Ierarhizarea programelor de studiu al universităţilor se realizează anual şi sunt luate în considerare atât cele de stat dar şi cele particulare. Aceste rezultate sunt valabile pentru anul universitar 2011-2012. Facultăţile primesc calificative de la A la E, pe baza următoarelor criterii:

• predarea şi învăţarea;
• cercetarea ştiinţifică (creaţia artistică, în cazul universităţilor de arte);
• relaţia universităţii cu mediul extern;
• capacitatea instituţională.

În ceea ce priveşte Facultăţile de Drept iată ierarhizarea universităţilor:

 1. Universitatea din Bucureşti – categoria A
 2. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi – categoria A
 3. Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu – categoria A
 4. Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca – categoria A
 5. Universitatea din Craiova – categoria B
 6. Universitatea de Vest din Timişoara – categoria B
 7. Universitatea „Transilvania” din Braşov – categoria C
 8. Universitatea din Oradea – categoria C
 9. Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti – categoria C
 10. Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureş – categoria C
 11. Universitatea „Mihail Kogălniceanu” din Iași – categoria D
 12. Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava – categoria D
 13. Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București – categoria D
 14. Universitatea „Ovidius” din Constanţa – categoria D
 15. Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia – categoria D
 16. Universitatea Româno-Americană din București – categoria D
 17. Universitatea „Danubius” din Galați – categoria D
 18. Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad – categoria D
 19. Universitatea „Valahia” din Târgovişte – categoria D
 20. Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu – categoria D
 21. Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Pitești – categoria D
 22. Universitatea „Titu Maiorescu” din Bucureşti – categoria D
 23. Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi – categoria D
 24. Universitatea din Piteşti – categoria D
 25. Academia de Studii Economice din Bucureşti – categoria D
 26. Universitatea Ecologică din București – categoria D
 27. Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș – categoria D
 28. Universitatea „Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca – categoria D
 29. Universitatea „Petre Andrei” din Iași – categoria D
 30. Universitatea Bioterra din București – categoria E
 31. Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti – categoria E
 32. Universitatea „Hyperion” din București – categoria E
 33. Universitatea Europeana „Drăgan” din Lugoj E
 34. Universitatea Română de Ştiinţe și Arte „Gheorghe Cristea” din Bucureşti – categoria E
 35. Universitatea „Tibiscus” din Timișoara – categoria E
 36. Universitatea „Andrei Şaguna” din Constanţa – categoria E
 37. Universitatea Româno-Germană din Sibiu – categoria E
 38. Universitatea „Spiru Haret” din Bucureşti – categoria E
 39. Universitatea „George Bariţiu” din Brașov – categoria E
 40. Universitatea „George Bacovia” din Bacău – categoria E.

Pe lângă această ierarhizare a Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, pe 3o septembrie 2011 Institutul Naţional al Magistraturii a dat publicităţii statistica cu provenienţa candidaţilor declaraţi admişi la concursurile de admitere la INM organizate în perioada 2005–2011.