute în capitolul II, titlul I din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, nu sunt aplicabile auditorilor de justiție, fiind de strictă interpretare si aplicare, astfel că acestia pot desfăsura alte activități remunerate sau nu, pe perioada desfăsurării cursurilor la INM.

Așadar, cursurile efectuate după admitere INM ca auditor de justiție nu au specificul și natura unei forme de învățământ, ci reprezintă o etapă premergătoare numirii în funcția de judecător sau procuror. Având în vedere această opinie se dorește clarificarea statutului auditorilor de justiție.

Tu ce părere ai despre modificările aduse la admitere INM 2012?